LÝ THUYẾT SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP, TẬP HỢP CON

     
Xem giải mã sách "Kết nối trí thức với cuộc sống"
*
Bài 1. Tập vừa lòng - Toán 6 Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường


Bạn đang xem: Lý thuyết số phần tử của một tập hợp, tập hợp con

Xem lời giải sách "Chân trời sáng sủa tạo"
*
Bài 1. Tập hợp. Thành phần của tập thích hợp
Xem lời giải sách "Cánh diều"
*
Bài 1. Tập thích hợp
kim chỉ nan số thành phần của một tập hợp, tập hợp bé

Một tập hơp rất có thể có một phần tử,có phần nhiều tử, gồm vô số

Xem cụ thể


Trả lời thắc mắc 1 bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 1. Các tập phù hợp sau bao gồm bao nhiêu bộ phận ?D = 0, E = bút, thước,

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 2 bài bác 4 trang 12 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 1. Tra cứu số tự nhiên và thoải mái x mà x + 5 = 2.

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 3 bài bác 4 trang 13 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 1 . Cho tía tập hợp:

Xem giải thuật


bài xích 16 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Mỗi tập vừa lòng sau có bao nhiêu phần tử ? a) Tập hòa hợp A các số thoải mái và tự nhiên x mà

Xem lời giải


bài xích 17 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 17 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Viết các tập vừa lòng sau và cho thấy thêm mỗi tập hợp có bao nhiêu thành phần ? a) Tập đúng theo A các số thoải mái và tự nhiên không vượt thừa 20.

Xem lời giải


bài bác 18 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 18 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. đến A = 0. Nói theo cách khác rằng A là tập thích hợp rỗng hay không ?

Xem lời giải


bài bác 19 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 19 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập đúng theo A những số trường đoản cú nhiên nhỏ hơn 10, tập đúng theo B các số từ bỏ nhiên nhỏ hơn 5, rồi cần sử dụng kí hiệu ⊂ để biểu thị quan hệ giữa hai tập thích hợp trên.

Xem giải thuật


Bài 20 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài trăng tròn trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Mang đến tập vừa lòng A = 15; 24. Điền kí hiệu

Xem giải mã


bài 21 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 21 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Tập vừa lòng A = 8; 9; 10;...; 20 có đôi mươi - 8 + 1 = 13 (phần tử)

Xem lời giải
Xem thêm: Cách Chữa Nghẹt Mũi Kéo Dài Nên Trị Sớm Kẻo Nguy Hiểm, Nghẹt Mũi Kéo Dài

bài xích 22 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 22 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Số chẵn là số thoải mái và tự nhiên có chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8

Xem giải thuật


bài bác 23 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 23 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Tập đúng theo C = 8; 10; 12;...;30 bao gồm (30 - 8): 2 + 1 = 12(phần tử)

Xem lời giải


bài xích 24 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 24 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. đến A là tập hợp những số từ nhiên nhỏ tuổi hơn 10,

Xem lời giải


bài xích 25 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 25 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. đến bảng sau (theo Niên giám năm 1999):

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 1 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!


Xem thêm: Tác Dụng Của Chấn Lưu Trong Đèn Huỳnh Quang, Chấn Lưu Là Gì

*
*

Liên hệ | chế độ