TAM GIÁC PASCAL C++

     
Các bác ơi, bản thân mới ban đầu học lập trình sẵn C. Ni có sự việc kho khăn yêu cầu trợ giúpGiúp mình xử lý bài toán này nha:Viết lịch trình in ra màn hình tam giác Pascal như sau:11112113311464115101051Bằng giải pháp viết các hàm tính giai thừa với tính tổng hợp của một trong những nguyên dươngBiết rằng:Mỗi số hạng của hàng thứ (n+1) là một trong tổ hòa hợp chập k của nTohop(n,k) =n!/(k! * (n-k)!)


Bạn đang xem: Tam giác pascal c++

*
*
vấn đáp cùng cùng với trích dẫn
*

Thành viên sức nóng tình
*

Thành viên sức nóng tình
Các bác bỏ ơi, mình mới bắt đầu học thiết kế C. Nay có vấn đề kho khăn phải trợ giúpGiúp mình xử lý bài toán này nha:Viết chương trình in ra màn hình hiển thị tam giác Pascal như sau:11112113311464115101051Bằng giải pháp viết các hàm tính giai thừa và tính tổng hợp của một số trong những nguyên dươngBiết rằng:Mỗi số hạng của hàng vật dụng (n+1) là 1 trong những tổ đúng theo chập k của nTohop(n,k) =n!/(k! * (n-k)!)


Xem thêm: Bài Văn Tiếng Anh Về Trường Học, Viết Về Trường Học Bằng Tiếng Anh Bạn Nên Bỏ Túi

#includeintmain()inti,j,n=10,kq;for(i=1;in;i++)printf("1");kq=1;for(j=2;ji;j++)kq=kq*(i-j+1)/(j-1);printf("%4d",kq);printf(" ");
tớ làm bài bác này hồi đầu xuân năm mới nên chẳng ghi nhớ gì mấy
*
. Lúc đó chưa biết dùng hàm con yêu cầu mới nghĩ về ra mẫu mã này
*

#include #include int bin(int i,int j) if (j==1 void main(){ int n; cout > n; for (int i=1;i
#include#includeusing namespace std;int n;int GiaiThua(int k){ int s=1; for( int i=1; in) return 1; else for( int i=0;i> n; Pascal (0); getch(); return 0;
Em có thấy nắng xoàn kỷ niệmHạ ngồi ru thanh thản phần lớn môi cườiThuở ngồi ngóng tay choàng tay nỗi nhớVin tay vào tháng năm nghịch vơi...


Xem thêm: Trình Bày Hoàn Cảnh Ra Đời Của Asean ? Trình Bày Hoàn Cảnh Ra Đời Của Tổ Chức Asean

Quick NavigationThắc mắc lập trình sẵn C/C++/C++0xTopCác khu vực của siteCác diễn đànCỘNG ĐỒNG C VIỆTĐỊNH HƯỚNG, ĐÀO TẠO và VIỆC LÀM NGÀNH CNTTLẬP TRÌNH VISUAL C#LẬP TRÌNH OBJECTIVE-CLẬP TRÌNH JAVALẬP TRÌNH VISUAL C++ | LẬP TRÌNH VISUAL C++.NETLẬP TRÌNH C++ | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0XLẬP TRÌNH TRÊN LINUX | LINUX PROGRAMMINGDATABASE & REPORTING | CÁC HỆ QUẢN TRỊ DATABASETHÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG C VIỆTTHẢO LUẬN CHUNGCHUYÊN MỤC GIẢI TRÍ