Số các số có 5 chữ số khác nhau

     Bạn đang xem: Số các số có 5 chữ số khác nhau

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho tập $A = left 1;2;4;6;7;9 ight$. Hỏi có thể lập được từ bỏ tập $A$ bao nhiêu số tự nhiên có $4$ chữ số song một khác nhau, trong những số đó không có mặt chữ số $7$.


Có bao nhiêu số tự nhiên có các chữ số song một không giống nhau nhỏ tuổi hơn $1000$ được lập từ thời điểm năm chữ số $0,1,2,3,4$?


Một nhóm $4$ đường thẳng tuy vậy song cắt một tổ $5$ đường thẳng song song khác. Hỏi gồm bao nhiêu hình bình hành được chế tác thành?
Xem thêm: Top 10 Bài Em Hãy Giải Thích Học Học Nữa Học Mãi Hay Nhất, Giải Thích Câu Nói Học Học Nữa Học Mãi Của Lênin

Từ $5$ hoa lá hồng vàng, $3$ hoa lá hồng trắng cùng $4$ bông hoa hồng đỏ (các nhành hoa xem như đôi một khác nhau), bạn ta muốn lựa chọn 1 bó hồng bao gồm $7$ bông, hỏi gồm bao nhiêu bí quyết chọn bó hoa trong số đó có tối thiểu $3$ nhành hoa hồng rubi và ít nhất $3$ cành hoa hồng đỏ?


Một lớp tất cả $8$ học viên được bầu chọn vào 3 phục vụ khác nhau: lớp trưởng, lớp phó và túng thư (không được kiêm nhiệm). Số bí quyết lựa chọn khác nhau sẽ là:


Cho tập $A = left 2;5 ight$. Hỏi hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số bao gồm $10$ chữ số, các chữ số rước từ tập $A$ sao cho không tồn tại chữ số $2$ làm sao đứng cạnh nhau?


Trong một tổ học viên có $5$ em gái và $10$ em trai. Thùy là $1$ vào $5$ em gái cùng Thiện là $1$ trong $10$ em trai. Thầy nhà nhiệm lựa chọn ra $1$ nhóm $5$ bạn tham gia buổi âm nhạc tới. Hỏi thầy chủ nhiệm bao gồm bao nhiêu giải pháp chọn mà trong số đó có không nhiều nhất 1 trong hai em Thùy và Thiện không được chọn?
Xem thêm: 10 Từ Khóa Không Nên Tìm Trên Google, Những Từ Khóa Không Nên Tìm Trên Google

Một nhóm đoàn tụ thanh niên tự nguyện về làm việc tại một xóm nông xã gồm gồm $21$ đoàn tụ nam cùng $15$ đoàn viên nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân loại $3$ nhóm về $3$ ấp để chuyển động sao cho từng ấp bao gồm $7$ đoàn tụ nam và $5$ đoàn viên nữ?


Một lớp học tất cả $n$ học viên $left( n > 3 ight)$. Thầy chủ nhiệm đề nghị chọn ra một nhóm và đề nghị cử ra $1$ học sinh trong đội đó làm cho nhóm trưởng. Số học sinh trong mỗi đội phải lớn hơn $1$ và nhỏ dại hơn $n$. Gọi $T$ là số cách chọn. Cơ hội này: