Ở Mặt Thoáng Của Một Chất Lỏng

     

Câu hỏi :

Ở phương diện thoáng của một chất lỏng bao gồm hai nguồn sóng kết hợp A và B bí quyết nhau đôi mươi cm, giao động theo phương trực tiếp đứng với phương trình uA = a1cos(40πt + π/3) và uB = a2cos(40πt – π/6) (uA với uB tính bằng cm, t tính bằng s). Xấp xỉ của phần tử vật hóa học tại M bí quyết A và B lần lượt 12 cm và 16 cm gồm biên độ rất tiểu. Biết thân M và đường trung trực còn tồn tại hai dãy cực lớn khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt hóa học lỏng là


*