SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 9

     

Tóm tắt định hướng bằng Sơ đồ tứ duy Sinh học tập 9 bài bác 3 giỏi nhất. Khối hệ thống kiến thức Sinh học 9 bài xích 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo) qua Lập sơ đồ tứ duy và bài xích tập trắc nghiệm.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy sinh học 9


Sơ đồ bốn duy Sinh học tập 9: bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

*

Trắc nghiệm Sinh học tập 9 bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Câu 1 : kiểu gen là

A. Tổ hợp tổng thể các gen trong tế bào của cơ thể.

Bạn đã xem: Sơ đồ bốn duy Sinh học tập 9 bài xích 3 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)


B. Tổ hợp toàn bộ các alen trong cơ thể.

C. Tổ hợp tổng thể các tính trạng của cơ thể.

D. Tổ hợp toàn cục các ren trong cơ thể.

Câu 2 : Thể đồng phù hợp là

A. Thành viên mang toàn các cặp ren đồng hợp.

B. Thành viên mang toàn các cặp gene đồng đúng theo trội.

C. Cá thể mang một số cặp gene đồng thích hợp trội, một vài cặp gene đồng hợp lặn.

D. Thành viên mang những gen như thể nhau lý lẽ một hay 1 số tính trạng nào đó.

Câu 3 : Thể dị thích hợp là

A. Thành viên chưa đựng chủ yếu những cặp ren dị hợp.

B. Thành viên mang những gen khác biệt quy định một hay một số tính trạng làm sao đó.

C. Cá thể không thuần chủng.

D. Thành viên mang tất cả các cặp ren dị hợp.

Câu 4 : mục tiêu của phép lai phân tích nhằm xác định

A. Thứ hạng gen, giao diện hình của cá thể mang tính trạng trội.

B. đẳng cấp hình của cá thể mang tính chất trạng trội.

C. đẳng cấp gen của tất cả các tính trạng.

D. Giao diện gen của cá thể mang tính trạng trội.

Câu 5 : hy vọng phát hiện nay một cặp alen nào đó ở trạng thái đồng thích hợp hay dị hợp tín đồ ta sử dụng phương pháp nào sau đây?

A. Lai tương đương.

B. Lai với ba mẹ.

C. Lai phân tích.

D. Quan giáp dưới kính hiển vi.

Câu 6 : Muốn thực hiện phép lai phân tích, bạn ta cho đối tượng nghiên cứu

A. Lai với bố mẹ.

B. Lai với F1.

C. Lai với cá thể đồng phù hợp lặn về tính chất trạng tương ứng.

D. Tự thụ phấn.

Câu 7 : Ở thực vật, bên cạnh phép lai so sánh còn có phương pháp nào khá để xác định kiểu gene của thành viên đồng phù hợp trội?

A. Từ thụ phấn.

B. Lai với cha mẹ .

Xem thêm: Lời Bài Hát Cả Nhà Thương Nhau Của Tác Giả Nào, Bài Hát Cả Nhà Thương Nhau

C. Lai thuận nghịch.

D. Quan sát bởi kính hiển vi.

Câu 8 : Phép lai nào sau dây được gọi là phép lai phân tích?

A. Aa x Aa.

B. Aa x AA.

C. Aa x aa.

D. AA x Aa.

Câu 9 : Để kị sự phân li tính trạng ra mắt làm lộ diện tính trạng xấu tác động tới phẩm hóa học và năng suất của thiết bị nuôi, cây trồng, người ta nên làm gì?

A. Chất vấn độ thuần chủng của giống.

B. Lai với giống thuần chủng.

C. Lai với ba mẹ.

D. Lai thuận nghịch.

Câu 10 : Trội không trọn vẹn là

A. Hiện tượng lạ di truyền trong những số ấy kiểu hình của khung hình lai F1 biểu lộ tính trung gian giữa cha và mẹ.

B. Hiện tượng di truyền trong các số ấy kiểu hình của khung người lai F2 bộc lộ tính trung gian giữa ba và mẹ.

C. Hiện tượng lạ di truyền trong đó tính trạng trung gian được biểu thị ở dạng hình gen dị hợp.

D. Hiện tượng lạ di truyền trong những số đó F1 dị vừa lòng còn F2 phân li 1 : 2 : 1.

Câu 11 : Xét tính trạng màu sắc hoa:

A: hoa đỏ a: hoa trắng

Cho cây hoa đỏ ở vắt hệ p tự thụ phấn, F1 xuất hiện thêm cả hoa đỏ và hoa trắng.

Tỉ lệ mẫu mã gen ngơi nghỉ F1 là:

A. 1 AA : 1 Aa.

B. 1 Aa : 1 aa.

C. 100% AA.

D. 1 AA : 2 Aa : 1 aa.

Câu 12 : ý muốn F1 xuất hiện hàng loạt 1 tính trạng, đẳng cấp gen của phường là:

A. AA x AA hoặc AA x Aa hoặc aa x aa.

B. AA x AA hoặc AA x Aa hoặc aa x aa hoặc AA x aa.

C. AA x AA hoặc AA x aa hoặc aa x aa.

D. AA x aa hoặc AA x Aa hoặc aa x aa.

Câu 13 : Xét tính trạng color hoa:

A: hoa đỏ a: hoa trắng

Có bao nhiêu kiểu gene giao phối của p cho hiệu quả đồng tính trạng trội nghỉ ngơi F1?

A. 1.

B. 2.

C. 4.

Xem thêm: Iphone 12 Pro Max Bảng Màu, Iphone 12 Pro Max Có Mấy Màu

D. 3.

Câu 14 : từ bỏ 2 alen B cùng b, sự tổng hợp của chúng tạo nên bao nhiêu loại gen không giống nhau?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

Câu 15 : Hai cá thể thuần chủng tương phản do 1 gen quy định. Muốn xác định cá thể nào mang ý nghĩa trạng trội hay lặn tín đồ ta