So sánh nhiệt độ sôi của các chất

     

Ester có nhiệt độ sôi thấp, dễ bay hơi do không tạo link hidro giữa các phân tử.

Bạn đang xem: So sánh nhiệt độ sôi của các chất

Nhiệt độ sôi của Este được so sánh như sau:

Nhiệt độ sôi của este

*
nhiệt độ sôi của este" width="623">

Dưới đây là phương thức so sánh ánh nắng mặt trời sôi của những chất hữu nhưng Top giải mã muốn giới thiệu, mời bạn đọc tham khảo.

I. Yếu ớt tố tác động đến nhiệt độ sôi của những chất

1. Những chất links ion có nhiệt độ sôi to hơn so với những chất cộng hóa trị. 

Ví dụ: nhiệt độ sôi: H2N-CH2-COOH > CH3COOH

2. Đối với những chất có link cộng hóa trị

 - những yếu tố ảnh hướng tới ánh nắng mặt trời sôi: link hidro, cân nặng phân tử và bản thiết kế phân tử.

a. Link Hidro 

- Liên kết hidro là links được xuất hiện phân tử mang điện tích (+) và phân tử với điện tích (-) giữa các phân tử không giống nhau.

- các chất có lực liên kết hidro càng lớn thì ánh nắng mặt trời sôi càng lớn.

Ví dụ: nhiệt độ sôi CH3COOH > CH3CH2OH

- Cách so sánh nhiệt lực link Hidro giữa những chất:

Đối với các nhóm chức khác nhau:

-COOH > -OH > -COO- > -CHO > -CO-

(axit) (ancol (este) (andehit) (ete)

phenol)

Ví dụ: nhiệt độ sôi của ancol sẽ lớn hơn este: CH3CH2OH > CH3COOC2H5

* lưu giữ ý: Trong chương trình rộng lớn chỉ xét link Hidro thân phân tử H (mang điện tích dương +) cùng phân tử O (mang năng lượng điện âm -).

- Đối với những chất thuộc nhóm chức: Đối với các chất bao gồm cùng team chức, nơi bắt đầu R- links với nhóm chức ảnh hưởng đến lực liên kết Hidro.

+ Gốc R- là cội hút e sẽ khiến cho lực link Hidro tăng lên

+ gốc R- là nơi bắt đầu đẩy e làm bớt lực link Hidro

Ví dụ: Gốc C2H5- sẽ làm lực liên kết giảm so với cội CH2=CH-

Nhiệt độ sôi: CH2=CH-COOH > C2H5COOH

b. Trọng lượng phân tử 

 - các chất có phân tử khối càng lớn thì ánh nắng mặt trời sôi càng cao.

Ví dụ: Khối lượng phân tử lớn nhiệt độ sôi lớn hơn: CH3COOH > HCOOH

c. Làm ra phân tử: 

 - Phân tử càng phân nhánh thì ánh nắng mặt trời sôi càng thấp rộng phân tử mạch ko phân nhánh.

Giải thích: 

 - Theo đại lý lí thuyết về mức độ căng mặt không tính thì phân tử càng co tròn thì mức độ căng mặt ngoài càng phải chăng -> phân tử càng dễ dàng bứt ra khỏi bề mặt chất lỏng -> càng dễ bay hơi -> ánh nắng mặt trời sôi càng thấp.

Ví dụ: Cùng là phân tử C5H12 thì đồng phân: n-C5H12 > (CH3)4C

* Lưu ý:

 - Đồng phân Cis gồm nhiệt đô sôi cao hơn nữa Trans (do lực monet lưỡng cực).

 - Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy

 - Nếu gồm H2O: t(H2O) = 100oC > ancol có 3 nguyên tử C với ancol gồm 7C trở xuống và axit có ≤ 4C

II. Nguyên tắc so sánh nhiệt độ sôi


Nguyên tắc 1: Hai đúng theo chất bao gồm cùng cân nặng hoặc cân nặng xấp xỉ nhau thì hợp chất nào có liên kết hiđro bền hơn sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.

Nguyên tắc 2: Hai hợp hóa học cùng kiểu links hiđro, hợp chất nào có khối lượng lớn hơn sẽ sở hữu nhiệt độ sôi cao hơn.

