Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 15

     

Trung trọng điểm Toán học tập bdkhtravinh.vn reviews với những em học sinh lớp 4 tuyển chọn tập 95 câu hỏi Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU phân tách HẾT

Bài ViO.01 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất tất cả tổng các chữ số bằng 12

Bài ViO.02 Viết số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có những chữ số khác biệt và tổng các chữ số bằng 12.Bạn vẫn xem: Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số mà lại tổng những chữ số bằng 15

Bài ViO.03 Viết số trường đoản cú nhiên bé dại nhất có các chữ số không giống nhau và tổng những chữ số bởi 21.

Bạn đang xem: Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 15

Bạn đã xem: Số từ nhiên nhỏ dại nhất có tía chữ số mà tổng các chữ số bởi 15 là

Bài ViO.04 Viết số từ nhiên nhỏ tuổi nhất có các chữ số khác nhau và tổng những chữ số bởi 32.

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm 5 chữ số cơ mà tổng những chữ số bằng 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số và các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20

Bài ViO.07 Viết số tự nhiên lớn nhất bao gồm 4 chữ số bao gồm tổng các chữ số bởi 23

Bài ViO.08 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất tất cả 4 chữ số, các chữ số khác nhau và có tổng những chữ số bằng 18.

Bài ViO.09 Viết số tự nhiên lớn độc nhất có những chữ số khác biệt và tổng những chữ số bằng 18.

Bài ViO.10 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn tuyệt nhất có các chữ số không giống nhau và tổng những chữ số bởi 23

Bài ViO.11 Viết số tự nhiên lớn độc nhất có những chữ số khác biệt và tổng những chữ số bởi 30

Bài ViO.12 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ nhất có các tích những chữ số bởi 12

Bài ViO.13 Viết số tự nhiên nhỏ nhất có những tích những chữ số bởi 24

Bài ViO.14 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất có các chữ số không giống nhau và tích các chữ số bởi 72

Bài ViO.15 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất có những chữ số khác biệt và tích các chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên lớn tuyệt nhất có các chữ số khác nhau và tích những chữ số bởi 720

Bài ViO.17 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.18 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.19 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.20 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau.

Bài ViO.21 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.22 cùng với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể viết được bao nhiêu số chẵn tất cả 4 chữ số, bao nhiêu số lẻ bao gồm 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, các chữ số khác nhau và phân tách hết cho 3.

Bài ViO.24 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, những chữ số không giống nhau và phân tách hết cho 5.

Bài ViO.25 gồm bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, gồm tổng những chữ số bởi 7 và phân tách hết đến 5.


Bài ViO.26 mang đến số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự những chữ số sót lại để được số còn sót lại là số lớn số 1 có thể. Số lớn nhất rất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 cho số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự những chữ số còn sót lại để được số còn lại có 15 chữ số với là số bé nhỏ nhất có thể. Số nhỏ xíu nhất có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết thường xuyên 10 số chẵn khác 0 thứ nhất để được một số trong những tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó mà lại vẫn không thay đổi thứ tự của chúng để được sốlớn nhất, số nhỏ xíu nhất?

Bài ViO.29 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số mà trong số đó có tối thiểu hai chữ số như thể nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong những số không chứa chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số khác nhau mà tổng 4 chữ số của từng số đó bằng 10.

Bài ViO.32 Hãy cho biết thêm với các chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì hoàn toàn có thể viết được tất cả bao nhiêu số tất cả 3 chữ số khác nhau?

Bài ViO.33 bao gồm bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn học viên A, B, C, D, E ngồi vào trong 1 chiếc ghế lâu năm sao cho:

a) bạn C ngồi bao gồm giữa?b) đôi bạn A và E ngồi ở nhì đầu ghế?


*

Bài ViO.34 cùng với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 fan ta lập đa số số tất cả bốn chữ số khác nhau.

a) có bao nhiêu số nhỏ hơn 5000?b) gồm bao nhiêu số chẵn nhỏ tuổi hơn 7000?

Bài ViO.35 từ bỏ 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoàn toàn có thể lập được từng nào số khác biệt sao cho trong số đó luôn xuất hiện chữ số 0 với chữ số 1.

