Số Phần Tử Của Tập Hợp Các Số Tự Nhiên Chia Hết Cho 3 Và Nhỏ Hơn 30 Là

     
*

*

*

Cho A là tập hợp các số tự nhiên khác 0, nhỏ hơn 30, chia hết cho 3 ;B là tập hợp các số tự nhiên khác 0, nhỏ hơn 30, chia hết cho 9 ;C là tập hợp các số tự nhiên khác 0, nhỏ hơn 30, chia hết cho 5.a) Tìm các phần tử của B hợp C, A giao C, B giao C.b) Hãy xác định tập hợp A hợp B, A giao B.c) Trong ba tập hợp A, B, C tập hợp nào là tập hợp con của một trong hai tập còn lại ?

Cho A là tập hợp các số tự nhiên khác 0, nhỏ hơn 30, chia hết cho 3 ;B là tập hợp các số tự nhiên khác 0, nhỏ hơn 30, chia hết cho 9 ;C là tập hợp các số tự nhiên khác 0, nhỏ hơn 30, chia hết cho 5.a) Tìm các phần tử của B hợp C, A giao C, B giao C.b) Hãy xác định tập hợp A hợp B, A giao B.c) Trong ba tập hợp A, B, C tập hợp nào là tập hợp con của một trong hai tập còn lại ?


Câu 1:Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5 ?Trả lời: số.Câu 2:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 2000 là Câu 3:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 3 và nhỏ hơn 2000 là Câu 4:Q là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà trong mỗi số chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2. Số phần tử của tập Q là Câu 5:Có sáu đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp n...

Bạn đang xem: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 30 là


Đọc tiếp

Câu 1:Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5 ?Trả lời: số.

Câu 2:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 2000 là 

Câu 3:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 3 và nhỏ hơn 2000 là 

Câu 4:Q là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà trong mỗi số chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2. Số phần tử của tập Q là 

Câu 5:Có sáu đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận lượt đi và một trận lượt về). Số trận đấu của giải đó là 

Câu 6:Cho tập hợp M = {5; 8; 9; 1986; 2010}. Có bao nhiêu tập hợp con của M gồm những số chẵn ?Trả lời: tập hợp.

Xem thêm: Tìm Số Thứ 2 Biết 5/8 Số Thứ 2 =3/4 Số Thứ Nhất Và Số Thứ Hai Hơn Số Thứ Nhất 36 Đơn Vị

Câu 7:Cho bốn chữ số 1; 9; 7; 8. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ? Trả lời: số.

Xem thêm: Mẹo Chữa Ngạt Mũi Cho Trẻ Sơ Sinh Bị Nghẹt Mũi? Chữa Ngạt Mũi Cho Trẻ Nhanh Chóng Và Hiệu Quả

Câu 8:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 6 và nhỏ hơn 30 là 

Câu 9:Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4}. Số tập hợp con gồm hai phần tử của A là 

Câu 10:Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số sao cho trong mỗi số có ít nhất một chữ số 5 ?Trả lời: số.