Tại thời điểm t1 các giá trị tức thời

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều có biểu thức u = U 0 cos ω t V , trong những số ấy U 0 cùng ω không đổi vào nhị đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Tại thời gian t 1 , điện áp ngay thức thì ở hai đầu R, L, C theo lần lượt là u R = 50 V , u L = 30 V , u C = - 180 V . Tại thời gian t 2 , những giá trị trên tương ứng là u R = 100 V , u L = u C = 0 . Điện áp cực to ở nhị đầu đoạn mạch là

A. 100 V

B. 50 10 V

C. 100 3 V

D. 200 V


*

*


Đặt điện áp luân phiên chiều tất cả biểu thức u = U 0 cos ω t V, trong các số đó U 0  và ω  không đổi vào hai đầu đoạn mạch tất cả R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Tại thời điểm t 1 , năng lượng điện áp ngay thức thì ở hai đầu R, L, C lần lượt là  u R = 50 V,  u L = 30 V,  u C = - 180 V. Tại thời khắc t 2 , những giá trị trên tương xứng là u R = 100 V , . Điện áp cực lớn ở nhì đầu đoạn mạch là

A.

Bạn đang xem: Tại thời điểm t1 các giá trị tức thời

100 V

B. 50 10 V

C. 100 3 V

D. 200 V


Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều bao gồm biểu thức u = U 0 c o s ω t V, trong đó U 0 cùng ω không đổi vào hai đầu đoạn mạch tất cả R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Tại thời điểm t 1 , điện áp ngay tức khắc ở nhị đầu R, L, C lần lượt là u R = 50 V ,  u L = 30 V , u C = - 180 V . Tại thời khắc t 2 , các cực hiếm trên tương ứng là  u R = 100 V , u L = u C = 0 . Điện áp cực to ở hai đầu đoạn mạch là

A. 100 V

B. 50 10 V

C. 100 3 V

D. 200V


Đoạn mạch chuyển phiên chiều AB tiếp liền gồm điện trở thuần R, tụ điện C với cuộn cảm thuần L. điện thoại tư vấn u L , u c , u R theo thứ tự là năng lượng điện áp lập tức trên L, C với R. Tại thời khắc t 1  các quý giá tức thời u L ( t 1 ) = - 10 3 V , u c ( t 1 ) = 30 3 V , u R ( t 1 ) = 15 V . Tại thời khắc t 2  các giá trị tức thời u L ( t 2 ) = 20 V , u c ( t 2 ) = - 60 V , U R ( t 2 ) = 0 V . Tính biên độ năng lượng điện áp đặt vào nhì đầu mạch AB?

A. 50 V

B. 60 V

C. 40 V

D. 40 3 V


Chọn A

u R = U OR cos ω t ; u L = U 0 L cos ω t + π 2 ; u C = U 0 C cos ω t - π 2 t = t 1 ⇒ u R = 0 u L = - U OL = - 20 ( V ) u C = - U OC = - 60 ( V ) ⇒ U 0 L = 20 ( V ) U OC = 60 ( V ) t = t 2 ⇒ u R = 60 cos ω t 2 + π 2 = - 10 3 ( V ) → ω t 1 = π 3 u R = U OR cos ω t 1 = 15 ⇒ U OR · 1 2 = 15 ⇒ U OR = 30 ( V ) U 0 = U OR 2 + U 0 L - U 02 2 = 50 ( V )


Đoạn mạch luân phiên chiều AB thông suốt gồm năng lượng điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Gọi u L , u c , u R  lần lượt là điện áp tức khắc trên L, C với R. Tại thời khắc t 1 những giá trị ngay tức khắc u L ( t 1 ) = - đôi mươi 2 V , u c ( t 1 ) = 10 2 V , u R ( t 1 ) = 0 V . Tại thời điểm t 2  các giá trị tức thời u L ( t 2 ) = - 10 2 V , u c ( t 2 ) = 5 2 V , U R ( t 2 ) = 15 2 V . Tính biên độ điện áp đặt vào nhì đầu mạch AB?

A. 50 V

B.

Xem thêm: Tìm Phần Tử Lớn Thứ 2 Trong Mảng Trong C, Tìm Số Lớn Thứ 2 Trong Mảng

trăng tròn V.

