THÊM 150ML DUNG DỊCH NAOH 2M

     

Hoà tung 0,54 gam Al vào 0,5 lít hỗn hợp H2SO4 0,1 M được hỗn hợp A. Thêm V lít hỗn hợp NaOH 0,1M cho tới khi kết tủa tan trở về một phần. Nung kết tủa đen cân nặng không thay đổi ta được hóa học rắn nặng 0,51 gam. Quý hiếm của V là


Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 xM cùng Al2(SO4)3 yM chức năng với 612 ml hỗn hợp NaOH 1M, sau những phản ứng xảy ra hoàn toàn hoàn thành thí nghiệm ta thu được 8,424 gam kết tủa. Mặt khác, khi mang đến 400 ml E tính năng với dung dịch BaCl2 dư thì ta nhận được 33,552 gam kết tủa. Tỉ trọng x:y là


Cho m gam Kali vào 250ml hỗn hợp A đựng AlCl3 mật độ x mol/1, sau khoản thời gian phản ứng xong xuôi thu được 5,6 H2 khí (dktc) và một lượng kết tủa. Bóc tách kết tủa, nung đến khối lượng không đối thu dược 5,1 gam chất rắn. X là


Hòa rã m gam ZnSO4 vào nước được hỗn hợp B. Triển khai 2 thí nghiệm:

TN1: cho dung dịch B tính năng với 110 ml hỗn hợp KOH 2M thu được 3a gam kết tủa.

Bạn đang xem: Thêm 150ml dung dịch naoh 2m

TN2: cho dung dịch B công dụng với 140 ml hỗn hợp KOH 2M chiếm được 2a gam kết tủa.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Chủ Đề Thi Nói Tiếng Anh Lớp 9 Học Kì 1, Tổng Hợp Các Chủ Đề Thi Nói Tiếng Anh Lớp 9

cực hiếm của m là


Hỗn thích hợp A bao gồm Al và Al2O3 bao gồm tỉ lệ cân nặng tương ứng là 1,8 : 10,2. Mang đến A tan hết trong dung dịch NaOH đầy đủ thu được hỗn hợp B và 0,672 lít khí (đktc). đến B công dụng với 200ml hỗn hợp HCl chiếm được kết tủa D, nung D ở ánh nắng mặt trời cao đến trọng lượng không thay đổi thu được 3,57 gam chất rắn. Cm HClmax đã dùng là


Hòa tan trọn vẹn m gam hỗn hợp có Na2O cùng Al2O3 vào nước thu được hỗn hợp X vào suốt. Thêm rảnh dung dịch HCl 1M vào X, khi không còn 100ml thì mới ban đầu xuất hiện kết tủa; khi không còn 300 ml hoặc 700ml thì số đông thu được a gam kết tủa, quý giá của a và m theo lần lượt là


Thêm V lít dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch chứa HCl 0,1M với A1Cl3 0,1M. Lượng kết tủa thu được lớn nhất với thể tích hỗn hợp NaOH là:


Cho dung dịch cất 0,015 mol FeCl3 cùng 0,02 mol ZnCl2 công dụng với V ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn bóc lấy kết tủa nung trong bầu không khí đến trọng lượng không thay đổi được 1,605 gam chất rắn. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng chất rắn bên trên là


Trong một cốc thuỷ tinh đựng hỗn hợp ZnSO4. Sản xuất cốc 200ml hỗn hợp KOH mật độ x mol/1 thì chiếm được 4,95 gam kết tủa. Tách bóc kết tủa, nhỏ dung dịch HCl vào nước lọc thì thấy lộ diện kết tủa trở lại, tiếp tục cho HCl vào đến khi kết tủa tan hết rồi mang đến dung dịch BaCl2 dư vào thì nhận được 46,6 gam kết tủa. Tính x.

Xem thêm: Fraction Calculator - The Sum Of The Series (1×2)1


Thêm NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol HCl cùng 0,01 mol AlCl3. Lượng kết tủa thu được lớn nhất và nhỏ nhất ứng với số mol NaOH theo thứ tự là


Hoà tan trọn vẹn m gam hỗn hợp Na2O, Al2O3 vào nước được dung dịch trong xuyên suốt A. Thêm dần dần dung dịch HCl 1M vào hỗn hợp A nhận biết khi bước đầu thấy lộ diện kết tủa thì thể tích dung dịch HCl 1M đã bỏ vào là 100ml còn khi cho vô 200ml hoặc 600ml dung dịch HCl 1M thì hồ hết thu được a gam kết tủa. Tính a cùng m.


Cho V (lít) dung dịch Na2ZnO2 0,5M tác dụng với 300 ml dung dịch HCl 1M, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn ta nhận được 1,98 gam kết tủa white keo. Hãy tính V


Cho m gam các thành phần hỗn hợp B gồm CuO, Na2O, Al2O3hoà tan không còn vào nước nhận được 400ml hỗn hợp Dchỉ chứa một chất tan duy nhất tất cả nồng độ 0,5M và chất rắn G chỉ có một chất. Lọc bóc G, đến luồng khí H2 dư qua G nung lạnh thu được chất rắn F. Hoà tan không còn F trong dung dịch HNO3 chiếm được 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 cùng NO tỉ khối đối với oxi bởi 1,0625. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính m


Thêm rảnh rỗi V ml hỗn hợp Ba(OH)2 xM vào 150 ml dung dịch MgSO4 0,1M với Al2(SO4)3 0,15M. Sau phản nghịch ứng thu được lượng kết tủa to nhất. Đem nung kết tủa đến trọng lượng không thay đổi thu được m gam chất rắn. Quý hiếm của m:


Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M vào V lit hỗn hợp Ba(OH)2 0,25 M. Sau bội phản ứng chiếm được 15,6 gam kết tủa. Quý giá của V là


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam