PROJECT UNIT 3 LỚP 7

     

Nhằm tạo nên các em ko khí thoải mái để phát âm sâu về chủ thể "Dịch vụ cùng đồng" trước khi xong Unit 3, bài xích họcProjectyêu cầu các em lên kế hoạch cho dự án công trình giúp đỡ xã hội trong lớp, vào trường. Với yêu mong này, các em sẽ cùng nhau đàm đạo và giới thiệu hướng thực hiện những công việc tình nguyện này.

Bạn đang xem: Project unit 3 lớp 7


Take part in the volunteer activities in your community. Report your experiences. OR Start your own volunteer project! Work in groups & develop your ideas into a real class or school project.(Tham gia các vận động tình nguyện tại cộng đồng nơi chúng ta sinh sống. Nói về gần như trải nghiệm của doanh nghiệp hoặc bắt đầu dự án tự nguyện của riêng rẽ bạn! làm việc theo team và cách tân và phát triển ý tưởng của người tiêu dùng thành một dự án lớp học hoặc trường học thực sự.)

*

Guide khổng lồ answer

Experiences(Kinh nghiệm)

- I used to lớn take part in cooking rice và giving khổng lồ the poor in my local area.(Tôi đã từng có lần tham gia náu cơm trắng và tặng kèm cho người nghèo sinh hoạt địa phương tôi)

- I used to donate books và old clothes lớn people in mountainous areas.(Tôi đã có lần ủng hộ sách và áo quần cũ cho tất cả những người ở vùng núi)

Volunteer project(Dự án tình nguyện)

- Think about your local area. What needs to lớn be done lớn make things better? What can you vày to help?

(Nghĩ về trường học của bạn. Các bạn cần làm những gì để nó tốt hơn? bạn cũng có thể làm gì nhằm giúp?)

=> I think we should plant more trees and flowers in school garden. I will ask my classmates vị it with me.

(Tôi nghĩ họ cần trồng thêm cây cùng hoa trong vườn của trường. Tôi đã nhờ bạn làm việc cùng làm với tôi.)

- Think about your classroom. Is there anything that needs lớn be done? What can you bởi to help?

(Nghĩ về lớp học của công ty Có người các bạn nào cần giúp sức không? chúng ta có thể làm gì sẽ giúp đỡ bạn bè?)

=> I think my classmate, Lan needs the help. She is not good at English và her mark is very low. I will tutor and mentor her study English, help her vì chưng English homework.

Xem thêm: Bàn Chải Oral B Cho Bé Oral, Bàn Chải Đánh Răng Điện Oral

(Tôi suy nghĩ rằng bạn học của tôi, Lan đề nghị sự góp đỡ. Cô ấy không xuất sắc môn tiếng Anh cùng điểm cô ấy vô cùng thấp. Tôi sẽ làm gia sư mang đến cô ấy, trả lời cô ấy học tập tiếng Anh, giúp cô ấy làm bài xích tập.)

- Think about your school. What needs to be done khổng lồ make it a better place? What can you do to help?

(Nghĩ về quanh vùng địa phương bạn. Cái gì bắt buộc thực hiện để làm cho hầu hết thứ tốt hơn. Bạn có thể giúp gì?)

=> I think that my local area needs lớn be cleaned up because there is much rubbish in the street in my neighbourhood. I will ask my neighbour friends to lớn collect rubbish and clean up the street.

(Tôi nghĩ khu vực địa phương của tôi cần phải lau dọn, chính vì có những rác nghỉ ngơi trèn con đường trong khu xóm tôi. Tôi đang hỏi chúng ta hàng xóm thuộc tôi nhặt rác với dọn mặt đường phố.)

- Think about your classmates. Are there friends who need help? What can you bởi to help your friends?

(Nghĩ về lớp học. Có điều gì nhưng cần thực hiện không"? Bạn còn hỗ trợ gì để giúp?)

=> I think I should decorate my classroom và put some flower vases in the classroom I will ask my classmates vì it with me. We will paste some pictures of protecting environment that we find from Internet. We will buy the flower in local market.

(Tôi nghĩ về tôi phải trang trí lớp học với đặt vài ba bình vào trong lớp học. Tôi đã nhờ bạn học cùng có tác dụng với tôi. Công ty chúng tôi sẽ dán vài bức ảnh về bảo đảm môi trường mà công ty chúng tôi tìm được trên Internet. Cửa hàng chúng tôi sẽ mua hoa sinh hoạt chợ địa phương.)

- Think about the people in your local community. What vì they need? What can you bởi vì to help?

(Nghĩ về những người trong xã hội tại địa phương. Họ đề nghị gì? bạn cũng có thể làm gì giúp họ ?)

=> I think the homeless people need meals in my community. I will ask my friend to provide food for homeless people 3 times a week. We will collect money & cook meals for them: rice with meat, fish, vegetables....

Xem thêm: Văn Nghị Luận Về Tệ Nạn Xã Hội Chủ Đề Nói Không Với Những Tệ Nạn Xã Hội

(Tôi nghĩ những người dân vô gia cư nghỉ ngơi địa phương cần những bữa ăn. Tôi đã cùng đồng đội cung cấp cho thức ăn cho bọn họ 3 lần 1 tuần. Chúng tôi sẽ quyên góp tiền và nấu những bữa tiệc cho họ: cơm với cá, thịt với rau.)