Số các giá trị nguyên của thoả mãn là

     

Số các giá trị nguyên của (x) thỏa mãn nhu cầu cả nhì bất phương trình: (dfracx + 25 - dfrac3x - 74 > - 5) cùng (dfrac3x5 - dfracx - 43 + dfracx + 26 > 6) là:
Bạn đang xem: Số các giá trị nguyên của thoả mãn là

* Giải nhị bất phương trình theo các bước sau:

+ Quy đồng mẫu mã số

+ vứt mẫu với giải bất phương trình bậc nhất thu được.

* kết hợp hai tập nghiệm rồi tìm (x) nguyên thỏa mãn.


* Ta có: (dfracx + 25 - dfrac3x - 74 > - 5)( Leftrightarrow dfrac4left( x + 2 ight) - 5left( 3x - 7 ight)20 > dfrac - 10020)

(eginarrayl Leftrightarrow 4x + 8 - 15x + 35 > - 100\ Leftrightarrow - 11x > - 143\ Leftrightarrow x 6)( Leftrightarrow dfrac6.3x - 10left( x - 4 ight) + 5left( x + 2 ight)30 > dfrac18030)

( Leftrightarrow 18x - 10x + 40 + 5x + 10 > 180)

(eginarraylLeftrightarrow 13x > 130\Leftrightarrow x > 10,,,left( 2 ight)endarray)

Kết vừa lòng (left( 1 ight)) với (left( 2 ight)) ta được: (10 a
Bất phương trình hàng đầu một ẩn Luyện Ngay

*
*
*
*
*
*
*
*


Xem thêm: Cách Đánh Số Trang Từ Trang 2 Trong Word 2010, 2013, 2016 Đơn Giản*


Xem thêm: Cách Làm Sốt Chanh Leo Salad, Cách Làm Salad Ức Gà Sốt Chanh Dây


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát