Chuyên Đề: Reported Speech With Gerund

     
... Nhất là lúc tường thuật lại các câu hỏi và câu mệnh lệnh.Xét các câu sau:direct‘Stay in bed for a few days’, the doctor said to lớn me.("Hãy ở trên chóng vài ngày đã" - bác bỏ sĩ nói ... Hỏi.) reported Ann asked Tom to xuất hiện the door for her.(Ann hỏi Tom xuất hiện dùm cô ta.)Như vậy vào trường hòa hợp này động từ trong câu tường thuật đưa thành một infinitive bao gồm to. Reported Speech ... With QuestionsKhi tường thuật lại một câu hỏi có từ hỏi bọn họ cũng làm cho như trên tuy vậy thứ tự của chủ từ và trợ hễ từ được thay đổi lại. Câu hỏi: Trợ động từ + nhà từ Tường thuật chủ từ + (Trợ...

Bạn đang xem: Chuyên đề: reported speech with gerund


*

... Reported speech Statements1) If the sentence starts in the present, there is no backshift of tenses in Reported speech. Example: Susan: "I work in ... "Check your e-mails!"Victoria told me . Reported speech - statements with expressions of time - Exercise 23Finish the sentences using Reported speech. Always change the tense, although it ... Train to Liverpool leave?"Yesterday a man asked me . Reported commands, negations - Exercise 27Finish the sentences using Reported speech. Always change the tense, although it is sometimes...
*

... Got engaged me of damaging her new CD on paying for the mealmeeting in front of the cinema REPORTED SPEECH (CÂU TƯỜNG THUẬT)Monday, July 21st 2008 - bí quyết đổi trạng trường đoản cú chỉ thời gian ... “ They asked her for some money”He says that they asked her for some money I. ĐỊNH NGHĨA: Reported speech là thuật lại lời của một tín đồ với ngôn từ không đổi mà lại ngữ liệu hoàn toàn có thể thay ... “Ann has written Jim a letter,”Rick told me …3. “the film will be interesting,”I thought … REPORTED SPEECH WITH GERUNDS“It was nice of you to lớn help me. Thank you very much,” Tom said to...
*

... She told the boys V- Exercise 3 – Requests (mixed):Complete the sentences in reported speech. cảnh báo the change of pronouns in some sentences.1. She said, "Go upstairs."→ She told ... At the cinema." he said.→ He asked me VI- Mixed Exercise 1:Complete the sentences in reported speech. note whether the sentence is arequest, a statement or a question.1. He said, "I ... Audience.→ The stuntman advised the audience VII- Mixed Exercise 2:Complete the sentences in reported speech. lưu ý whether the sentence is a request, a statement or a question and whether you...
*

... Boys," she said.→ She told the boys V- Exercise 3 – Requests (mixed):Complete the sentences in reported speech. cảnh báo the change of pronouns in some sentences.1. She said, "Go upstairs."→ ... At the cinema." he said.→ He asked me VI- Mixed Exercise 1:Complete the sentences in reported speech. note whether the sentence is arequest, a statement or a question.1. He said, "I ... Audience.→ The stuntman advised the audience VII- Mixed Exercise 2:Complete the sentences in reported speech. chú ý whether the sentence is a request, a statement or a question and whether you...

Xem thêm: Cách Đo Huyết Áp Bằng Máy - Cách Đo Huyết Áp Tại Nhà Chuẩn Nhất


*

... Window.”→ My sister ………………………… ……………………………………………………………………………… REPORTED SPEECH (3)A. Revision: Questions in indirect speech Direct speech Indirect speech 1. Yes / No questions1. “Do you know My Son, ... Grass.B. Practice:I. Change into reported speech: (Affirmative Imperatives: Câu mệnh lệnh khẳêng định) REPORTED SPEECH (1)A. Revision: Statements in indirect speech 1. Caùch chuyeån : - Lặp ... Said………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… REPORTED SPEECH (2)A. Revision: Imperatives Direct speech Indirect speech AffirmativeImperative V1 + …… Mike said khổng lồ Henry,...
... REPORTED SPEECH (1)A. Revision: Statements in indirect speech 1. Caùch chuyeån : - lặp lại động ... (that) he và I would go with her father the following week. 2. Expressions of time and place in reported speechDirect speech Indirect speechtoday / tonighttomorrowthe day after tomorrownext ... The next match.” 15.  The coach said………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… REPORTED SPEECH (2)A. Revision: Imperatives Direct speech Indirect speechAffirmativeImperative...
... Would you like lớn have dinner with me”, John said to lớn Mary. John invited Mary khổng lồ have dinner with 2. “ I will help you with your homework”, he said to lớn me He offered lớn help with homework .2nd ... ExamplesNow  Then 1. “ Ok! I will arrive tomorrow”, he said He agreed khổng lồ arrive 2. “ Please help me with this suitcases”, she said to lớn me She asked me lớn help her with suitcase3. “ Yes. I broke ... Have to + bare inf.  Had khổng lồ + bare inf.Must + bare inf.  Must / Had khổng lồ + bare inf.Will / can/ might + bare inf.  Would/ could/ should + bare inf.Ought to/ should/ would/ had better/ used to...
... Her.………………………………………………………………………………………… Prepared by Nguyễn Thị Ngọc Trân REPORTED SPEECH Change the following sentences into reported speech: 1. “Come and see me if you have time.” He said khổng lồ us.……………………………………………………………………………………………………2. ... Prepared by Nguyễn Thị Ngọc Trân REPORTED SPEECH WITH INFINITIVE: 1. Ask + O + to V // order + O + to V : bảo ai thao tác gì2. Advise + O ... + O + to lớn V : lôi kéo ai làm cho gì7. Warn + O + (not) khổng lồ V : lưu ý ai không được gia công gì REPORTED SPEECH WITH GERUND:1. Dream of + V-ing : mơ về…………2. Deny + V-ing : che nhận thao tác gì3. Look...
... reported speech with infinitive and gerund Exercise 1. Rewrite each of the following sentences in reported speech. Using advise, beg, introduce, invite, ... Lớn Henry.  Jane accused Exercise 3. Rewrite the following sentences with Infinitive or Gerund 1. “ I will bring the sandwiches khổng lồ the party” said Helen.  Helen offered 2. “ Let’s all go ... Team tomorrow, Tom.” said Mike.  Mike advised Exercise 2. Rewrite the following sentences with Gerund 1. “ Why don’t you organize an English competition for our student?” said Ms Lien. ...
... My mother told us.  My mother advised reported speech with infinitive & gerundExercise 1. Rewrite each of the following sentences in reported speech. Using advise, beg, introduce, invite, ... Damaged my camera’ said Jane to lớn Henry.  Jane accused Exercise 3. Rewrite the following sentences with Infinitive or Gerund1. “ I will bring the sandwiches khổng lồ the party” said Helen.  Helen offered ... To – infinitive. promise, ask, order, remind, advise,encourage, bed, invite, warn, allow 1. “ Could you possible bởi vì for me a favour?” She said to Tom.  She 2. “ Come và have dinner with...
... “I will have a gift for you”, She said to lớn his girlfriend.She promised 22. “I won’t go camping with my class”, He said.He promised 23. “You should try your best to lớn pass the entrance exam”,...
... CÂU GIÁN TIẾP VỚI Ving REPRTED SPEECH WITH GERUND1. Reported Speech with Gerund (câu loại gián tiếp cùng với danh đụng từ):Direct Speech (trực tiếp) Indirect speech (gián tiếp)Uses tiếng nói ... Khẳng định: S + Verb + O (+ prep) - Ving Thể tủ định: S + Verb + O (+ prep) – NOT + Ving Change 1. Shall + S + Vo / What about + Ving?  S + suggested + (O) + Ving ( thắc mắc mời mọc, đề nghị)2. ... Denied + Ving (từ chối, chối bỏ)9. It is + adj + of + s.o + to – Vo  S + thanked + (O) + for + Ving (cảm ơn)10. S + will / should +Vo  S + thought of + Ving (nghĩ về)11. S + feel like + Ving...
... You a cup of tea?” Ann said to me.  Ann offered ……………………………… PRACTICE ENGLISH 11: REPORTED SPEECH WITH INFINITIVEExamples: 1. “Stay in bed until you feel better,” said the doctor. The ... Said to me.  He promised 10. “Would you lượt thích to come with me?” John said.  He invited 11. “Don’t worry. Of course I can go there with you,” John said.  John promised 12. “Don’t forget ... Sth) The guide warned ……………………………………………………………………………………….7. “Would you like to go on a picnic with us this weekend,” said Ann. (invite sb to vày sth: mời) Ann invited ……………………………………………………………………………………………8....

Xem thêm: Sơ Đồ Hướng Dẫn Lắp Máy Lọc Nước Kangaroo 7 Lõi, Cách Lắp Máy Lọc Nước Kangaroo Đúng Tiêu Chuẩn


... EXERCISES:Change direct speech into reported speech, using the words or phrases suggested:1. “Congratulations! You’ve passed your ... _________________________________________.___________________________________________________________________________EXERCISES:Change direct speech into reported speech, using the words or phrases suggested:11. “Congratulations! You’ve passed your ... Admitted _______________________________________________________.Rewrite the sentences in reported speed, using gerund as suggested:6. Tom: The man is very poor!Sue: I think we should give him some...
tự khóa: phương pháp dùng reported speech with gerundreported speech with gerundcách có tác dụng reported speech with gerundbài tập về reported speech with gerund bao gồm đáp ánbài tập reported speech with gerund có đáp ánbài tập về reported speech with gerundlanguage focus reported speech with gerundreported speech with infinitive & gerund teo dap anreported speech with lớn infifinitive và gerundbài tập reported speech with infinitive và gerundreported speech with infinitive và gerundreported speech with infinitive ang gerundmultiple choice reported speech with infinitive và gerundlý thuyết reported speech with infinitive and gerundreported speech with infinitive and gerund violetBáo cáo quy trình mua hàng CT CP công nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá quality thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng đoạn clip trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời hạn trên đường tàu việt namGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành phát hiện tại diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành phát hiện diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành phát hiện tại diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm tải có đặc điểm chiếm giành theo lao lý Tố tụng hình sự vn từ thực tiễn tp.hcm (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch chắc chắn trên cơ sở đảm bảo an toàn môi trường tự nhiên và thoải mái vịnh hạ longNghiên cứu giúp tổng hợp những oxit tất cả hổn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tốt trào phúng hồ nước xuân hươngKiểm gần kề việc giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tù hãm và ý kiến đề nghị khởi tố theo lao lý tố tụng hình sự nước ta từ thực tế tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank trụ sở huyện Phù Yên, tỉnh tô La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trọng trách hình sự đối với người bên dưới 18 tuổi lỗi lầm trong điều khoản hình sự việt nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan lại VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG marketing TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu mới Chủ chủ đề liệu new đăng tóm tắt văn phiên bản trong lòng bà mẹ đại chiến với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết điểm sáng chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài xích tập đồ dùng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài xích ca ngắn đi trên bến bãi cát sự trở nên tân tiến của tự vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại van lop 8