Bài ViO.36 tự 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rất có thể lập được từng nào số bao gồm 6 chữ số không giống nhau trong kia nhất thiết phải có mặt chữ số 4.

Bài ViO.37 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số không giống nhau mà tổng các chữ số đó bởi 18?

Bài ViO.38 tất cả bao nhiêu số smartphone có 6 chữ số? trong những số ấy có từng nào số smartphone có 6 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.39 Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rất có thể lập được bao nhiêu:

a) Số bao gồm 5 chữ số không giống nhau?b) Số chẵn tất cả 5 chữ số không giống nhau?c) Số có 5 chữ số khác nhau và phải xuất hiện chữ số 5?

Bài ViO.40 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số mà hàng chục to hơn hàng đơn vị?

Bài ViO.41 kiếm tìm số 1a2b biết số đó phân chia cho 2; 5 và 9 cùng dư 1.

Bài ViO.42 kiếm tìm số 8a3b biết số đó phân tách hết cho 2 với 5, còn chia 9 dư 8.

Bài ViO.43 tra cứu số 4a8b biết số đó chia hết mang lại 2, còn phân chia cho 5 và 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.44 tìm kiếm số bé xíu nhất không giống 1 mà lại khi phân chia cho 2; 3; 4; 5 với 6 cùng bao gồm số dư bằng 1.

Bài ViO.45 kiếm tìm số bé nhỏ nhất mà khi chia cho tất cả 2; 3; 4; 5 với 6 có số dư theo thứ tự là 1; 2; 3; 4 cùng 5.

Bài ViO.46 tra cứu số bé xíu nhất tất cả 3 chữ số mà chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.47 tìm kiếm số bé bỏng nhất bao gồm 3 chữ số nhưng khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng gồm số dư là 1.

Bài ViO.48 mức độ vừa phải cộng tất cả các số chẵn bao gồm 3 chữ số phân tách hết cho 9 bằng?

Bài ViO.49 vừa phải cộng tất cả các số lẻ gồm 3 chữ số phân tách hết mang lại 5 bằng?


Bài ViO.50 search số bé xíu nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số chia hết mang đến 9?

Bài ViO.52 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số phân chia hết cho tất cả 2; 3 và 5?

Bài ViO.53 Có toàn bộ bao nhiêu số chẵn tất cả 3 chữ số mà những số này đều không phân tách hết đến 3?

Bài ViO.54 có bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số phân tách hết đến 9?

Bài ViO.55 kiếm tìm số nhỏ dại nhất khác 0 mà chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.56 tìm kiếm số 6a2b biết số đó phân tách hết cho 2 còn chia cho 5 với 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 tìm số 3a7b biết số đó chia hết cho tất cả 2; 5 và 9.

Bài ViO.59 tìm số 2a8b biết số đó phân chia hết đến 2 và 9, phân chia cho 5 dư 4.

Xem thêm: Xum Vầy Hay Sum Vầy Hay Xum Vầy " Hay "Sum Vầy"? Sum Họp Hay Xum Họp

Bài ViO.60 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số tất cả 4 chữ số phân tách hết cho tất cả 2 và 5.

Bài ViO.61 Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số mà chia hết đến 5. Tính tổng toàn bộ các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 4 chữ số khác biệt không phân chia hết mang lại 3.

Bài ViO.63 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau chia hết cho 3?

Bài ViO.64 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tất cả 4 chữ số mà những số đó phân chia cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho những chữ số 0; 1; 2; 3 với 5. Hỏi lập được bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số không giống nhau chia hết đến 5?

Bài ViO.66 search số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có cha chữ số, biết rằng số đó phân tách hết đến 4 và chia cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 kiếm tìm a nhằm 31a31a31a phân tách hết đến 7.

Bài ViO.68 Tìm các chữ số a, b để:

a) a378b phân chia hết mang lại 72.b) 24a68b phân chia hết mang lại 48.

Bài ViO.69 search số từ nhiên bé dại nhất để khi phân chia cho 5, 8, 12 thì số dư theo sản phẩm công nghệ tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm những chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 tìm số tự nhiên nhỏ tuổi nhất không giống 1 làm sao để cho lấy số đó phân chia cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì thuộc dư 1.

