Thông Tư 17/2018/Tt-Bca

     
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được trực thuộc tính của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được thuộc tính
của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành Văn bạn dạng 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn phiên bản thay cố gắng Văn bản song ngữ

Thông tứ 17/2018/TT-BCA hình thức về máy vũ khí, vật tư nổ quân dụng, công cụ cung cấp do bộ trưởng liên nghành Bộ Công an phát hành


*

BỘ CÔNG AN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 17/2018/TT-BCA

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TRANG BỊ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Căn cứ biện pháp Quản lý, thực hiện vũkhí, vật tư nổ cùng công cụ cung cấp ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CPngày 17 mon 11 năm năm trước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và tổ chức cơ cấu tổchức của cục Công an;

Theo ý kiến đề nghị của Tổng viên trưởng Tổngcục Cảnh sát;

Bộ trưởng bộ Công an ban hànhThông tư hình thức về thiết bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, hình thức hỗ trợ.

Bạn đang xem: Thông tư 17/2018/tt-bca

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Thông bốn này qui định về đối tượng,loại, số lượng vũ khí, vật tư nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ được trang bị; thẩmquyền thứ vũ khí, vật tư nổ quân dụng, công cụ cung cấp cho những đối tượngthuộc phạm vi làm chủ của bộ Công an; điều chuyển, điều đụng vũ khí, vật liệu nổquân dụng, công cụ cung ứng trong Công an nhân dân.

Điều 2. Nguyên tắctrang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, chính sách hỗ trợ

1. Vâng lệnh quy định của biện pháp Quảnlý, áp dụng vũ khí, vật liệu nổ và dụng cụ hỗ trợ, khí cụ tại Thông tư này vàquy định điều khoản khác bao gồm liên quan.

2. Bảo vệ đúng thẩm quyền, đối tượng,tiêu chuẩn, định mức, các loại vũ khí, vật tư nổ quân dụng, công cụ cung cấp trangbị.

3. Vũ khí, vật tư nổ quân dụng,công cụ cung ứng trang bị phải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉnh kỹ thuật cùng đáp ứngyêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác.

Chương II

TRANG BỊ VŨ KHÍ,VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Mục 1: TRANG BỊ VŨKHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ vào CÔNG AN NHÂN DÂN

Điều 3. Đối tượngđược sản phẩm công nghệ vũ khí, vật tư nổ quân dụng, mức sử dụng hỗ trợ

1. Đối tượng đượctrang bị vũ trang quân dụng, tranh bị thô sơ, công cụ hỗ trợ bao gồm:

a) Đơn vị nhiệm vụ thuộc bộ Công an;

b) Trại giam, trại trợ thời giam;

c) học tập viện, trường Công an nhân dân;Trung tâm đào tạo và giảng dạy và tu dưỡng nghiệp vụ Công an quần chúng làm công tác đào tạo,huấn luyện;

d) Công an tỉnh, tp trực thuộctrung ương (sau đây viết gọn là Công an cấp tỉnh);

đ) Công an huyện, quận, thị xã, thànhphố ở trong tỉnh;

e) Công an xã, phường, thị trấn.

2. Đối tượng đượctrang bị vũ khí thể thao, bao gồm:

a) Trung tâm huấn luyện và giảng dạy và tranh tài thểthao Công an nhân dân;

b) học tập viện, ngôi trường Công an nhân dân;

c) Trung tâm huấn luyện và đào tạo và bồi dưỡngnghiệp vụ Công an quần chúng có huấn luyện thi đấu thể thao.

3. Đối tượng mức sử dụng tại những điểm a,d với đ khoản 1 Điều này được trang bị vật liệu nổ quân dụng.

Điều 4. Loại, sốlượng vũ khí, vật tư nổ quân dụng, công cụ cung ứng trang bị

1. Các đối tượng người tiêu dùng quy định trên Điều 3Thông bốn này căn cứ tính chất, yêu thương cầu, trọng trách công tác lời khuyên cấp tất cả thẩmquyền giải pháp tại khoản 2 Điều này xem xét, quyết định trang bị rõ ràng loại, sốlượng vũ khí, vật tư nổ quân dụng, lao lý hỗ trợ, thế thể:

a) Các đối tượng người tiêu dùng quy định tại các điểma, b, c, d với đ khoản 1 Điều 3 Thông bốn này được xem như xét trang bị loại bỏ vũ khí,công cụ cung ứng thuộc những loại sau: súng ngắn, súng trường, súng đái liên, súngtrung liên, súng kháng tăng, súng phóng lựu, súng đại liên, súng cối, súng ĐKZ,súng lắp thêm phòng không, thương hiệu lửa kháng tăng cá nhân, trực thăng vũ trang, bom,mìn, lựu đạn, các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, đạn sử dụng cho các loạisúng được trang bị;

b) Đối tượng nguyên tắc tại điểm e khoản1 Điều 3 Thông tứ này được xem như xét trang bị nockout vũ khí, công cụ hỗ trợ thuộccác nhiều loại sau: súng ngắn, súng trường, súng đái liên, súng bắn đạn cao su, hơicay, dùi cui điện, chai xịt hơi cay, bức xúc tay bắt dao, áo giáp, dùi cui điện,dùi cui cao su, dùi cui kim loại, khóa số tám, các loại khí giới thô sơ;

c) Đối tượng nguyên tắc tại khoản 2 Điều3 Thông tứ này được trang bị những loại thiết bị thể thao;

d) Đối tượng chính sách tại các điểm a,d với đ khoản 1 Điều 3 Thông tư này được trang bị vật liệu nổ quân dụng.

2. Công an các đơn vị, địa phương căncứ nguyên lý tại khoản 1 Điều này lập lường trước số lượng, một số loại vũ khí, vật liệu nổquân dụng, công cụ hỗ trợ cần thiết bị gửi cơ quan thống trị về trang bị với kho vậnthuộc cỗ Công an tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng cỗ Công an coi xét, quyết định.

Điều 5. Thẩm quyềntrang bị vũ khí, vật tư nổ quân dụng, mức sử dụng hỗ trợ

1. Bộ trưởng liên nghành Bộ Công an quyết địnhtrang bị vũ khí, vật tư nổ quân dụng, công cụ cung cấp cho toàn lực lượng Côngan nhân dân; ra quyết định trang bị vũ khí, vật tư nổ quân dụng, điều khoản hỗ trợcho Công an các đơn vị, địa phương bắt đầu được thành lập.

2. Thủ trưởng cơ quan thống trị về trangbị và kho vận thuộc bộ Công an đưa ra quyết định trang bị bổ sung vũ khí, vật liệu nổquân dụng, công cụ cung cấp cho Công an các đơn vị, địa phương sau thời điểm được sự đồngý bằng văn phiên bản của bộ trưởng Bộ Công an.

3. Chủ tịch Công an tỉnh, thành phốtrực thuộc tw (sau phía trên viết gọn là người đứng đầu Công an cung cấp tỉnh) địa thế căn cứ loại,số lượng vũ khí, vật tư nổ quân dụng, công cụ cung ứng đã được trang bị nhằm quyếtđịnh trang bị ví dụ loại, con số vũ khí, vật tư nổ quân dụng, mức sử dụng hỗtrợ mang lại Công an những đơn vị, địa phương ở trong phạm vi quản ngại lý.

4. Trường vừa lòng Công an cung cấp tỉnh khi cónhu mong trang bị bổ sung vũ khí thô sơ, công cụ cung cấp bằng nguồn kinh phí đầu tư củađịa phương thì người đứng đầu Công an cung cấp tỉnh buộc phải có report gửi cơ quan làm chủ vềtrang bị với kho vận thuộc cỗ Công an tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng bộ Công an xemxét, quyết định.

Điều 6. Điều chuyểnvũ khí, vật liệu nổ quân dụng, luật hỗ trợ

1. Điều chuyển vũ khí, vật liệu nổquân dụng, công cụ cung ứng là việc thu lại vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụhỗ trợ của Công an những đơn vị, địa phương đã có được trang bị để bổ sung cho Côngan những đơn vị, địa phương khác.

2. Thẩm quyền điều chuyển

a) bộ trưởng liên nghành Bộ Công an đưa ra quyết định điềuchuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ từ Công an solo vị, địa phươngnày quý phái Công an 1-1 vị, địa phương không giống trên phạm vi vn khi xảy ra tìnhtrạng cấp bách hoặc lúc có nguy cơ tiềm ẩn đe dọa an toàn quốc gia nhưng không đến mứcban ba tình trạng cấp bách hoặc khi có trường hợp đột xuất khác như thảm họa, dịchbệnh nguy hiểm, lụt, bão hoặc giao hàng yêu mong công tác, chiến đấu theo đề nghịcủa cơ quan thống trị về trang bị và kho vận thuộc bộ Công an;

b) Thủ trưởng cơ quan quản lý vềtrang bị với kho vận thuộc bộ Công an đưa ra quyết định điều đưa vũ khí, vật tư nổquân dụng, công cụ cung ứng không thuộc những trường hợp điều khoản tại điểm a khoảnnày từ Công an đối kháng vị, địa phương này thanh lịch Công an đối chọi vị, địa phương khác saukhi được sự gật đầu đồng ý bằng văn phiên bản của bộ trưởng Bộ Công an;

c) Thủ trưởng Công an đối kháng vị, địaphương quyết định điều gửi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ cung cấp giữacác đơn vị chức năng thuộc phạm vi quản lý.