Xem thêm: Tình Hình Dân Số Thế Giới Năm 2016 Là Bao Nhiêu, Dân Số Thế Giới

Nguyên tắc 3: Hai hợp chất là đồng phân của nhau thì đồng phân cis có ánh sáng sôi cao hơn nữa đồng phân trans.(giải thích: Đó là do mô men lưỡng cực.Đồng phân cis mô men lưỡng rất khác 0, đồng phân trans bao gồm mô men lưỡng cực bằng 0 hoặc bé thua mô men lưỡng cực của đồng phân cis.

Nguyên tắc 4: Hai hợp hóa học là đồng phân của nhau thì hợp chất nào có diện tích tiếp xúc phân tử lớn hơn sẽ có nhiệt độ cao hơn hơn.

Nguyên tắc 5: Hai hợp chất có cân nặng bằng nhau hoặc xê dịch nhau, hợp hóa học nào có liên kết ion sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.

Nguyên tắc 6: Hai hợp chất hữu cơ đều không tồn tại liên kết hiđro, có trọng lượng xấp xỉ nhau thì hợp hóa học nào có tính phân cực hơn sẽ có được nhiệt độ sôi cao hơn.

III. Cách thức giải bài bác tập

1. Phân loại là chất liên kết ion hay cộng hóa trị 

- Đối với các chất link cộng hóa trị thực hiện các bước tiếp theo sau:

Bước 2: Phân loại những chất có link Hidro

 - vấn đề đầu tiên chúng ta sẽ phân loại những chất có link Hidro và các chất không có liên kết Hidro ra thành các nhóm khác nhau.

Bước 3: So sánh giữa các chất trong thuộc 1 nhóm.

 - Trong cùng nhóm có links Hidro sẽ tạo thành các nhóm nhỏ chức khác nhau, dựa vào quy tắc các lực link Hidro giữa các chất để xác minh nhóm bé dại nào có nhiệt độ sôi thấp, cao hơn.

- Trong thuộc nhóm chức không có lực liên kết Hidro thì phụ thuộc khối lượng, ngoại hình phân tử để so sánh nhiệt độ sôi. 

Bước 4: Kết luận

 - Dựa vào quá trình phân tích tại 1 và 2 nhằm tổng kết và giới thiệu đáp án bao gồm xác.

2. Trình tự so sánh nhiệt độ sôi

Phân loại link Hidro và không links Hidro

Nhóm link Hidro: Loại link hidro → khối lượng → kết cấu phân tửNhóm không lk Hidro: cân nặng → cấu tạo phân tử

Ví dụ: Cho những chất sau: C2H5OH (1), C3H7OH (2), CH3CH(OH)CH3 (3), C2H5Cl (4), CH3COOH (5), CH3-O-CH3­ (6). Các chất được thu xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần đều là:

A. (4), (6), (1), (2), (3), (5).

B. (6), (4), (1), (3), (2), (5).

C. (6), (4), (1), (2), (3), (5).

D. (6), (4), (1), (3), (2), (5).

GIẢI:

- Đầu tiên, ta đã phân nhóm những chất bên trên thành 2 nhóm bao gồm:

 Nhóm 1: C2H5OH, C3H7OH, CH3CH(OH)CH3, CH3COOH

 Nhóm 2: C2H5Cl, CH3-O-CH3

(sở dĩ được phân nhóm như vậy là nhóm 1 là nhóm chứa liên kết Hidro, nhóm 2 là đội không chứa links hidro (C2H5Cl và những este vô cơ khác chung ta luôn luôn xét ngơi nghỉ trạng thái không chứa liên kết Hidro))

Sau đó, ta đang phân các loại trong từng nhóm:

Nhóm 1:

Chức -COOH: CH3COOH

 Chức –OH: C2H5OH, C3H7OH, CH3CH(OH)CH3

Trong nhóm chức –OH:

 + bởi vì cùng nhóm chức nên đầu tiên ta đang xét khối lượng C2H5OH sẽ sở hữu khối lượng bé thêm hơn C3H7OH.

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Số Các Số Tự Nhiên Lẻ Có Ba Chữ Số Là Chữ Số Chẵn

+ Đối với 2 chất bao gồm cùng cách làm là: C3H7OH và CH3CH(OH)CH3 thì phụ thuộc vào hình dạng cấu tạo phân tử. CH3CH(OH)CH3 là dạng nhánh, cũng chính vì vậy phải sẽ teo tròn hơn và ánh nắng mặt trời sôi sẽ thấp hơn.