SỐ TỰ NHIÊN BÉ NHẤT CÓ TỔNG CÁC CHỮ SỐ BẰNG 15ÔI GIÚP MÌNH VỚI CÁC BẠN ƠI

     

Trung trung khu Toán học tập goodsmart.com.vn reviews với các em học sinh lớp 4 tuyển tập 95 việc Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU chia HẾT

Bài ViO.01 Viết số từ bỏ nhiên bé dại nhất bao gồm tổng những chữ số bởi 12

Bài ViO.02 Viết số tự nhiên bé dại nhất có những chữ số khác nhau và tổng các chữ số bằng 12.Bạn vẫn xem: Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm 3 chữ số mà lại tổng các chữ số bằng 15

Bài ViO.03 Viết số trường đoản cú nhiên bé dại nhất có các chữ số khác nhau và tổng những chữ số bởi 21.Bạn đang xem: Số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất có bố chữ số mà tổng những chữ số bằng 15 là

Bài ViO.04 Viết số từ nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác biệt và tổng các chữ số bằng 32.

Bạn đang xem: Số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 15ôi giúp mình với các bạn ơi

Bài ViO.05 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số mà lại tổng các chữ số bởi 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất tất cả 5 chữ số và các chữ số khác nhau mà tổng những chữ số bằng 20

Bài ViO.07 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm 4 chữ số tất cả tổng các chữ số bởi 23

Bài ViO.08 Viết số tự nhiên lớn nhất bao gồm 4 chữ số, những chữ số khác nhau và bao gồm tổng những chữ số bởi 18.

Bài ViO.09 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tốt nhất có những chữ số khác biệt và tổng các chữ số bởi 18.

Bài ViO.10 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất có những chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bởi 23

Bài ViO.11 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có những chữ số khác biệt và tổng các chữ số bởi 30

Bài ViO.12 Viết số từ bỏ nhiên bé dại nhất có các tích các chữ số bằng 12

Bài ViO.13 Viết số từ bỏ nhiên bé dại nhất có những tích các chữ số bằng 24

Bài ViO.14 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tuyệt nhất có những chữ số khác biệt và tích những chữ số bởi 72

Bài ViO.15 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất có các chữ số khác biệt và tích các chữ số bằng 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất có những chữ số không giống nhau và tích những chữ số bởi 720

Bài ViO.17 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.

Bài ViO.18 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.19 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.20 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số khác nhau.

Bài ViO.21 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.22 với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được từng nào số chẵn tất cả 4 chữ số, từng nào số lẻ gồm 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, các chữ số khác biệt và phân tách hết mang đến 3.

Bài ViO.24 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, các chữ số khác biệt và chia hết mang lại 5.

Bài ViO.25 tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, có tổng các chữ số bằng 7 và phân chia hết cho 5.

Bài ViO.26 đến số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự những chữ số còn lại để được số còn sót lại là số lớn số 1 có thể. Số to nhất rất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 mang lại số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự những chữ số sót lại để được số còn sót lại có 15 chữ số cùng là số bé nhất bao gồm thể. Số bé xíu nhất có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết thường xuyên 10 số chẵn khác 0 trước tiên để được một vài tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó nhưng mà vẫn giữ nguyên thứ tự của bọn chúng để được sốlớn nhất, số bé bỏng nhất?

Bài ViO.29 có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà trong các số ấy có tối thiểu hai chữ số như là nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong những số không cất chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số không giống nhau mà tổng 4 chữ số của từng số đó bởi 10.

Bài ViO.32 Hãy cho biết thêm với các chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì rất có thể viết được tất cả bao nhiêu số tất cả 3 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.33 gồm bao nhiêu cách bố trí 5 bạn học viên A, B, C, D, E ngồi vào trong 1 chiếc ghế dài sao cho:

a) chúng ta C ngồi chính giữa?b) cặp đôi bạn trẻ A với E ngồi ở nhì đầu ghế?


*

Bài ViO.34 với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 fan ta lập những số có bốn chữ số không giống nhau.

a) có bao nhiêu số nhỏ tuổi hơn 5000?b) tất cả bao nhiêu số chẵn nhỏ dại hơn 7000?

