Phân tích những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

     

Câu hỏi: Những đk khách quan chế độ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

Trả lời:

Luận thuyết về sứ mệnh lịch sử dân tộc của kẻ thống trị công nhân đã có được C. Mác với Ph. Ăng ghen trình bày thâm thúy trong Tuyên ngôn của Đảng cùng sản. Trong sản phẩm này các ông đang chỉ rõ các điều kiện khách hàng quan công cụ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

Bạn đang xem: Phân tích những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, lực lượng thêm vào là yếu ớt tố cồn nhất, luôn luôn luôn đi lại và phân phát triển. Trong lực lượng cung cấp ở bất kỳ xã hội nào, tín đồ lao hễ cũng là yếu đuối tố quan trọng nhất. 

Cùng vị trí cao nhất lời giải khám phá nội dung những đk khách quan cơ chế sứ mệnh lịch sử vẻ vang của thống trị công nhân dưới đây nhé!

*

Địa vị tài chính - thôn hội của giai cấp công nhân trong buôn bản hội tư phiên bản chủ nghĩa

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, lực lượng phân phối là yếu tố đụng nhất, luôn luôn luôn di chuyển và phân phát triển. Trong lực lượng tiếp tế ở bất kỳ xã hội nào, bạn lao rượu cồn cũng là yếu ớt tố đặc biệt nhất. Trong nhà nghĩa tư phiên bản và nhà nghĩa buôn bản hội, cùng với nền tiếp tế đại công nghiệp ngày dần phát triển, thì "Lực lượng sản xuất số 1 của toàn nhân loại là công nhân, là tín đồ lao động".

vào nền thêm vào đại công nghiệp, thống trị công nhân vừa là chủ thể trực tiếp nhất, vừa là sản phẩm căn bạn dạng nhất của nền chế tạo đó. Khi thêm vào đại công nghiệp ngày càng mở rộng, ngày càng cải tiến và phát triển thì "Tất cả các kẻ thống trị khác hầu như suy tàn và tiêu vong cùng với sự trở nên tân tiến của đại công nghiệp, còn kẻ thống trị vô sản lại là sản phẩm của phiên bản thân đề xuất đại công nghiệp", kẻ thống trị vô sản "được tuyển mộ trong toàn bộ các kẻ thống trị của dân cư".

cùng với nền phân phối tư phiên bản chủ nghĩa "... Kẻ thống trị công nhân hiện tại đại... Chỉ có thể sống với đk là tìm kiếm được việc làm, và chỉ tìm được việc làm, trường hợp lao động của mình làm tăng lên tư bản". Trường đoản cú điều kiện thao tác như vậy đang buộc kẻ thống trị công nhân yêu cầu không xong xuôi học tập vươn lên sao cho thỏa mãn nhu cầu được yêu cầu của nền sản xuất ngày dần hiện đại. Ngày nay, trong các nuớc tư bạn dạng phát triển, tỷ lệ sản xuất auto hóa ngày càng ngày càng tăng với "văn minh tin học", "kinh tế tri thức", thế nên đội ngũ công nhân được "tri thức hóa" cũng càng ngày gia tăng.

Trong chế độ tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân trả loàn không có hoặc gồm rất ít tư liệu sản xuất, là tín đồ lao động làm thuê, "vì cố kỉnh họ yêu cầu chịu không còn sự may rủi ro của cạnh mình, gần như sự tăng lên và giảm xuống của thị phần với mức độ không giống nhau". Như vậy, trong chế độ tư phiên bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân có lợi ích cơ bạn dạng đối lập thẳng với lợi ích của giai cấp tư sản. ách thống trị tư sản muốn bảo trì chế độ tư hữu bốn nhân tư phiên bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, duy trì chế độ áp bức tách bóc lột đối với kẻ thống trị công nhân và quần chúng nhân dân lao động. Ngược lại, lợi ích cơ phiên bản của thống trị công nhân là xóa bỏ chế độ tư hữu tư phiên bản chủ nghĩa về tứ liệu sản xuất, giành lấy tổ chức chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động, dùng chính quyền đó để tổ chức triển khai xây dựng buôn bản hội mới, tiến cho tới một buôn bản hội không thể tình trạng áp bức tách lột.

giai cấp công nhân lao rượu cồn trong nền cung ứng đại công nghiệp, bao gồm quy tế bào sản xuất ngày càng lớn, sự phụ thuộc lẫn nhau trong quá trình sản xuất ngày dần nhiều, họ lại thường sống làm việc những thành phố lớn, gần như khu công nghiệp tập trung. Điều kiện làm cho việc, đk sống của ách thống trị công nhân đã tạo điều kiện cho họ hoàn toàn có thể đoàn kết chặt chẽ với nhau vào cuộc chiến đấu chống nhà nghĩa bốn bản. Tài năng này kẻ thống trị nông dân, thợ thủ công bằng tay không thể bao gồm được.

giai cấp công nhân bao gồm những tác dụng cơ bạn dạng thống nhất với tiện ích của đại đa số quần chúng nhân dân lao động, thế nên tạo ra kĩ năng cho kẻ thống trị này hoàn toàn có thể đoàn kết với những giai cấp, lứa tuổi lao hễ khác trong cuộc đấu tranh ngăn chặn lại giai câp tư sản nhằm giải phóng mình và giải phóng toàn xóm hội.