C. 30 2 V

D. Trăng tròn 2 V


Chọn D

u R = U OR cos ω t ; u L = U OL cos ω t + π 2 ; u C = U 0 C cos ω t - π 2 t = t 1 ⇒ u R = 0 u L = - U OL = - 20 2 ( V ) u C = - U 0 C = - 10 2 ( V ) ⇒ U 0 L = trăng tròn 2 ( V ) U OC = 10 2 ( V ) t = t 2 ⇒ u L = đôi mươi 2 cos ω t 2 + π 2 = - 10 2 ( V ) → ω t 2 = π 6 U R = U 0 R cos ω t 1 = 15 2 ⇒ U OR · 3 2 = 15 2 ⇒ U OR = 10 6 ( V ) U OR 2 + U 0 L - U 02 2 = trăng tròn 2 ( V )


Đoạn mạch luân chuyển chiều AB thông suốt gồm điện trở thuần R, tụ năng lượng điện C và cuộn cảm thuần L. điện thoại tư vấn u L , u C , u R theo thứ tự là điện áp ngay tức khắc trên L, C cùng R. Tại thời khắc t 1 những giá trị lập tức u L ( t 1 ) = − trăng tròn 2 V , u C ( t 1 ) = 10 2 V , u R ( t 1 ) = 0 V .Tại thời gian t 2 những giá trị ngay thức thì u L ( t 2 ) = − 10 2 V , u C ( t 2 ) = 5 2 V , u R ( t 2 ) = 15 2 V . Tính biên độ điện áp để vào nhì đầu mạch AB?

A. 50 V

B. Trăng tròn V

C. 30 2 V

D. Trăng tròn 2 V


Đặt năng lượng điện áp xoay chiều , trong đó U và w không đổi, vào nhì đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Tại thời khắc t1, những giá trị ngay tắp lự là uL =-10can3 V ,uc =30can3(V ), uR =20 V .Tại thời gian t2, những giá trị bắt đầu là uL = đôi mươi V, uc = -60V, uR = 0 V .Điện áp cực lớn có quý giá bằng

 


Áp dụng: Hai xê dịch điều hòa x1 vuông pha với x2 thì (left(fracx_1x_1max ight)^2+left(fracx_2x_2max ight)^2=1)

Nên: Do uR vuông trộn với uL (Rightarrowleft(fracu_RU_0R ight)^2+left(fracu_LU_0L ight)^2=1)

Ở thời gian t2: (left(frac0U_0R ight)^2+left(frac20U_0L ight)^2=1Rightarrow U_0L=20V), tương tự: (U_0C=60V)

Ở thời gian t1 (left(frac15U_0R ight)^2+left(frac-10sqrt320 ight)^2=1Rightarrow U_0R=30V)

Vậy: (U_0=sqrtU_0R^2+left(U_0L-U_0C ight)^2=sqrt30^2+left(20-60 ight)^2=50V)


Đúng 0
comment (3)

A.120 V

B. 150 V

C. 90 V

D. 60 V


Lớp 12 đồ gia dụng lý
1
0
Gửi hủy

Đáp án C

*

*


Đúng 0

phản hồi (0)

Một mạch điện xoay chiều AB tất cả điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L với tụ năng lượng điện C mắc nối tiếp, biết Z L = 3 Z C . Đặt vào hai đầu A, B một điện áp u = cos 2 πft V (U, f ko đổi). Tại thời khắc t làm sao đó các giá trị ngay tức khắc u R = 30 V , u L = 90 V . Cực hiếm tức thời u AB khi đó bằng

A. 120 V

B. 150 V

C.

Xem thêm: Cách Làm Thạch Xoài Sữa Chua Cực Ngon, Cách Làm Rau Câu Xoài Sữa Chuẩn Mẹ Nấu

90 V

D. 60 V


Lớp 0 trang bị lý
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

comment (0)
Lớp 12 vật dụng lý
1
0
Gửi hủy

Ta có:

uC = U0Ccos(ωt- π 2 ) = U0Csinωt

uR(t2) = U0Rcosωt2 = 0V; cosωt2 = 0 => sinωt2 = ±1

Usub0L /sub= 60V (*)/span/span/p phường class=">uC(t2) = U0Csinωt2 = -120V => U0C = 120V (**)

uL(t1) = -60sinωt1 = -30 3  V

sin/spanspan lang="EN-US"ω/spanspan lang="FR"tsub1 /sub= /span 3 span lang="FR"/2 => cos/spanspan lang="EN-US"ω/spanspan lang="FR"tsub1 /sub= /spanspan lang="FR"span±1/2/span => bởi đó: Usub0R /sub= 80V (***)/span/span/p p. Class=">=> U02 = U0R2 + (U0L-U0C)2 = 802 +602 => U0 = 100V


Đúng 0

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
goodsmart.com.vn