Bài ViO.35 trường đoản cú 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rất có thể lập được từng nào số không giống nhau sao cho trong đó luôn có mặt chữ số 0 và chữ số 1.

Bài ViO.36 tự 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rất có thể lập được bao nhiêu số bao gồm 6 chữ số khác nhau trong đó nhất thiết phải xuất hiện chữ số 4.

Bài ViO.37 có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số đó bởi 18?

Bài ViO.38 bao gồm bao nhiêu số điện thoại cảm ứng có 6 chữ số? trong số đó có bao nhiêu số điện thoại có 6 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.39 Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu:

a) Số tất cả 5 chữ số không giống nhau?b) Số chẵn gồm 5 chữ số không giống nhau?c) Số tất cả 5 chữ số khác nhau và phải có mặt chữ số 5?

Bài ViO.40 tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số nhưng mà hàng chục lớn hơn hàng solo vị?

Bài ViO.41 tìm kiếm số 1a2b biết số đó phân chia cho 2; 5 cùng 9 cùng dư 1.

Bài ViO.42 tìm kiếm số 8a3b biết số đó phân tách hết đến 2 với 5, còn phân tách 9 dư 8.

Bài ViO.43 search số 4a8b biết số đó chia hết đến 2, còn chia cho 5 cùng 9 cùng dư 1.

Bài ViO.44 search số bé nhỏ nhất khác 1 mà khi phân chia cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng gồm số dư bằng 1.

Bài ViO.45 tra cứu số bé xíu nhất nhưng khi chia cho cả 2; 3; 4; 5 và 6 tất cả số dư theo thứ tự là 1; 2; 3; 4 với 5.

Bài ViO.46 tìm số bé bỏng nhất gồm 3 chữ số mà phân chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 với 6.

Bài ViO.47 kiếm tìm số bé xíu nhất gồm 3 chữ số mà khi phân chia cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng bao gồm số dư là 1.

Bài ViO.48 trung bình cộng tất cả các số chẵn tất cả 3 chữ số phân chia hết mang đến 9 bằng?

Bài ViO.49 vừa phải cộng toàn bộ các số lẻ có 3 chữ số chia hết cho 5 bằng?

Bài ViO.50 search số bé nhỏ nhất gồm 4 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số phân chia hết đến 9?

Bài ViO.52 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số gồm 4 chữ số phân chia hết cho tất cả 2; 3 với 5?

Bài ViO.53 Có toàn bộ bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số mà những số này đều không chia hết đến 3?

Bài ViO.54 tất cả bao nhiêu số chẵn tất cả 4 chữ số chia hết mang đến 9?

Bài ViO.55 kiếm tìm số nhỏ nhất không giống 0 mà phân tách hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.56 tìm kiếm số 6a2b biết số đó phân chia hết cho 2 còn phân tách cho 5 và 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 tra cứu số 3a7b biết số đó phân tách hết cho cả 2; 5 với 9.

Bài ViO.60 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số phân tách hết cho cả 2 với 5.

Xem thêm: Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Công Việc Trong Giao Tiếp Hằng Ngày

Bài ViO.61 Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số mà chia hết đến 5. Tính tổng tất cả các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác biệt không chia hết cho 3.

Bài ViO.63 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số khác nhau chia hết cho 3?

Bài ViO.64 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số mà các số đó chia cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho các chữ số 0; 1; 2; 3 cùng 5. Hỏi lập được từng nào số lẻ tất cả 4 chữ số khác nhau chia hết mang lại 5?

Bài ViO.66 tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có bố chữ số, hiểu được số đó phân chia hết mang lại 4 và chia cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 tìm a để 31a31a31a phân tách hết cho 7.

Bài ViO.68 Tìm các chữ số a, b để:

a) a378b phân tách hết mang lại 72.b) 24a68b phân tách hết mang đến 48.

Bài ViO.69 search số trường đoản cú nhiên bé dại nhất để khi chia cho 5, 8, 12 thì số dư theo sản phẩm công nghệ tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm các chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 kiếm tìm số từ nhiên nhỏ nhất khác 1 thế nào cho lấy số đó phân tách cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì cùng dư 1.

