Số 162 có tất cả ước.

     

Xem toàn cục tài liệu Lớp 6 – Cánh Diều: trên đây

Câu hỏi khởi rượu cồn trang 47 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Thầy giáo sẵn sàng 30 miếng dứa và 48 miếng dưa hấu để liên hoan tiệc tùng lớp. Thầy giáo hy vọng chia số trái cây trên vào một vài đĩa sao cho từng đĩa tất cả số miếng mỗi loại quả như nhau.

Bạn đang xem: Số 162 có tất cả ước.

Thầy giáo trả toàn hoàn toàn có thể chia do vậy vào bao nhiêu đĩa ? Số đĩa những nhất mà thầy giáo trả toàn có thể dùng là bao nhiêu ?

Lời giải:

Cách 1. Trước khi tham gia học bài này, ta giải quyết bài toán như sau: 


Bạn sẽ đọc: ✅ bài 12: Ước bình thường và cầu chung lớn nhất – Sách Giải – học tập Online thuộc https://goodsmart.com.vn


+ ) Ta tìm rất nhiều ước của 30 và 48 : những ước của 30 là : 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 . Những ước của 48 là : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 . + ) những ước tầm thường của của 30 với 48 là 1, 2, 3, 6 Vậy giáo viên hoàn toàn có thể chia số củ quả thành 1 đĩa, 2 đĩa, 3 đĩa hoặc 6 đĩa. Số đĩa các nhất cơ mà thầy giáo trả toàn hoàn toàn có thể chia là 6 đĩa . Biện pháp 2. Sau thời điểm học bài bác này, ta xử lý được câu hỏi khởi động như sau : Ta đi kiếm ước phổ biến của 30 với 48 bằng cách tìm ƯCLN ( 30, 48 ) + ) phân tích 30 với 48 ra thừa số nhân tố :

*
✅ bài 12: Ước bình thường và mong chung lớn số 1 - Sách Giải - học tập Online cùng https://goodsmart.com.vn 75">

Khi đó : 30 = 2. 3. 5

*
✅ bài bác 12: Ước bình thường và ước chung lớn nhất - Sách Giải - học tập Online thuộc https://goodsmart.com.vn 76">

Khi đó : 48 = 2. 2. 2. 2. 3 = 24. 3 + ) những thừa số nguyên tố tầm thường của 30 cùng 48 là : 2 cùng 3 với số mũ bé xíu nhất lần lượt là 1 trong những và 1 khi đó : ƯCLN ( 30, 48 ) = 21. 31 = 6 Mà phần đông ước của 6 là : 1, 2, 3, 6 cho nên những ước phổ biến của 30 cùng 48 là 1, 2, 3, 6 . Vậy thầy giáo hoàn toàn rất có thể chia vào 1 đĩa, 2 đĩa, 3 đĩa hoặc 6 đĩa. Số đĩa trái cây các nhất mà lại thầy giáo hoàn toàn hoàn toàn có thể chia là 6 đĩa .

Hoạt hễ 1 trang 47 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều:

a ) Nêu các ước của 30 cùng của 48 theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần đều :

*
✅ bài bác 12: Ước tầm thường và cầu chung lớn nhất - Sách Giải - học Online cùng https://goodsmart.com.vn 77">

b ) Tìm đều số vừa ở trong hàng trước tiên vừa sinh hoạt trong hàng sản phẩm công nghệ hai . c ) khẳng định số béo nhất giữa những ước tầm thường của 30 cùng 48 .

Lời giải:

a ) các ước của 30 là : 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 . những ước của 48 là : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 . Ta điền vào bảng như sau :

*
✅ bài 12: Ước chung và ước chung lớn số 1 - Sách Giải - học tập Online thuộc https://goodsmart.com.vn 78"> b ) những số vừa ngơi nghỉ trong hàng đầu tiên vừa sống trong hàng đồ vật hai là 1, 2, 3, 6 được điện thoại tư vấn là ước bình thường của 30 với 48 . C ) Số bự nhất trong số những ước chung của 30 và 48 là 6. Số này được gọi là cầu chung lớn nhất của 30 với 48 .

Luyện tập 1 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều:

a ) Số 8 có phải là ước tầm thường của 24 và 56 ko ? vì chưng sao ? b ) Số 8 liệu có phải là ước bình thường của 14 và 48 ko ? vì sao ?

