Số Tự Nhiên Lớn Nhất Có Các Chữ Số Khác Nhau Sao Cho Tổng Các Chữ Số Bằng 17 Là

     

Trung tâm Toán học tập goodsmart.com.vn trình làng với những em học sinh lớp 4 tuyển tập 95 việc Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 bên dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU phân chia HẾT

Bài ViO.01 Viết số từ nhiên nhỏ nhất gồm tổng các chữ số bằng 12

Bài ViO.02 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác biệt và tổng những chữ số bởi 12.Bạn đã xem: Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm 3 chữ số nhưng tổng những chữ số bởi 15

Bài ViO.03 Viết số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác biệt và tổng những chữ số bởi 21.Bạn sẽ xem: Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm 3 chữ số nhưng tổng những chữ số bằng 15

Bài ViO.04 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau và tổng những chữ số bằng 32.

Bạn đang xem: Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau sao cho tổng các chữ số bằng 17 là

Bạn đang xem: Số tự nhiên lớn duy nhất có những chữ số khác nhau sao mang lại tổng các chữ số bằng 17 là

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên lớn nhất gồm 5 chữ số mà tổng các chữ số bởi 15

Bài ViO.06 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất bao gồm 5 chữ số và những chữ số khác biệt mà tổng những chữ số bởi 20

Bài ViO.07 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số có tổng những chữ số bằng 23

Bài ViO.08 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm 4 chữ số, các chữ số khác biệt và có tổng các chữ số bởi 18.

Bài ViO.09 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất có những chữ số khác biệt và tổng những chữ số bằng 18.

Bài ViO.10 Viết số tự nhiên lớn độc nhất có các chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bằng 23

Bài ViO.11 Viết số tự nhiên lớn độc nhất có các chữ số khác biệt và tổng các chữ số bằng 30

Bài ViO.12 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất có các tích các chữ số bằng 12

Bài ViO.13 Viết số trường đoản cú nhiên bé dại nhất có các tích những chữ số bằng 24

Bài ViO.14 Viết số tự nhiên lớn tốt nhất có các chữ số khác nhau và tích các chữ số bằng 72

Bài ViO.15 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tốt nhất có những chữ số khác nhau và tích những chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên lớn tuyệt nhất có các chữ số khác nhau và tích những chữ số bằng 720

Bài ViO.17 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.18 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.19 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.20 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số khác nhau.

Bài ViO.21 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.22 với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể viết được bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số, từng nào số lẻ bao gồm 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, những chữ số khác nhau và chia hết mang lại 3.

Bài ViO.24 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, các chữ số không giống nhau và phân chia hết mang đến 5.

Bài ViO.25 gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, gồm tổng những chữ số bằng 7 và chia hết mang đến 5.

Bài ViO.26 mang lại số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự các chữ số sót lại để được số còn lại là số lớn nhất có thể. Số bự nhất hoàn toàn có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 mang đến số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự các chữ số sót lại để được số còn sót lại có 15 chữ số cùng là số nhỏ xíu nhất bao gồm thể. Số nhỏ xíu nhất rất có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết liên tục 10 số chẵn khác 0 trước tiên để được một số tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó nhưng vẫn không thay đổi thứ tự của chúng để được sốlớn nhất, số nhỏ nhắn nhất?

Bài ViO.29 tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số mà trong những số đó có ít nhất hai chữ số như thể nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số gồm 3 chữ số mà trong mỗi số không chứa chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số không giống nhau mà tổng 4 chữ số của từng số đó bởi 10.

Bài ViO.32 Hãy cho biết với các chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì có thể viết được tất cả bao nhiêu số gồm 3 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.33 bao gồm bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn học sinh A, B, C, D, E ngồi vào một chiếc ghế dài sao cho:

a) bạn C ngồi bao gồm giữa?b) hai bạn A với E ngồi ở nhì đầu ghế?


*

Bài ViO.34 cùng với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 tín đồ ta lập phần nhiều số bao gồm bốn chữ số không giống nhau.

a) có bao nhiêu số nhỏ hơn 5000?b) tất cả bao nhiêu số chẵn bé dại hơn 7000?