Bài ViO.72 tra cứu a biết 3456a7 phân chia cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 bao gồm bao nhiêu số tất cả 5 chữ số mà lại mỗi số vừa phân chia hết mang đến 4 vừa phân chia hết mang lại 5.

Bài ViO.74 tìm kiếm số nhỏ nhất bao gồm 2 chữ số biết số đó phân chia 8 dư 7, phân chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 hoàn toàn có thể lập được từng nào số thoải mái và tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau và:

a) các số này to hơn 300000?b) những số này lớn hơn 300000 và phân chia hết mang lại 5?

Các số này to hơn 350000?

Bài ViO.76 tra cứu số nhỏ tuổi nhất gồm 5 chữ số chia hết cho cả 2; 3 và 5.

Bài ViO.77 Tìm những chữ số a, b làm thế nào cho a35b phân chia hết đến 45.

Bài ViO.78 tìm kiếm a + b biết 30a5b phân tách hết mang đến 30.

Bài ViO.79 Trong cửa hàng có 5 hộp, mỗi hộp chỉ đựng chén hoặc đĩa. Con số bát hoặc đĩa vào 5 hộp đó là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau khoản thời gian bán hết số đĩa trong một hộp thì số bát nhiều gấp bốn lần số đĩa còn lại. Tính số bát ban sơ và số đĩa dịp đầu.

Bài ViO.80 mang đến số 99….99 (2013 số 9). Hỏi cần bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số chia hết mang lại 45

Bài ViO.81 đến số 222…22 (2017 số 2). Yêu cầu thêm vào số này tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số mới chia hết cho 44.

Bài ViO.82 mang lại số 777…77 (2017 số 7). Buộc phải bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số new chia hết mang lại 63.

Bài ViO.83 đến số 7878…78 (2017 số 78). đề xuất thêm vào ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số new chia hết mang đến 65.

Bài ViO.84 mang lại số 77…777 (2013 số 7). Hỏi bắt buộc bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số phân tách hết mang lại 63.

Bài ViO.85 cho số 33….333 (2013 số 3). Thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số mới chia hết cho 24

Bài ViO.86 tìm số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất bao gồm 9 chữ số ,chia hết cho 9 và bao gồm các đặc điểm sau:

– ví như xóa 1 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết mang đến 8

– ví như xóa 2 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết mang lại 7

– ví như xóa 3 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết mang lại 6

– giả dụ xóa 4 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết mang lại 5

– nếu xóa 5 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết mang lại 4

– giả dụ xóa 6 chữ số tận cùng thì được một số ít chia hết mang lại 3

– trường hợp xóa 7 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết mang lại 2

Bài ViO.87 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số phân tách hết đến 5 và có đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có tứ chữ số vào đó:

a) mỗi chữ số phần lớn chẵnb) Tổng những chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho các số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được từng nào số chẵn tất cả 3 chữ số không giống nhau từ những chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần tối thiểu bao nhiêu số 3 để tạo nên thành các số tất cả tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết thường xuyên 15 số lẻ ban đầu từ 1 kế tiếp xóa đi 10 chữ số của số nhận được để còn lại một vài lớn duy nhất (giữ nguyên vật dụng tự các chữ số). Hãy tra cứu số lớn nhất đó.

Bài ViO.92 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất mà trong các số ấy theo lắp thêm tự từ trái sang trọng phải, từng chữ số (cho tới chữ số hàng trăm) đều bởi tổng của 2 chữ số ngay thức thì sau nó.

Bài ViO.93 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 15.

Bài ViO.94 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số mà lại chữ số hàng trăm to hơn chữ số hàng chục, chữ số mặt hàng chục to hơn chữ số hàng đối kháng vị.

Xem thêm: Cap Cố Gắng Vì Tương Lai - Top 9 Stt Cố Gắng Vì Bản Thân 2022

Bài ViO.95 có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số nhưng chữ số hàng trăm bằng trung bình cộng của chữ số hàng trăm và chữ số hàng đối chọi vị.