Lời giải:

a ) Ta gồm : 24 với 56 hầu như chia hết cho 8 ( bởi 24 : 8 = 3 ; 56 : 8 = 7 ) đề xuất 8 vừa là mong của 24 vừa là ước của 56. Cho nên vì vậy 8 là ước bình thường của 24 cùng 56 . b ) Ta có : 14 : 8 = 1 ( dư 6 ) ; 48 : 8 = 6 buộc phải 8 là ước của 48 dẫu vậy không là cầu của 14. Cho nên vì vậy 8 chưa phải là ước chung của 14 cùng 48 .

Luyện tập 2 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Số 7 liệu có phải là ước chung của 14, 49, 63 không? do sao?

Lời giải:

Ta gồm : 14 : 7 = 2 ; 49 : 7 = 7 ; 63 : 7 = 9 bắt buộc 7 là ước của tất cả ba số 14 ; 49 với 63 . Vậy 7 là ước chung của ba số 14 ; 49 với 63 .

Hoạt đụng 2 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Quan cạnh bên bảng sau:

*
✅ bài bác 12: Ước bình thường và cầu chung lớn số 1 - Sách Giải - học tập Online thuộc https://goodsmart.com.vn 79">

a ) Viết tập hợp ƯC ( 24, 36 ) . b ) tra cứu ƯCLN ( 24, 36 ) . C ) tiến hành phép phân tách ƯCLN ( 24, 36 ) cho hầu hết ước phổ biến của nhì số đó .

Lời giải:

a ) Quan cạnh bên bảng trên ta thấy những hàng đầu ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12 vừa là cầu của 24 vừa là ước là cầu của 36 yêu cầu những số sẽ là ước bình thường của 24 với 36 . cho nên ta viết : ƯC ( 24, 36 ) = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12 . B ) trong những ước tầm thường của 24 cùng 36, ta thấy 12 là số lớn nhất . Vậy ƯCLN ( 24, 36 ) = 12 . C ) tiến hành phép chia ƯCLN ( 24, 36 ) cho phần đa ước tầm thường của nhị số kia ta được : 12 : 1 = 12 12 : 2 = 6 12 : 3 = 4 12 : 4 = 3 12 : 6 = 2 12 : 12 = 1 .

Luyện tập 3 trang 49 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Tìm toàn bộ các số bao gồm hai chữ số là ước phổ biến của a và b, biết rằng ƯCLN(a, b) = 80.

Lời giải:

Vì ước chung của a và b các là ước của ƯCLN ( a, b ) = 80 nên ta đi tìm kiếm những cầu của 80 bằng cách lấy 80 lần lượt phân tách cho đa số số tự nhiên và thoải mái từ 1 cho 80, ta được đều ước của 80 là : 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 16 ; đôi mươi ; 40 ; 80 .

Xem thêm: Phân Tích 2 Câu Thơ Sau:" Cô Em Xóm Núi Xay Ngô Tối (Mộ) Của Hồ Chí Minh

Vậy cục bộ những số tất cả hai chữ số là ước thông thường của a cùng b là : 10 ; 16 ; đôi mươi ; 40 ; 80 .

Hoạt đụng 3 trang 49 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều:

Lời giải:

Ta hoàn toàn có thể tìm ƯCLN ( 36, 48 ) theo bước sau đây : cách 1. đối chiếu 36 và 48 ra quá số thành phần 36 = 2. 2. 3. 3 = 22. 32 48 = 2. 2. 2. 2. 3 = 24. 3

Bước 2. Lựa chọn ra những quá số nguyên tố tầm thường của 36 cùng 48 là 2 cùng 3 . Bước 3. Với từng thừa số nguyên tố phổ biến 2 và 3, ta lựa chọn lũy thừa với số mũ nhỏ tuổi nhất + ) Số mũ nhỏ tuổi nhất của 2 là 2, ta chọn 22 . + ) Số mũ bé dại nhất của 3 là 1, ta chọn 31 . Cách 4. đem tích của các lũy thừa đã chọn, ta nhận thấy ước chung lớn nhất cần tra cứu ƯCLN ( 36, 48 ) = 22. 31 = 12 .

code mẫu mã -> overline text

*
✅ bài bác 12: Ước thông thường và mong chung lớn nhất - Sách Giải - học Online cùng https://goodsmart.com.vn 80"> ⋮ -> phân tách hết

Luyện tập 4 trang 50 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: kiếm tìm ƯCLN của 126 và 162.

