Số bị trừ và số trừ

     

- Cách triển khai phép trừ không nhớ vào phạm vi (100) và áp dụng vào giải toán.

Bạn đang xem: Số bị trừ và số trừ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: tiến hành phép tính.

- Đặt tính theo cột dọc, các chữ số và một hàng được để thẳng cùng với nhau.

- tiến hành phép trừ theo sản phẩm tự từ hàng đơn vị chức năng đến mặt hàng chục.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: (18 - 5)

Giải

*

Dạng 2: Toán đố

- Đọc với phân tích đề: xác định các số liệu đã cho, số lượng tạo thêm hay giảm bớt và yêu mong của bài toán.

Xem thêm: Bộ Sưu Tập Kiểu Mẫu Bàn Học Đôi Cho 2 Bé Bh01 Bán Chạy Số 1, Bộ Sưu Tập Kiểu Mẫu Bàn Học Đôi Cho 2 Học Sinh

- Tìm giải pháp giải: phụ thuộc vào các tự khóa của việc như tìm “tất cả”, “còn lại”… với yêu mong của bài toán để khẳng định phép tính phù hợp.

- trình diễn lời giải: Viết lời giải, phép tính cùng đáp số cho bài toán.

- Kiểm tra giải mã của vấn đề và kết quả vừa tra cứu được.

Xem thêm: Màu Xe Lead Có Những Màu Gì, Chọn Màu Xe Lead Sao Cho Hợp Phong Thủy

Ví dụ: Một bạn nông dân nuôi (13) nhỏ gà, sau đó người ấy buôn bán đi (2) con. Hỏi người nông dân đó sót lại bao nhiêu con gà ?


Giải:

Người dân cày đó còn lại số nhỏ gà là:

(13 - 2 = 11) (con)

Đáp số: (11) con

Dạng 3: Tính nhẩm

Thực hiện nay phép trừ những số tròn chục cơ mà không yêu cầu đặt tính.

- Em trừ các chữ số ở hàng chục

- Viết thêm vào hiệu quả một chữ số (0)

Ví dụ: Tính nhẩm: (90 - 30 - 10 = ....)

Giải:

Em nhẩm: (9 - 3 - 1 = 5)

Vậy (90 - 30 - 10 = 50)

Số nên điền vào chỗ chấm là (50)


Mục lục - Toán 2
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
bài 1: Ôn tập những số đến 100
bài bác 2: Số hạng - Tổng
bài bác 3: Đề-xi-mét
bài bác 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ trong PHẠM VI 100
bài xích 1: Phép cộng gồm tổng bằng 10
bài bác 2: 26 + 4; 36 + 24
bài bác 3: 9 cộng với một số: 9 + 5
bài 4: 29 + 5
bài 5: 49 + 25
bài xích 6: 8 cùng với một số: 8 + 5
bài xích 7: 28 + 5
bài xích 8: 38 + 25
bài bác 9: Hình chữ nhật - Hình tứ giác
bài bác 10: việc về các hơn.
bài 11: 7 cộng với một số: 7 + 5
bài xích 12: 47 + 5
bài xích 13: 47 + 25
bài xích 14: bài toán về ít hơn
bài bác 15: Ki-lô-gam
bài bác 16: 6 cộng với một số: 6 + 5
bài xích 17: 26 + 5
bài bác 18: 36 + 15
bài xích 19: Bảng cộng
bài 20: Phép cộng bao gồm tổng bởi 100
bài 21: Lít
CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ trong PHẠM VI 100
bài 1: Tìm một trong những hạng trong một tổng
bài 2: Số tròn chục trừ đi một số
bài xích 3: 11 trừ đi một số : 11 - 5
bài xích 4: 31 - 5
bài xích 5: 51 - 15
bài 6: 12 trừ đi một số
bài xích 7: 32 - 8
bài 8: 52 - 28
bài bác 9: search số bị trừ
bài 10: 13 trừ đi một trong những : 13 - 5
bài 11: 33 - 5
bài xích 12: 53 - 15
bài xích 13: 14 trừ đi một số trong những : 14 - 8
bài xích 14: 34 - 8
bài 15: 54 - 18
bài 16: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trong những
bài 17: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 19
bài bác 18: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
bài 19: Bảng trừ
bài xích 20: 100 trừ đi một vài
bài xích 21: kiếm tìm số trừ
bài bác 22: Đường thẳng
bài bác 23: Ngày, giờ
bài bác 24: Ngày, mon
CHƯƠNG 4: ÔN TẬP
bài 1: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (học kì 1)
bài bác 2: Ôn tập về hình học tập (học kì 1)
bài bác 3: Ôn tập về thống kê giám sát (học kì 1)
bài bác 4: Ôn tập về giải toán (học kì 1)
CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP chia
bài bác 1: Tổng của đa số số
bài bác 2: Phép nhân
bài xích 3: vượt số - Tích
bài bác 4: Bảng nhân 2
bài 5: Bảng nhân 3
bài xích 6: Bảng nhân 4
bài 7: Bảng nhân 5
bài xích 8: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc
bài bác 9: Phép phân tách
bài 10: Bảng phân tách 2
bài 11: một trong những phần hai
bài bác 12: Số bị phân chia - Số chia - yêu mến
bài bác 13: Bảng chia 3
bài 14: một trong những phần ba
bài bác 15: kiếm tìm một vượt số của phép nhân
bài 16: Bảng chia 4
bài 17: 1 phần tư
bài xích 18: Bảng phân chia 5
bài bác 19: một trong những phần năm
bài xích 20: Giờ, phút - thực hành thực tế xem đồng hồ.
bài xích 21: search số bị chia
bài 22: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác.
bài bác 23: Số một trong những phép nhân cùng phép phân tách
bài xích 24: Số 0 vào phép nhân và phép chia.
CHƯƠNG 6: CÁC SỐ trong PHẠM VI 1000
bài 1: Đơn vị, chục, trăm, nghìn.
bài 2: So sánh các số tròn trăm
bài 3: các số tròn chục trường đoản cú 110 đến 200
bài 4: các số trường đoản cú 101 cho 110
bài xích 5: các số trường đoản cú 111 mang đến 200
bài xích 6: các số có ba chữ số
bài xích 7: So sánh các số có bố chữ số
bài xích 8: Mét
bài xích 9: Ki-lô-mét
bài bác 10: Mi-li-mét
bài 11: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.
bài 12: Phép cùng (không nhớ) trong phạm vi 1000
bài bác 13: Phép trừ (không nhớ) vào phạm vi 1000
CHƯƠNG 7: ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC
*

*

học tập toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.