Những đặc điểm chính trị – buôn bản hội của thống trị công nhân


Địa vị kinh tế – làng mạc hội đã tạo cho thống trị công nhân bao gồm những đặc điểm chính trị – buôn bản hội nhưng mà những thống trị khác không thể bao gồm được, chính là những điểm lưu ý cơ bản sau đây:

Thứ nhất, thống trị công nhân là thống trị tiên phong cách mạng.

Xem thêm: Cách Tính Tuổi Con Giáp Theo Lịch Âm Hay Dương Lịch Thì Tính Thế Nào?

ách thống trị công nhân là kẻ thống trị tiên phong thái mạng do họ đại biểu cho cách làm sản xuất tiên tiến, gắn liền với hầu như thành tựu kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Đó là thống trị đuợc trang bị bởi một giải thích khoa học, bí quyết mạng và luôn luôn luôn mũi nhọn tiên phong trong mọi trào lưu cách mạng theo kim chỉ nam xóa vứt xã hội cũ lạc hậu, phát hành xã hội bắt đầu tiến bộ, nhờ vào đó hoàn toàn có thể tập đúng theo được đông đảo các giai cấp, tầng lớp không giống vào phong trào cách mạng.

Thứ hai, thống trị công nhân là kẻ thống trị có tinh thần cách mạng triệt nhằm nhất thời đại ngày nay.

trong cuộc phương pháp mạng tứ sản, kẻ thống trị tư sản chỉ có lòng tin cách mạng vào thời kỳ đương đầu chống chính sách phong kiến, còn khi thống trị này sẽ giành được tổ chức chính quyền thì bọn họ quay trở lại tách lột giai cấp công nhân, ách thống trị nông dân, những thống trị đã từng kề vai sát cánh với giai cấp này vào cuộc giải pháp mạng dân chủ tứ sản. Không giống với giai cấp tư sản, ách thống trị công nhân bị kẻ thống trị tư sản bóc lột, hữu dụng ích cơ bản đối lập trực tiếp với công dụng của ách thống trị tư sản. Điều kiện sống, điều kiện lao cồn trong chính sách tư bản chủ nghĩa đang chỉ đến họ thấy: họ chỉ có thể được giải phóng bởi giải phóng toàn xã hội khỏi cơ chế tư phiên bản chủ nghĩa.

vào Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, C.Mác cùng Ph.Ăngghen vẫn chỉ rõ: "Trong tất cả các thống trị hiện đang trái lập với kẻ thống trị tư sản thì chỉ có thống trị vô sản là ách thống trị thật sự biện pháp mạng…

các tầng lớp trung đẳng là phần nhiều tiểu công nghiệp, tiểu thương, thợ bằng tay và nông dân, toàn bộ đều chống chọi chống kẻ thống trị tư sản để cứu giúp lấy cuộc đời còn của họ với tính giải pháp là tầng lớp trung đẳng. Do đó họ không giải pháp mạng nhưng bảo thủ".

Thứ ba, kẻ thống trị công nhân là kẻ thống trị có ý thức tổ chức triển khai kỷ chế độ cao.

giai cấp công nhân lao cồn trong nền phân phối đại công nghiệp với hệ thống sản xuất mang ý nghĩa chất dây chuyền và nhịp độ làm việc khẩn trương buộc thống trị này phải vâng lệnh nghiêm ngặt kỷ chế độ lao động; thuộc với cuộc sống đô thị tập trung đã tạo nên tính tổ chức, kỷ luật nghiêm ngặt cho kẻ thống trị công nhân.

Tính tổ chức triển khai và kỷ phương pháp cao của thống trị này được tăng cường khi nó trở nên tân tiến thành một lực lượng chủ yếu trị khủng mạnh, có tổ chức: được sự giác ngộ vày một trình bày khoa học, bí quyết mạng và tổ chức triển khai ra được chủ yếu đảng tất cả nó – đảng cộng sản. Thống trị công nhân không có ý thức tổ chức triển khai kỷ cách thức cao thì bắt buộc giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống lại kẻ thống trị tư sản với xây dựng cơ chế xã hội mới. 

Thứ tư, giai cấp công nhân có bản chất quốc tế.

Xem thêm: Sau Sinh Mổ Ăn Đậu Que Được Không ? Những Thực Phẩm Nào Cần Tránh?

công ty nghĩa Mác – Lênin đến rằng, kẻ thống trị tư sản là một trong những lực lượng quốc tế. Thống trị tư sản ko chỉ tách lột kẻ thống trị công nhân ở chính nước họ cơ mà còn bóc tách lột thống trị công nhân ở các nước nằm trong địa. Ngày nay, với sự phát triển mạnh bạo của lực lượng sản xuất, sản xuất mang tính chất toàn cầu hóa. Tư bản của nước này còn có thể chi tiêu sang nước không giống là một xu hướng khách quan. Nhiều sản phẩm không cần do một nước cấp dưỡng ra nhưng mà là tác dụng lao động của rất nhiều quốc gia. Bởi vì thế, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân không chỉ là diễn ra hiếm hoi ở từng doanh nghiệp, sống mỗi non sông mà càng ngày càng phải gồm sự lắp bó giữa trào lưu công nhân những nước, gồm như vậy, trào lưu công nhân mới gồm thể giành được chiến thắng lợi. V.I.Lênin chỉ rõ: "… không tồn tại sự ủng hộ của phương pháp mạng thế giới của nhân loại thì thành công của biện pháp mạng vô sản là ko thể gồm được", "Tư bản là một lực lượng quốc tế. ước ao thắng nó, cần phải có sự hợp lại thành quốc tế".