Lời giải:

+ Ta nghiên cứu và phân tích phần đa số 126 với 162 ra thừa số nguyên tố bằng cách viết “ theo cột dọc ” ( đầy đủ em cũng hoàn toàn rất có thể viết bằng “ rẽ nhánh ” ) ta có :

*
✅ bài 12: Ước thông thường và mong chung lớn số 1 - Sách Giải - học tập Online cùng https://goodsmart.com.vn 81"> vì vậy : 126 = 2. 3. 3. 7 = 2. 32. 7 162 = 2. 3. 3. 3. 3 = 2. 34 + những thừa số nguyên tố thông thường của 126 với 162 là 2 và 3 . + Số mũ nhỏ dại nhất của 2 là 1 trong ; số mũ nhỏ nhất của 3 là 2 . Vậy ƯCLN ( 126, 162 ) = 21. 32 = 2. 9 = 18 .

Hoạt động 4 trang 50 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: tra cứu ƯCLN(8, 27).

Lời giải:

Ta tất cả : 8 = 2. 4 = 2. 2. 2 = 23 27 = 3. 9 = 3. 3. 3 = 33 Ta thấy hai số 8 với 27 không tồn tại thừa số nhân tố chung cho nên vì vậy ƯCLN của chúng bằng 1 . Vậy ƯCLN ( 8, 27 ) = 1 .

Luyện tập 5 trang 50 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: hai số 24 và 35 có nguyên tố bên nhau không? bởi vì sao?

Lời giải:

Để biết nhì số liệu có phải là hai số nguyên tố bên nhau hay không, ta đi tìm ƯCLN của nhì số đó, giả dụ ƯCLN của hai số là 1 trong những thì hai số sẽ là hai số nguyên tố với mọi người trong nhà . Ta tất cả :

*
✅ bài xích 12: Ước phổ biến và mong chung lớn nhất - Sách Giải - học tập Online thuộc https://goodsmart.com.vn 82">

Do đó : 24 = 23. 3 và 35 = 5. 7 Ta thấy hai số 24 cùng 35 không tồn tại thừa số nguyên tố chung cần ƯCLN ( 24, 35 ) = 1 . Vậy 24 cùng 35 là nhị số nguyên tố cùng mọi người trong nhà .

Hoạt cồn 5 trang 50 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều:

a ) kiếm tìm ƯCLN ( 4, 9 ) .

b) có thể rút gọn phân số ✅ bài xích 12: Ước tầm thường và mong chung lớn nhất - Sách Giải - học tập Online cùng https://goodsmart.com.vn 83"> được nữa hay không?

Lời giải:

a ) Ta tất cả : 4 = 2. 2 = 22 và 9 = 3. 3 = 32 cho nên hai số 4 với 9 không tồn tại thừa số yếu tắc chung buộc phải ƯCLN ( 4, 9 ) = 1 . B ) bởi ƯCLN ( 4, 9 ) = 1 đề xuất ta KHÔNG thể rút gọn gàng phân số ✅ bài xích 12: Ước thông thường và mong chung lớn số 1 - Sách Giải - học Online cùng https://goodsmart.com.vn 83"> được nữa (vì cả tử với mẫu các không cùng phân tách hết được đến số tự nhiên nào khác 1). được nữa ( bởi vì cả tử với mẫu đa số không cùng phân chia hết được đến số tự nhiên nào không giống 1 ) .

Bài 1 trang 51 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: số 1 có buộc phải là ước chung của nhị số tự nhiên và thoải mái bất kì không? vị sao?

Lời giải:

Số 1 là ước thông thường của hai số từ bỏ nhiên ngẫu nhiên vì tổng thể những số trường đoản cú nhiên đều phải sở hữu ước là một trong .

Bài 2 trang 51 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Quan ngay cạnh hai thanh sau:

*
✅ bài bác 12: Ước bình thường và cầu chung lớn nhất - Sách Giải - học tập Online thuộc https://goodsmart.com.vn 85">

a ) Viết tập phù hợp ƯC ( 440, 495 ) . b ) search ƯCLN ( 440, 495 ) .

Xem thêm: Bật Mí Cách Rửa Mặt Bằng Lá Tía Tô Có Tốt Cho Da Không? 8 Cách Xông Mặt Bằng Lá Tía Tô Thải Độc, Trị Mụn

Lời giải:

a ) Quan gần kề hình vẽ ta thấy + các ước của 440 là : 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 11 ; 20 ; 22 ; 40 ; 44 ; 55 ; 88 ; 110 ; 220 ; 440 + những ước của 495 là : 1 ; 3 ; 5 ; 9 ; 11 ; 15 ; 33 ; 45 ; 55 ; 99 ; 165 ; 495 + các ước bình thường của 440 cùng 495 là : 1 ; 5 ; 11 ; 55 . Vậy ƯC ( 440, 495 ) = 1 ; 5 ; 11 ; 55 . B ) trong những ước thông thường của 440 với 495, ta thấy 55 là số lớn nhất .