Sóng cơ có tần số 80hz

     

Một sóng hình sin đang viral trong một môi trường. Các phần tử môi trường ở nhì điểm vị trí cùng 1 hướng truyền sóng và biện pháp nhau 1 phần sáu cách sóng thì xấp xỉ lệch trộn nhau:
Bạn đang xem: Sóng cơ có tần số 80hz

Một sóng cơ tần số 25 Hz truyền dọc từ trục Ox với tốc độ 100 cm/s. Hai điểm ngay sát nhau độc nhất trên trục Ox nhưng mà các phần tử sóng tại đó xấp xỉ ngược trộn nhau, bí quyết nhau


Sóng cơ lan truyền trên khía cạnh nước dọc từ chiều dương của trục Ox với bước sóngλ, vận tốc truyền sóng là v với biên độ a gắn thêm với trục tọa độ như hình vẽ. Tại thời khắc t1 sóng tất cả dạng nét liền và tại thời khắc t2 sóng gồm dạng đường nét đứt. Biết AB = BD và tốc độ dao cồn của điểm C là vC = -0,5πv. Tính góc OCA.

*


Một sóng hình sin viral trên trục Ox. Bên trên phương truyền sóng, khoảng cách ngắn độc nhất giữa hai điểm cơ mà các bộ phận môi trường trên hai đặc điểm này dao rượu cồn ngược trộn nhau là 0,4 m. Bước sóng của sóng này là:


Trên một phương truyền sóng gồm hai điểm M và N bí quyết nhau 80 cm. Sóng truyền theo chiều từ M mang lại N với cách sóng là 1,6 m. Coi biên độ của sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng, Biết phương trình sóng trên N làuN=0,08cos0,5π(t–4)(m) thì phương trình sóng tại M là:


Một sóng cơ viral trong một môi trường với vận tốc 1 m/s với tần số 10 Hz, biên độ sóng không thay đổi là 4 cm. Khi bộ phận vật hóa học nhất định của môi trường đi được quãng con đường S thì sóng truyền thêm được quãng mặt đường 25 cm. Quý giá S bằng:


Hai điểm M với N ở trên và một phương truyền sóng gồm phương trình xấp xỉ lần lượt là uM=4cosωt(cm) cùng uN =4sinωt(cm). Khoảng cách MN bằng một số


Một sóng cơ học viral trên một tua dây bọn hồi hết sức dài. Quan sát tại 2 điểm M với N trên dây đến thấy, lúc điểm M sống vị trí tối đa hoặc thấp nhất thì điểm N qua vị trí cân bằng và ngược lại khi N ngơi nghỉ vị trí tối đa hoặc thấp tốt nhất thì điểm M qua vị trí cân nặng bằng. Độ lệch sóng giữa hai điểm này là:
Xem thêm: Cây Dương Xỉ: Toàn Bộ Đặc Điểm Của Cây Dương Xỉ, Cây Dương Xỉ

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u=5cos(8πt–0,04πx)(u cùng x tính bởi cm, t tính bằng s). Tại thời khắc t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, bộ phận sóng tất cả li độ là:


Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một mặt đường thẳng cùng với biên độ không đổi, phương trình sóng tại mối cung cấp O là u=Acos2πt/T. Một điểm M phương pháp nguồn O bởi 76 bước sóng ở thời điểm t = 1,5 tấn có li độ –3 (cm). Biên độ sóng A là:


Một sóng cơ truyền theo tia Ox trên một tua dây bầy hồi hết sức dài với chu kì 6 s. Hình vẽ bên là hình hình ảnh sợi dây ở các thời điểm null. Nếud1d2=57 thì tốc độ của điểm M nghỉ ngơi thời điểmt2=t1+4,255 s là:

*


Một sóng cơ viral từ M mang đến N với bước sóng 8 cm, biên độ 4 cm, tần số 2 Hz, khoảng cách MN = 2 cm. Tại thời gian t thành phần vật chất tại M có li độ 2 centimet và đang sút thì thành phần vật hóa học tại N có:


Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u=Acos(20πt–πx)(cm), với t tính bởi s. Tần số của sóng này bằng:


Một sóng truyền xung quanh biển bao gồm bước sóng 2 m. Khoảng cách giữa nhị điểm ngay sát nhau độc nhất vô nhị trên cùng một phương truyền sóng xê dịch cùng pha nhau là:


Một sóng cơ viral trong một môi trường thiên nhiên với vận tốc 1 m/s cùng tần số 10 Hz, biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi bộ phận vật hóa học nhất định của môi trường xung quanh đi được quãng mặt đường S thì sóng truyền thêm được quãng con đường 35 cm. Cực hiếm S bằng:
Xem thêm: Viên Uống Vitamin E Của Nhật Loại Nào Tốt ? Top 8 Viên Uống Vitamin E Chuyên Gia Khuyên Dùng

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam