Phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2016

     

Phiếu reviews và phân loại viên chức năm học tập 2015-2016 của Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo thành Trường THPT dành riêng cho viên chức các đơn vị trường. Phiếu review gồm có những nội dung bao gồm như: Tự tấn công giá tác dụng công tác, tu dưỡng, rèn luyện của viên chức; tự tấn công giá, phân các loại của viên chức;...
Bạn đang xem: Phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2016

*

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2015­2016Họ và tên: Chức danh nghề nghiệp: Đơn vị công tác: Hạng chức danh nghề nghiệp: Viên chức Bậc: 4 Hệ số lương: 3.33I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC: 1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết. ­ Các kế hoạch dạy học được xây dựng theo hướng tích hợp dạy học với giáo dục, phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù môn học, đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục. ­ Làm chủ kiến thức môn học, đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống, vận dụng hợp lí các kiến thức thực tiễn. ­ Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, phát triển năng lực tự học và tư duy của học sinh. ­ Sử dụng các phương tiện dạy học nhằm tăng hiệu quả dạy học. ­ Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo chính xác, toàn diện, công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh. 2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp: ­ Luôn nêu cao tinh thần học và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cũng như kiến thức có liên quan đến chuyên môn của mình. ­ Gương mẫu trong công việc cũng như trong ứng xử giao tiếp. ­ Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy cũng như trong công tác, bản thân xác định rõ nhiệm vụ của mình và có ý thức trong công việc. ­ Luôn phê bình và tự phê bình, đấu tranh chống tiêu cực trong cuộc sống cũng như trong công tác. Có ý thức bảo vệ lẽ phải… ­ Luôn chấp hành theo đúng Luật giáo dục, điều lệ, quy chế, quy định của ngành. Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, gìn giữ phẩm chất, danh dự và uy tín của nhà giáo, sống trung thực, lành mạnh và là tấm gương tốt cho học sinh. 3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức: ­ Trong quá trình công tác luôn cố gắng tạo ra sự đoàn kết với đồng nghiệp, với học sinh. Cùng các đồng nghiệp góp phần xây dựng một tập thể nhà trường đoàn kết , có ý thức xây dựng tập thể tốt để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục. ­ Trung thực trong công tác giảng dạy cũng như trong các báo cáo mà BGH yêu cầu. ­ Luôn thể hiện mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong công việc, trong sinh hoạt cũng như những lúc khó khăn.

Xem thêm: Kinh Ngạc 32 Cách Nhận Biết Mang Thai Trai Hay Gái Theo Kinh Nghiệm Dân GianXem thêm: Top 6 Mặt Nạ Trị Mụn Ẩn Dưới Da, Hết Thâm Bằng Thiên Nhiên, 7 Cách Trị Mụn Ẩn Dưới Da Bằng Mật Ong Ít Ai Biết

­ Có lối sống lành mạnh, văn minh phù hợp với môi trường giáo dục, có tác phong mẫu mực. 4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức: ­ Luôn có lối sống trong sạch lành mạnh, giản dị, không có biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống. ­ Luôn giữ gìn đạo đức nhân cách nhà giáo, không làm những việc vi phạm phẩm chất, danh dự và uy tín của nhà giáo. Luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. ­ Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, học sinh và nhân dân. ­ Luôn trung thực trong giảng dạy, trong đánh giá học sinh cũng như trong thực hiện nhiệm vụ được giao. ­ Có sự tín nhiệm của đồng nghiệp, của học sinh và của nhân dân trên địa bàn công tác. ­ Thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. ­ Luôn vận động gia đình, người thân và nhân dân thực hiện đúng các quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của tập thể và của nhân dân.II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC 1. Đánh giá ưu, nhược điểm: a. Ưu điểm: Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chức trách được giao. b. Khuyết điểm: Chưa có nhiều sáng kiến trong hoạt động giảng dạy. Mối quan hệ với phụ huynh học sinh còn chưa thật thường xuyên. 2. Phân loại đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ngày 26 tháng 05 năm 2016 Viên chức tự đánh giá (ký tên, ghi rõ họ tên) III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:..................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày....tháng....năm 20... Thủ trưởng trực tiếp đánh giá (ký tên, ghi rõ họ tên) IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, nhược điểm:.......................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)..................................................................................................................................... Ngày....tháng....năm 20... Thủ trưởng đơn vị (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)