Bài ViO.72 kiếm tìm a biết 3456a7 phân chia cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 có bao nhiêu số có 5 chữ số mà mỗi số vừa phân tách hết mang lại 4 vừa chia hết đến 5.

Bài ViO.74 tra cứu số nhỏ tuổi nhất bao gồm 2 chữ số biết số đó phân tách 8 dư 7, chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 hoàn toàn có thể lập được từng nào số tự nhiên gồm 6 chữ số không giống nhau và:

a) các số này to hơn 300000?b) các số này to hơn 300000 và chia hết đến 5?

Các số này lớn hơn 350000?

Bài ViO.76 kiếm tìm số nhỏ nhất bao gồm 5 chữ số phân tách hết cho tất cả 2; 3 với 5.


Bài ViO.77 Tìm những chữ số a, b làm sao cho a35b phân tách hết mang đến 45.

Bài ViO.78 kiếm tìm a + b biết 30a5b phân chia hết mang lại 30.

Bài ViO.79 Trong cửa hàng có 5 hộp, mỗi hộp chỉ đựng chén hoặc đĩa. Số lượng bát hoặc đĩa vào 5 hộp đó là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau thời điểm bán hết số đĩa trong một vỏ hộp thì số bát nhiều gấp bốn lần số đĩa còn lại. Tính số bát lúc đầu và số đĩa thời gian đầu.

Bài ViO.80 cho số 99….99 (2013 số 9). Hỏi nên bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết mang đến 45

Bài ViO.81 đến số 222…22 (2017 số 2). Phải thêm vào số này tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số mới chia hết mang lại 44.

Bài ViO.82 mang đến số 777…77 (2017 số 7). Buộc phải bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số mới chia hết mang đến 63.

Bài ViO.83 mang đến số 7878…78 (2017 số 78). Cần thêm vào tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết cho 65.

Bài ViO.84 cho số 77…777 (2013 số 7). Hỏi nên bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số phân tách hết đến 63.

Bài ViO.85 mang lại số 33….333 (2013 số 3). Thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số new chia hết cho 24

Bài ViO.86 tìm kiếm số tự nhiên nhỏ nhất có 9 chữ số ,chia hết đến 9 và gồm các đặc thù sau:

– ví như xóa 1 chữ số tận cùng thì được một số chia hết mang đến 8

– nếu như xóa 2 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia hết cho 7

– trường hợp xóa 3 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết mang đến 6

– nếu xóa 4 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia hết đến 5

– nếu như xóa 5 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết mang lại 4

– nếu như xóa 6 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết mang lại 3

– nếu xóa 7 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết mang đến 2

Bài ViO.87 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số phân tách hết đến 5 và gồm đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có tứ chữ số trong đó:

a) mỗi chữ số mọi chẵnb) Tổng các chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho các số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được bao nhiêu số chẵn bao gồm 3 chữ số khác biệt từ các chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần ít nhất bao nhiêu số 3 để sản xuất thành những số tất cả tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết liên tiếp 15 số lẻ bước đầu từ 1 tiếp đến xóa đi 10 chữ số của số nhận thấy để còn lại một số lớn độc nhất vô nhị (giữ nguyên đồ vật tự các chữ số). Hãy tra cứu số lớn nhất đó.

Bài ViO.92 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn tuyệt nhất mà trong số ấy theo thứ tự từ trái sang phải, từng chữ số (cho tới chữ số hàng trăm) đều bởi tổng của 2 chữ số tức tốc sau nó.

Bài ViO.93 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có các chữ số khác biệt mà tổng những chữ số bằng 15.

Bài ViO.94 gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số cơ mà chữ số hàng trăm to hơn chữ số sản phẩm chục, chữ số sản phẩm chục lớn hơn chữ số hàng 1-1 vị.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Lớp 6: Kể Về Một Cuộc Đi Thăm Di Tích Lịch Sử Của Em

Bài ViO.95 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà lại chữ số hàng chục bằng trung bình cộng của chữ số hàng trăm và chữ số hàng đối kháng vị.


Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Số tự nhiên bé dại nhất có ba chữ số không giống nhau mà tổng các chữ số bởi 15