S + H2SO4 ĐẶC NÓNG

     

Hòa chảy 18,4 gam tất cả hổn hợp X tất cả Fe cùng Cu trong dung dịch H2SO4 đặc, rét dư thu được 7,84 lít SO2 (đktc) và dung dịch Y. Phần trăm trọng lượng của fe trong tất cả hổn hợp X là:
Bạn đang xem: S + h2so4 đặc nóng

Cho 5,4 gam Al và 6,4 gam Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng, dư. Sau phản ứng nhận được V lít SO2 tuyệt nhất (đktc). Cực hiếm của V là:


Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam láo hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong kia số mol FeO bằng số mol Fe2O3) nên dùng toàn diện V lít hỗn hợp H2SO4 0,5M loãng. Cực hiếm của V là :


Dẫn 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí X bao gồm O2 cùng O3 trải qua dung dịch KI dư, sau bội phản ứng nhận được 6,35 gam iot. Xác suất thể tích của ozon trong X là:


Hoà tan 19,2 gam kim loại M vào H2SO4 đặc dư thu được khí SO2. Mang lại khí này hấp thụ trọn vẹn trong NaOH dư, sau phản ứng mang cô cạn hỗn hợp thu được 37,8 gam muối. Sắt kẽm kim loại M là:


Khi đến 9,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc, thấy gồm 49 gam H2SO4 tham gia phản ứng, chế tác muối MgSO4, H2O và thành phầm khử X. X là :


Đun nóng 4,8 gam bột magie với 4,8 gam bột lưu hoàng trong điều kiện không tồn tại không khí, thu được tất cả hổn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X vào hỗn hợp HCl dư, thu được tất cả hổn hợp khí Y. MY = ?


Trong công nghiệp bạn ta tiếp tế axit sunfuric theo sơ thứ sau:

FeS2→SO2 →SO3 →H2SO4.

Người ta sử dụng 15t quặng pirit sắt (chứa 80% FeS2) để cung ứng ra 39,2 tấn hỗn hợp H2SO4 40%. Vậy công suất chung cho cả quá trình sản xuất axit sunfuric tự quặng trên là:
Xem thêm: Top 40 Những Câu To Tình Bằng Tiếng Hàn Của Con Gái Hay Và Ý Nghĩa

Hòa tan hoàn toàn 2,52 gam các thành phần hỗn hợp Mg cùng Al bằng dung dịch HCl nhận được 2,688 lít hiđro (đktc). Cũng lượng hỗn hợp này ví như hòa tan hoàn toàn bằng H2SO4 quánh nóng thì thu được 0,12 mol một thành phầm X nhất hình thành vì chưng sự khử S+6. X là :


Hoà tan trọn vẹn 14,6 gam hỗn hợp kim loại X có Al, Zn bởi dung dịch H2SO4 quánh nóng thu được dung dịch Y với thoát ra 12,32 lít khí SO2 (đktc), sản phẩm khử duy nhất. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được m gam muối bột sunfat khan. Cực hiếm của m là:


Cho 5,6 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X tất cả H2S với SO2 tác dụng hết với 1,25 lít hỗn hợp nước brom vừa đủ. Thêm tiếp vào dung dịch sau làm phản ứng Ba(NO3)2 dư, chiếm được m gam kết tủa trắng.

Giá trị của m là:


Hấp thụ 7,84 lít (đktc) khí H2S vào 64 gam dung dịch CuSO4 10%, sau bội phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa đen. Giá trị của m là:


Đốt cháy hoàn toàn V lít khí H2S (đktc) bằng một lượng oxi trọn vẹn thu được khí Y. Kêt nạp hết Y đề nghị vừa đầy đủ 200ml hỗn hợp KMnO4 1M. Quý giá của V là:


Hoà tan hết 7,74 gam các thành phần hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500ml dung dịch tất cả hổn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M toàn vẹn thu được dung dịch X . Cô cạn hỗn hợp X nhận được lượng muối khan là:


Trộn 200 gam hỗn hợp H2SO4 12% cùng với 300 gam hỗn hợp H2SO4 40% chiếm được 500 gam dung dịch H2SO4 a%. Quý giá của a là:
Xem thêm: Dịch Vụ Tiêm Ngừa Trọn Gói Tiêm Chủng Cho Bé Từ 0, Có Nên Mua Trọn Gói Tiêm Chủng Cho Bé Từ 0

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam