SỐ BÉ NHẤT GỒM SÁU CHỮ SỐ CÓ TỔNG BẰNG 20 LÀ

     

d) Số lớn số 1 có sáu chữ số mà lại chữ số hàng nghìn nghìn là 8 cùng chữ số hàng nghìn là 7 là:

A. 999999 B. 998799

C. 899799 D. 799899

Bài 2.

Bạn đang xem: Số bé nhất gồm sáu chữ số có tổng bằng 20 là

Nối mỗi số với phương pháp viết tổng của những số đó:


*

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

a) Số bé nhỏ nhất tất cả sáu chữ số là: 111111.

b) Số nhỏ bé nhất có sáu chữ số phần lớn là số chẵn: 100000.

c) Số lớn số 1 có sáu chữ số không giống nhau là: 987654.

d) Số lớn nhất có sáu chữ số đầy đủ là số chẵn: 988888.

Bài 4. cho các số 0, 1, 3, 5.

a) Viết những số tất cả bốn chữ số không giống nhau được tạo nên bởi các số đã cho.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

b) sắp tới xếp những số vừa viết được theo trang bị tự sút dần.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5.Viết số, biết số đó gồm:

a) nhị triệu, tám trăm nghìn, tía chục nghìn, tư nghìn, năm trăm, nhị chục cùng sáu solo vị.

b) Năm triệu, cha trăm nghìn, tứ nghìn cùng bảy đơn vị.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 6.Điền vết ( ; = ) phù hợp vào khu vực chấm:

a) 653211 …. 653211

b) 99999 …. 100000

c) 726585 …. 227489

d) 9999 …. 10000

e) 43678 …. 43281

f) 845213 …. 845213


Bài 7.

a) search chữ số a, biết: 345a86 326915.

........................................................................................................................................

Xem thêm: Tìm Vị Trí Điện Thoại Qua Gmail, Google Tìm Thiết Bị

........................................................................................................................................

b) Tìm những số (x), biết: (x) là số tất cả sáu chữ số đầy đủ giống nhau cùng (x)

*

*

c) 726585 > 227489

d) 9999 43281

f) 845213 = 845213

Bài 7.

Phương pháp giải:

a) trường đoản cú từng điều kiện trong đề bài bác cho, ta tìm được giá trị a thỏa mãn, phối kết hợp các quý giá a tìm kiếm được, ta sẽ kiếm được giá trị a thỏa mãn cả 2 đk đã cho.

b) Ta tìm rất nhiều số bé dại hơn 3, cùng viết số kia dưới dạng số bao gồm sáu chữ số, làm thế nào cho các chữ số trong những đó gần như giống nhau.

Cách giải :

a) bởi vì 345a86 326915 phải a = 7, 8, 9.

Kết đúng theo lại, ta có: a = 7.

b) các số gồm sáu chữ số như là nhau và nhỏ dại hơn 300000 là: 222222 với 111111.

Vậy (x) = 222222 và (x) = 111111.

Bài 8.

Phương pháp giải:

- Tổng cha chữ số đó là số nhỏ tuổi nhất có 2 chữ số.

- nhờ vào dữ liệu chữ số hàng nghìn gấp 5 lần chữ số hàng đơn vị chức năng để tìm đk của chữ số hàng đơn vị. Từ bỏ đó, tìm kiếm được chữ số hàng solo vị. Suy ra số nên tìm.

Cách giải :

Số nhỏ tuổi nhất có hai chữ số là 10, cho nên vì thế tổng tía chữ số bằng 10.

Chữ số hàng solo vị bé hơn 2, vị nếu nó bằng 2 thì chữ số hàng nghìn là:

5 × 2 = 10 (loại, vị chữ số hàng ngàn phải nhỏ dại hơn 10)

Chữ số hàng 1-1 vị lớn hơn 0, vì nếu nó bằng 0 thì chữ số hàng ngàn là:

5 × 0 = 0 (loại, vày chữ số hàng ngàn phải lớn hơn 0).

Khi đó, chữ số hàng đơn vị chức năng là 1.

Chữ số hàng ngàn là: 1 × 5 = 5.

Chữ số hàng trăm là: 10 – 5 – 1 = 4.

Vậy số cần tìm là: 541.

Bài 9.

Phương pháp giải:

Viết những số bên dưới dạng tổng từng giá trị của các chữ số, từ bỏ đó đưa được biểu thức đã đến dưới dạng vấn đề tìm (x), dựa vào đó ta kiếm được (x).

Cách giải :

a) (overline 3x + overline x3 = 11 imes 11)

(eginarrayl30 + x + overline x0 + 3 = 121\overline x0 + x = 121 - 30 - 3\overline xx = 88endarray)

Thử lại: (38 + 83 = 11 × 11).

Xem thêm: Tóm Tắt Diễn Biến Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2, Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai

Vậy (x = 8).

b) (overline xx - overline 1x imes 2 = 34)

(eginarraylx imes 10 + x - left( 10 + x ight) imes 2 = 34\x imes 11 - trăng tròn - x imes 2 = 34\x imes 11 - x imes 2 = 34 + 20\x imes left( 11 - 2 ight) = 54\x imes 9 = 54\x = 54:9\x = 6endarray)