SƠ ĐỒ TƯ DUY HÓA HỌC LỚP 12

     

Lý thuyết là câu dễ ăn điểm và tốn ít thời gian khi làm bài xích thi môn Hóa. Bên dưới đây, tuyển sinh số xin mang đến các thí sinh sơ đồ bốn duy hóa học về loài kiến thức kim chỉ nan môn Hóa lớp 12 bên dưới dạng định hướng để tiện ôn tập.

Hóa học lớp 12 gồm các chương, bài sau:

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: quan niệm về Xà phòng và hóa học giặt cọ tổng hợpBài 4: rèn luyện Este và hóa học béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: GlucozơBài 6: Saccarozơ, Tinh bột cùng XenlulozơBài 7: Luyện tập cấu tạo và đặc thù của CacbohiđratBài 8: thực hành Điều chế, đặc thù hóa học tập của Este với Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino Axit cùng Protein

Bài 9: AminBài 10: Amino axitBài 11: Peptit và ProteinBài 12 Luyện tập kết cấu và tính chất của Amin, Amino axit và Protein

Chương 4: Polime Và vật tư Polime

Bài 13: Đại cưng cửng về polimeBài 14 vật tư polimeBài 15: luyện tập Polime và vật liệu polimeBài 16: Thực hành một số trong những tính hóa học của protein và vật tư polime

Chương 5: Đại cương cứng Về Kim Loại

Bài 17: địa chỉ của sắt kẽm kim loại trong bảng tuần trả và cấu tạo của kim loạiBài 18: tính chất của sắt kẽm kim loại và dãy điện hóa của kim loạiBài 19 phù hợp kimBài 20: Sự bào mòn kim loạiBài 21 Điều chế kim loạiBài 22: Luyện tập đặc điểm của kim loạiBài 23 rèn luyện Điều chế kim loại và sự làm mòn kim loạiBài 24: thực hành Tính chất, pha trộn kim loại, sự ăn mòn kim loại

Chương 6: sắt kẽm kim loại Kiềm, sắt kẽm kim loại Kiềm Thổ, Nhôm

Bài 25: sắt kẽm kim loại kiềm cùng hợp chất đặc biệt quan trọng của sắt kẽm kim loại kiềmBài 26: kim loại kiềm thổ cùng hợp chất đặc trưng của chúngBài 27: Nhôm với hợp chất của nhômBài 28: Luyện tập tính chất của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng hợp hóa học của chúngBài 29: Luyện tập tính chất của nhôm với hợp chất của nhômBài 30: Thực hành đặc thù của natri, magie, nhôm với hợp hóa học của chúng

Chương 7: fe Và một trong những Kim một số loại Quan Trọng

Bài 31: SắtBài 32: Hợp hóa học của sắtBài 33: kim loại tổng hợp của sắtBài 34: Crom với hợp chất của CromBài 35: Đồng cùng hợp hóa học của ĐồngBài 36: sơ sài về niken, kẽm, chì, thiếcBài 37: Luyện tập tính chất hóa học của sắt với hợp hóa học của sắtBài 38: Luyện tập đặc thù hóa học của crom, đồng và hợp hóa học của chúngBài 39: Thực hành đặc điểm hóa học của sắt, đồng với hợp hóa học của sắt, crom

Chương 8: Phân Biệt một vài Chất Vô Cơ

Bài 40: thừa nhận biết một trong những ion vào dung dịchBài 41: nhận biết một trong những chất khíBài 42: luyện tập Nhận biết một trong những chất vô cơ

Chương 9: Hóa Học cùng Vấn Đề phát triển Kinh Tế, làng mạc Hội, Môi Trường

Bài 43: Hóa học với vấn đề cải tiến và phát triển kinh tếBài 44: hóa học và vụ việc xã hộiBài 45: hóa học và sự việc môi trường

Sơ vật hóa kiến thức kim chỉ nan môn Hóa lớp 12

XEM VÀ TẢI SƠ ĐỒ TƯ DUY KIẾN THỨC LÝ THUYẾT MÔN HÓA LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*