Soạn bài đặc điểm của văn nghị luận

     
*Bạn đang xem: Soạn bài đặc điểm của văn nghị luận

*

Soạn văn lớp 7: Đặc điểm của văn bạn dạng nghị luận

*

I. Luận điểm luận cứ và lập luận

1. Luận điểm

- Luận điểm chính trong bài đó là chống nạn thất học

- Luận điểm được cụ thể hóa bằng những câu văn:

+ trong những việc phải thực hiện cấp tốc bây giờ là nâng cấp dân trí

+ số đông người nước ta phải phát âm biết quyền lợi...biết viết chữ Quốc ngữ

- Luận điểm thống nhất và xuyên suốt bài viết

- Luận điểm muốn thuyết phục phải:

+ Rõ ràng, hợp lý

+ Phải đáp ứng được các nhu cầu thực tế

2. Luận cứ

- phần lớn luận cứ trong bài Chống nàn thất học

+ Vai trò của việc biết chữ

+ Cách thoát nạn mù chữ: những người biết chữ dạy người chưa biết,...

+ Phụ nữ cũng cần học chữ

- Vai trò của những luận cứ: làm sáng tỏ luận điểm

- mong mỏi có sức thuyết phục luận điểm phải chân thật đúng đắn, vượt trội liên kết chặt chẽ với luận điểm

3.

Xem thêm: Top 9 Trang Web Tải Nhạc Lossless Miễn Phí Nhanh Nhất, Chia Sẻ Anh Em Web Down Nhạc Lossless


Xem thêm: To Stay Up Late Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Stay Up Trong Câu Tiếng Anh


Lập luận

- Lập luận trong bài xích Chống nạn thất học rõ ràng chặt chẽ, hòa hợp lí:

+ tại sao của nạn mù chữ+ Hiện trạng nạn mù chữ

+ Cách thoát nạn mù chữ

- Lập luận theo thứ tự từ quá khứ đến hiện tại, nêu ra lý do và giải pháp. Ưu điểm của trình tự này là giúp người đọc dễ dàng hình dung được vấn đề nêu ra ở luận điểm chính.

II. Luyện tập

- Luận điểm: Cần phải phát huy các thói quen thuộc tốt

- Luận cứ: 

+ Nêu biểu hiện các thói quen thuộc tốt, thói quen thuộc xấu

+ Tác hại của những thói thân quen xấu

Tham khảo toàn bộ: soạn văn lớp 7 (ngắn nhất)

+ Đề suất việc phát huy thói quen thuộc tốt

- Bài văn lập luận bằng việc nêu tác hại của thói quen thuộc xấu để khẳng định ưu điểm của thói quen thuộc tốt. Đây là cách lập luận hợp lý chặt chẽ và thuyết phục