Bài ViO.35 tự 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được từng nào số khác nhau sao cho trong số đó luôn có mặt chữ số 0 với chữ số 1.

Bài ViO.36 từ bỏ 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoàn toàn có thể lập được từng nào số bao gồm 6 chữ số khác biệt trong kia nhất thiết phải xuất hiện chữ số 4.

Bài ViO.37 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số đó bằng 18?

Bài ViO.38 có bao nhiêu số điện thoại có 6 chữ số? trong những số ấy có từng nào số điện thoại có 6 chữ số khác nhau?

Bài ViO.39 Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rất có thể lập được bao nhiêu:

a) Số tất cả 5 chữ số không giống nhau?b) Số chẵn có 5 chữ số không giống nhau?c) Số gồm 5 chữ số không giống nhau và phải xuất hiện chữ số 5?

Bài ViO.40 gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số mà lại hàng chục lớn hơn hàng solo vị?

Bài ViO.41 tra cứu số 1a2b biết số đó chia cho 2; 5 cùng 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.42 tìm kiếm số 8a3b biết số đó phân tách hết mang đến 2 cùng 5, còn chia 9 dư 8.

Bài ViO.43 search số 4a8b biết số đó phân tách hết cho 2, còn phân chia cho 5 cùng 9 cùng dư 1.

Bài ViO.44 tìm kiếm số bé nhất không giống 1 nhưng khi chia cho 2; 3; 4; 5 với 6 cùng tất cả số dư bằng 1.

Bài ViO.45 search số bé nhất nhưng mà khi chia cho tất cả 2; 3; 4; 5 và 6 bao gồm số dư lần lượt là 1; 2; 3; 4 với 5.

Bài ViO.46 search số bé nhỏ nhất tất cả 3 chữ số mà phân tách hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.47 search số bé nhỏ nhất tất cả 3 chữ số cơ mà khi chia cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng bao gồm số dư là 1.

Bài ViO.48 vừa phải cộng toàn bộ các số chẵn tất cả 3 chữ số phân tách hết mang lại 9 bằng?

Bài ViO.49 vừa đủ cộng toàn bộ các số lẻ bao gồm 3 chữ số phân chia hết cho 5 bằng?

Bài ViO.50 tìm số nhỏ xíu nhất bao gồm 4 chữ số khác biệt chia hết cho cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số phân chia hết cho 9?

Bài ViO.52 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số phân tách hết cho tất cả 2; 3 và 5?

Bài ViO.53 Có tất cả bao nhiêu số chẵn bao gồm 3 chữ số mà các số này đều không phân chia hết mang đến 3?

Bài ViO.54 tất cả bao nhiêu số chẵn tất cả 4 chữ số phân tách hết mang đến 9?

Bài ViO.55 tìm kiếm số nhỏ tuổi nhất không giống 0 mà phân chia hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 với 6.

Bài ViO.56 tìm số 6a2b biết số đó phân chia hết cho 2 còn phân chia cho 5 cùng 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 search số 3a7b biết số đó phân tách hết cho tất cả 2; 5 và 9.

Xem thêm: Những Lợi Ích Của Việc Ngủ Trưa, 5 Lợi Ích Từ Việc Duy Trì Thói Quen Ngủ Trưa

Bài ViO.60 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho tất cả 2 cùng 5.

Bài ViO.61 Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số mà phân tách hết cho 5. Tính tổng toàn bộ các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số khác biệt không phân chia hết mang đến 3.

Bài ViO.63 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 4 chữ số không giống nhau chia hết mang lại 3?

Bài ViO.64 Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số mà những số đó phân chia cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho các chữ số 0; 1; 2; 3 và 5. Hỏi lập được từng nào số lẻ bao gồm 4 chữ số khác nhau chia hết mang lại 5?

Bài ViO.66 kiếm tìm số tự nhiên lớn tốt nhất có ba chữ số, biết rằng số đó phân chia hết cho 4 và phân chia cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 kiếm tìm a nhằm 31a31a31a chia hết mang lại 7.

Bài ViO.68 Tìm các chữ số a, b để:

a) a378b chia hết cho 72.b) 24a68b phân tách hết mang lại 48.

Bài ViO.69 tra cứu số tự nhiên nhỏ nhất để khi phân chia cho 5, 8, 12 thì số dư theo đồ vật tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm những chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 tìm kiếm số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất không giống 1 làm sao để cho lấy số đó phân chia cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì thuộc dư 1.

Bài ViO.72 tra cứu a biết 3456a7 chia cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 gồm bao nhiêu số bao gồm 5 chữ số cơ mà mỗi số vừa chia hết mang lại 4 vừa phân chia hết mang đến 5.

Bài ViO.74 tra cứu số nhỏ nhất gồm 2 chữ số biết số đó phân tách 8 dư 7, phân tách 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau và:

a) những số này lớn hơn 300000?b) các số này to hơn 300000 và phân chia hết cho 5?

Các số này lớn hơn 350000?

Bài ViO.76 tìm kiếm số nhỏ dại nhất gồm 5 chữ số phân chia hết cho tất cả 2; 3 với 5.

Bài ViO.77 Tìm những chữ số a, b sao để cho a35b phân tách hết đến 45.

Bài ViO.78 tra cứu a + b biết 30a5b phân chia hết mang đến 30.

Bài ViO.79 Trong cửa hàng có 5 hộp, mỗi vỏ hộp chỉ đựng chén bát hoặc đĩa. Số lượng bát hoặc đĩa trong 5 hộp sẽ là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau thời điểm bán hết số đĩa vào một hộp thì số bát nhiều gấp tứ lần số đĩa còn lại. Tính số bát ban sơ và số đĩa thời gian đầu.

Bài ViO.80 mang đến số 99….99 (2013 số 9). Hỏi bắt buộc bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số phân chia hết cho 45

Bài ViO.81 mang lại số 222…22 (2017 số 2). Buộc phải thêm vào số này tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số new chia hết mang đến 44.

Bài ViO.82 đến số 777…77 (2017 số 7). đề nghị bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết mang đến 63.

Bài ViO.83 mang đến số 7878…78 (2017 số 78). Nên thêm vào tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số new chia hết mang lại 65.

Bài ViO.84 cho số 77…777 (2013 số 7). Hỏi đề xuất bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số phân tách hết cho 63.

Bài ViO.85 đến số 33….333 (2013 số 3). Thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số new chia hết mang đến 24

Bài ViO.86 tìm kiếm số tự nhiên nhỏ tuổi nhất gồm 9 chữ số ,chia hết đến 9 và gồm các đặc thù sau:

– nếu như xóa 1 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết mang đến 8

– ví như xóa 2 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết mang lại 7

– ví như xóa 3 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết cho 6

– ví như xóa 4 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết cho 5

– nếu xóa 5 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết mang đến 4

– ví như xóa 6 chữ số tận cùng thì được một số chia hết mang đến 3

– ví như xóa 7 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia hết mang lại 2

Bài ViO.87 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số phân tách hết mang lại 5 và gồm đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 có bao nhiêu số tự nhiên có tứ chữ số trong đó:

a) từng chữ số đầy đủ chẵnb) Tổng những chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho các số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được từng nào số chẵn gồm 3 chữ số khác biệt từ các chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần ít nhất bao nhiêu số 3 để tạo thành thành những số bao gồm tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết liên tục 15 số lẻ ban đầu từ 1 kế tiếp xóa đi 10 chữ số của số cảm nhận để còn lại một số lớn tốt nhất (giữ nguyên thứ tự các chữ số). Hãy tìm số lớn nhất đó.

Bài ViO.92 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất vô nhị mà trong các số đó theo sản phẩm công nghệ tự từ trái sang trọng phải, mỗi chữ số (cho cho tới chữ số mặt hàng trăm) đều bởi tổng của 2 chữ số ngay tức khắc sau nó.

Xem thêm: Nghe Phật Dạy Về Tình Yêu Và Dục Vọng, Lời Phật Dạy Hay Về Đời Sống Và Tình Yêu

Bài ViO.95 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số nhưng mà chữ số hàng chục bằng trung bình cùng của chữ số hàng ngàn và chữ số hàng đối chọi vị.