There Aren"T Many Other Books Which Explain This Problem So Well

     

Trắc nghiệm Unit 3 giờ Anh lớp 12 phần Reading - Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 3 giờ Anh lớp 12 phần Speaking - Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 3 giờ Anh lớp 12 phần Writing - Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 3 tiếng Anh lớp 12 phần Language Focus - Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 3 tiếng Anh lớp 12 phần Vocabulary - Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 4 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Reading - School Education System

Trắc nghiệm Unit 1 giờ Anh lớp 12 phần Reading - trang chủ Life

Trắc nghiệm Unit 1 giờ Anh lớp 12 phần Language Focus - trang chủ Life

Trắc nghiệm Unit 1 tiếng Anh lớp 12 phần Writing - home Life

Trắc nghiệm Unit 1 tiếng Anh lớp 12 phần Vocabulary - trang chủ life

Trắc nghiệm Unit 2 giờ Anh lớp 12 phần Reading - Cultural Diversity

Trắc nghiệm Unit 2 tiếng Anh lớp 12 phần Speaking - Cultural Diversity

Trắc nghiệm Unit 2 tiếng Anh lớp 12 phần Writing - Cultural Diversity

Trắc nghiệm Unit 2 tiếng Anh lớp 12 phần Language Focus - Cultural Diversity

Trắc nghiệm Unit 2: Cultural Diversity (Vocabulary) - giờ Anh 12

Trắc nghiệm Unit 4 giờ Anh lớp 12 phần Writing - School Education System

Trắc nghiệm Unit 4 giờ Anh lớp 12 phần Language Focus - School Education System

Trắc nghiệm Unit 4: School Education System (Vocabulary) - giờ đồng hồ Anh 12

Trắc nghiệm Unit 5 giờ Anh lớp 12 phần Reading - Higher Education

Trắc nghiệm Unit 5 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Writing - Higher Education

Trắc nghiệm Unit 5 tiếng Anh lớp 12 phần Language Focus - Higher Education

Trắc nghiệm Unit 5 tiếng Anh lớp 12 phần Language Focus - Higher Education

Trắc nghiệm Unit 5 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Vocabulary - Higher Education

Trắc nghiệm Unit 6 giờ Anh lớp 12 phần Reading - Future Jobs

Trắc nghiệm Unit 6 tiếng Anh lớp 12 phần Writing - Future Jobs


A.This book is very well explained và had no problem.

Bạn đang xem: There aren"t many other books which explain this problem so well

B.In few other books would one see this problem so well explained.

C.This is the only book which explains the problem so well.

D.This problem is explained very well in this book as well as in many other books.


* hướng dẫn giải

Kiến thức về ngữ nghĩa:

Tạm dịch: Không có không ít sách khác phân tích và lý giải vấn đề này rõ ràng.

Xem thêm: Cận Cảnh Chiếc Đồng Hồ Thông Minh Đắt Nhất Thế Giới, Top 5 Đồng Hồ Thông Minh Đắt Nhất Thế Giới

A. Cuốn sách này được phân tích và lý giải rất rõ và không tồn tại vấn đề gì. Sại nghĩa

B. Trong khôn xiết ít cuốn sách khác, fan ta đang thấy sự việc này được phân tích và lý giải tốt.

C.

Xem thêm: Hướng Dẫn Công Thức Cách Làm Tàu Hủ Thái Lan, Dạy Học Cách Làm Tàu Hủ Thái Ngon

Đây là cuốn sách duy nhất phân tích và lý giải vấn đề rõ ràng. Không nên nghĩa

D. vấn đề này được lý giải rất rõ trong cuốn sách này tương tự như trong các sách khác. Không đúng nghĩa 

 Chọn lời giải B


Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm tiếp sau đây !

Đề thi thử thpt QG năm 2021 môn giờ đồng hồ Anh Trường thpt Chuyên Lê Quý Đôn


Số câu hỏi: 49

Lớp 12

Tiếng anh

Tiếng anh - Lớp 12*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traCâu hỏihoctapsgk.combaitapsos.net