Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp

     

I. Sinh trưởng của thực vật là gì

- Sinh trưởng của thực vật là sự tăng lên về kích thước, khối lượng với thể tích của những tế bào, mô, cơ quan trên cơ thể thực vật.

Bạn đang xem: Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp

Ví dụ: Sự tăng về số lượng lá bên trên cây, sự nhiều năm ra của rễ, tăng kích thước của cánh hoa…

II. Sinh trưởng sơ cấp cùng sinh trưởng thứ cấp


1. Các mô phân sinh

-Mô phân sinh là nhóm các tế bào chưa phân hóa, gia hạn được khả năng nguyên phân.

-Khi qua giai đoạn non trẻ, sự sinh trưởng của thực vật đa bào bị hạn chế trong tế bào phân sinh.

- tế bào phân sinh bao gồm: mô phân sinh đỉnh, mô phân sinh mặt và mô phân sinh lóng.

+ tế bào phân sinh đỉnh: nằm ở vị trí đỉnh của thân với rễ, gồm chức năng xuất hiện nên quá trình sinh trưởng sơ cấp của cây, làm cho gia tăng chiều dài của thân cùng rễ. Tế bào phân sinh đỉnh bao gồm cả ở cây Một lá mầm với cây nhị lá mầm.

+ tế bào phân sinh bên: phân bố theo hình trụ với hướng ra phần ngoại trừ của thân, tất cả chức năng tạo ra sự sinh trưởng thứ cấp nhằm tăng độ dày (đường kính) của thân. Tế bào phân sinh mặt chỉ bao gồm ở cây nhị lá mầm.

+ tế bào phân sinh lóng: nằm ở vị trí các mắt của vỏ thân, bao gồm tác dụng gia tăng sinh trưởng chiều dài của lóng (hay các vị trí khác với đỉnh thân). Mô phân sinh lóng chỉ bao gồm ở cây Một lá mầm.

*

Phân loại

Có ở nhóm thực vật

Vị trí phân bố

Chức năng

Mô phân sinh đỉnh- 1 lá mầm- 2 lá mầm- Chồi đỉnh- Chồi nách- Đỉnh rễ- góp thân, rễ tăng chiều dài
Mô phân sinh bên- 2 lá mầm- Ở thân, rễ- giúp thân, rễ tăng đường kính
Mô phân sinh lóng- 1 lá mầm- Mắt của thân- góp tăng chiều lâu năm của thân

2. Sinh trưởng sơ cấp

- Diễn ra ở thực vật 1 với 2 lá mầm.

- Sinh trưởng sơ cấp là sự sinh trưởng của thân cùng rễ theo chiều dài bởi vì hoạt động của mô phân sinh đỉnh thân với đỉnh rễ.

*

3. Sinh trưởng thứ cấp

- Xảy ra chủ yếu ở thực vật nhì lá mầm.

- Sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng theo đường kính của thân, làm tăng bề ngang (độ dày) của thân và rễ vày hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên. Nhì mô phân sinh mặt bao gồm tầng tạo ra mạch dẫn với tầng tạo ra vỏ.

- Sinh trưởng thứ cấp tồn tại vào cây gỗ thọ năm với hình thành phải thân gỗ lớn với nhiều vòng gỗ cùng lớp bần phía bên ngoài gọi là vỏ thân cây.

*

- Cấu tạo thân cây gỗ:

+ Phần vỏ bao quanh phần thân.

Xem thêm: Những Câu Thơ Buồn Về Tình Yêu : 100 Bài Buồn Nhất Về Tình Yêu Và Cuộc Sống

+ Phần gỗ: Gỗi lõi (ròng) color sẫm nằm ở trung trung tâm của thân, gồm những lớp tế bào mạch gỗ thứ cấp già, vận chuyển nước và muối khoáng. Gỗ giác màu sáng, nằm kế tiếp gỗ lõi, gồm những lớp mạch gỗ thứ cấp trẻ, vận chuyển nước với muối khoáng chủ yếu.

- Vòng gỗ sản phẩm năm: bởi vì tầng sinh mạch tao ra nhiều mạch gỗ xếp thành vòng đồng tâm có độ dày mỏng khác nhau.

*

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng

a) những nhân tố mặt trong

- Đặc điểm di truyền, các thời kì sinh trưởng của giống, của loài cây.

- Hoocmôn thực vật.

b) Nhân tố bên ngoài

- Nhiệt độ: ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng của cây. Nhiệt độ say đắm hợp mang đến sự sinh trưởng của cây nhiệt đới là 25 - 35 độ C.

- Hàm lượng nước: là nguồn nguyên liệu cung cấp cho quy trình quang hợp và các hoạt động trao đổi chất khác của cây. Tùy theo đặc điểm sinh lí của từng loại thực vật mà có nhu cầu nước không giống nhau.

- Ánh sáng: tất cả ảnh hưởng đến quy trình quang hợp và sự tích lũy các chất vào cây. Ánh sáng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thân mầm và phân hóa mầm hoa.

- Ôxi: cần thiết đến sinh trưởng của thực vật. Nồng độ ôxi giảm xuống dưới 5% thì sinh trưởng bị ức chế.

- Dinh dưỡng khoáng: thực vật cần cung cấp đầy đủ những nguyên tố thiết yếu đa lượng cùng vi lượng, nếu thiếu những nguyên tố này đều có tác dụng cho quy trình sinh trưởng bị ức chế, cây sinh trưởng chậm và năng suất giảm.

So sánh sinh trưởng sơ cấp với sinh trưởng thứ cấp

Giống nhau:

Sinh trưởng ở thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể vì tăng số lượng và kích thước của tế bào.

Khác nhau:

Sinh trưởng sơ cấpSinh trưởng thứ cấp
Khái niệmSinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân với rễ theo chiều dài bởi hoạt động của mô phân sinh đỉnhSinh trưởng thứ cấp là quá trình sinh trưởng ở thực vật vì sự phân chia của các mô phân sinh bên làm thực vật vạc triển thân, rễ theo chiều ngang (làm nó to lớn ra).
Đặc điểm

- Diễn ra ở đỉnh thân, đỉnh chồi, đỉnh rễ với mắt ở thực vật 1 lá mầm

- làm tăng chiều lâu năm của thân cùng rễ

- vì chưng hoạt động của tế bào phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng (ở thực vật 1 lá mầm) tạo ra.

Xem thêm: Thời Gian Ở Nhật Bản Giờ Là Mấy Giờ Của Nhật Bản, Ở Nhật Bản Bây Giờ Là Mấy Giờ?

- Sinh trưởng thứ cấp chỉ gồm ở cây hai lá mầm.

- Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác với vỏ

kimsa88
cf68