SỐ NHÓM GEN LIÊN KẾT

     

A.Các gen alen nằm vào bộ nhiễm sắc thể phân li với mọi người trong nhà trong quá trình phân bào.

Bạn đang xem: Số nhóm gen liên kết

B.Các gen không alen nằm trong bộ nhiễm sắc thể phân li với mọi người trong nhà trong quy trình phân bào.

C.Các gene không alen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phân li cùng cả nhà trong quy trình phân bào.

D.Các gen alen thuộc nằm bên trên một nhiễm sắc thể phân li với mọi người trong nhà trong quy trình phân bào.

Lời giải:

Đáp án đúng:C.Các gene không alen nằm trên thuộc một nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.

Giải thích:

Các gene không alen cùng nằm trên một NST thì phân li cùng cả nhà trong quá trình phân bào và có tác dụng thành một team gen liên kết. Số team tính trạng di truyền liên kết tương ứng với số nhóm gen liên kết. Số đội gen liên kết ở mỗi loại bằng số NST vào bộ đơn bội (n) của loài đó.

*

Liên kết ren là gì? Ý nghĩa của liên kết gen

I. LIÊN KẾT GEN

1. Thí nghiệm của Moocgan

- Moocgan mang lại lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài.

- Lai so sánh ruồi đực F1, thu được thế hệ sau phân li theo tỉ lệ 1 thân xám, cánh nhiều năm : 1 thân đen, cánh cụt

- Sơ đồ lai

*

- Như vậy, thân xám với cánh nhiều năm cũng như thân đen cánh cụt luôn luôn di truyền đồng thời với nhau.

- Hiện tượng này được giải ham mê bằng sự liên kết các gen quy định tính trạng ở trên cùng NST đề thuộc phân li về giao tử và thuộc được tổ hợp qua quá trình thụ tinh

2. Kết luận

Các gen trên thuộc 1 NST luôn di truyền bên nhau được gọi là một nhóm gen liên kết. Số lượng đội gen liên kết của một chủng loại thường bằng số lượng NST vào bộ NST đơn bội.

3. Ý nghĩa

- Di truyền liên kết là hiện tượng một đội tính trạng được di truyền thuộc nhau, được quy định bởi các gen trên một NST thuộc phân li trong quá trình phân bào.

- Di truyền liên kết làm hạn chế biến dị tổ hợp.

Xem thêm: 2 Giriş 1 Cup Là Gì ? BạN Có Dám Xem, Tub Girl Là Gì I 2 Girl 1 Cup Là Gì

- Di truyền liên kết đảm bảo sự di truyền bền vững của từng team tính trạng được quy định bởi những gen bên trên một NST. Nhờ đó, vào chọn giống người ta bao gồm thể chọn được những tính trạng tốt đi kèm với nhau.

II. HOÁN VỊ GEN


1. Thí nghiệm của Moocgan cùng hiện tượng hoán vị gen

Pt/c: (cái) thân xám, cánh dài x (đực) thân đen, cánh cụt

F1: 100% thân xám, cánh dài

Lấy con cái ở F1 thân xám, cánh nhiều năm x bé đực thân đen, cánh cụt

Fa: 965 thân xám, cánh nhiều năm : 944 thân đen, cánh cụt : 206 thân xám, cánh cụt : 185 thân đen, cánh dài

* Nhận xét:

- khác biệt là đem lai phân tích ruồi đực hoặc ruồi chiếc F1.

­- Kết quả không giống với thí nghiệm phân phát hiện ra hiện tượng liên kết gen và hiện tượng phân li độc lập của Menđen.

2. Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen

-­ cho rằng gene quy định hình dạng cánh với màu sắc thân cùng nằm bên trên 1 NST, lúc giảm phân bọn chúng đi cùng nhau cần phần lớn con giống bố hoặc mẹ.

-­ Ở một số tế bào cơ thể dòng khi giảm phân xảy ra trao đổi chéo giữa các NST tương đồng khi chúng tiếp hợp dẫn đến đổi vị trí các gen xuất hiện tổ hợp gene mới. Hiện tượng này được gọi là hoán vị gen.

* cách tính tần số hoán vị gen:

-­ Bằng tỉ lệ phần trăm số cá thể gồm kiểu hình tái tổ hợp bên trên tổng số cá thể ở đời con

-­ Tần số hoán vị gen nhỏ hơn hoặc bằng 50%

III. Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG LIÊN KẾT ren VÀ HOÁN VỊ GEN

1. Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen

- bảo trì sự ổn định của loài.

- Nhiều ren tốt được tập hợp cùng lưu giữ trên 1 NST.

- Đảm bảo sự di truyền bền vững của nhóm gen quý bao gồm ý nghĩa trong chọn giống.

2. Ý nghĩa của hiện tượng hoán vị gen

- Tạo nguồn biến dị tổ hợp, nguyên liệu mang đến tiến hóa với chọn giống.

- các gen quý tất cả cơ hội được tổ hợp lại trong một gen.

- Thiết lập được khoảng giải pháp tương đối của những gen bên trên NST. Đơn vị đo khoảng biện pháp được tính bằng 1% tần số hoán vị gen hay 1cM (centiMoocgan).

Xem thêm: Giải Mã 'Chị Ong Nâu… Thất Tình', Chị Ong Nâu Và Em Bé Bay Đi Đâu

- Biết bản đồ gen tất cả thể dự đoán trước tần số những tổ hợp ren mới trong những phép lai, gồm ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học với trong chọn giống (giảm thời gian chọn đôi giao phối một giải pháp mò mẫm).