The coffee house nguyễn văn linh

     

Chúng tôi xin update những thông tin tiên tiến nhất liên quan đến sự việc 2 du khách người Anh được chứng thực dương tính với vi rút COVID-19 (theo tác dụng xét nghiệm lần 1) sẽ đến shop The Coffee House tại Lô A4-02 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng vào ngày 06/03.