3. Sau thời điểm có đưa ra quyết định điều chuyểncủa cấp bao gồm thẩm quyền, Công an các đơn vị, địa phương phải lập biên bản bàngiao, trong số ấy ghi rõ chủng loại, số lượng, hóa học lượng, số hiệu, nước sản xuất,thiết bị, phụ tùng dĩ nhiên của vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, biện pháp hỗ trợđược điều chuyển. Biên phiên bản phải có chữ ký của cán cỗ trực tiếp giao, nhận vàxác thừa nhận của lãnh đạo đối kháng vị những bên có liên quan.

4. Công an các đơn vị, địa phương saukhi tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ cung ứng theo quyết định điềuchuyển phải gồm văn bản đề nghị phòng ban Công an có thẩm quyền cấp chứng từ phép sử dụng,giấy chứng thực đăng ký theo quy định.

Điều 7. Điều độngvũ khí, vật liệu nổ quân dụng, nguyên tắc hỗ trợ

1. Điều cồn vũ khí, vật tư nổ quândụng, công cụ cung cấp là việc chuyển tạm thời vũ khí, vật tư nổ quân dụng,công cụ hỗ trợ của Công an đối kháng vị, địa phương này thanh lịch Công an solo vị, địaphương khác trong một thời gian nhất định. Lúc thực hiện xong xuôi nhiệm vụ đang chuyểntrả về Công an solo vị, địa phương trước đó đã điều động.

2. Thẩm quyền điều động

a) bộ trưởng liên nghành Bộ Công an đưa ra quyết định điềuđộng vũ khí, vật tư nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ từ cỗ Công an sang những cơquan, tổ chức, đơn vị chức năng ngoài ngành Công an;

b) Thủ trưởng cơ quan quản lý vềtrang bị với kho vận thuộc bộ Công an đưa ra quyết định điều cồn vũ khí, vật liệu nổquân dụng, công cụ cung cấp từ Công an đối kháng vị, địa phương này quý phái Công an đơn vị,địa phương khác sau khi được sự đồng ý bằng văn phiên bản của bộ trưởng Bộ Công an;

c) Thủ trưởng Công an đối chọi vị, địaphương ra quyết định điều cồn vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ giữacác đơn vị chức năng thuộc phạm vi quản lí lý.

3. Sau khi có quyết định điều hễ củacấp tất cả thẩm quyền, Công an những đơn vị, địa phương phải tạo lập biên bạn dạng bàn giao,trong đó ghi rõ loại, số lượng, chất lượng, số hiệu, nước sản xuất, thiết bị,phụ tùng tất nhiên của vũ khí, vật tư nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ được điều động.Biên bạn dạng phải gồm chữ cam kết của cán cỗ trực tiếp giao, thừa nhận và xác thực của lãnh đạođơn vị các bên có liên quan.

Mục 2: TRANG BỊ VŨKHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ mang lại ĐỐI TƯỢNG KHÁC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN

Điều 8. Đối tượng,loại tranh bị trang bị

1. Cơ yếu hèn thuộc bộ Ngoại giao, Cơ yếutrong phòng ban của Đảng, cơ quan ở trong nhà nước ở tw và địa phương đượctrang bị: súng ngắn, đạn thực hiện cho loại súng này và những loại trang bị thô sơ.

2. Viên Kiểm lâm, chi cục Kiểm lâm tỉnh,thành phố trực nằm trong trung ương, chi cục Kiểm lâm vùng, phân tử Kiểm lâm quận, huyện,thị xã, thành phố thuộc tỉnh, phân tử Kiểm lâm vườn cửa quốc gia, phân tử Kiểm lâm rừng đặcdụng, hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ, Kiểm lâm vùng, Đội Kiểm lâm sệt nhiệm, Đội Kiểmlâm cơ động và phòng cháy, trị cháy rừng, Trạm Kiểm lâm địa bàn, Trạm Kiểm lâmcửa rừng được trang bị: súng ngắn, súng tiểu liên, đạn sử dụng cho nhiều loại súngnày và những loại vũ trang thô sơ.

3. Cục Kiểm ngư, đưa ra cục Kiểm ngưVùng, đưa ra đội Kiểm ngư, Trạm Kiểm ngư, Đội tàu Kiểm ngư được trang bị: súng ngắn,súng đái liên, súng trung liên, súng đại liên, súng máy gồm cỡ nòng đến 14,5mm,đạn thực hiện cho nhiều loại súng này và các loại tranh bị thô sơ.

4. Lực lượng an ninh hàng ko đượctrang bị: súng ngắn, đạn thực hiện cho một số loại súng này và các loại tranh bị thô sơ.

5. Cục khảo sát chống buôn lậu thuộcTổng viên Hải quan, lực lượng điều tra chống buôn lậu, Hải quan cửa ngõ khẩu nằm trong CụcHải quan liêu tỉnh, liên tỉnh, tp trực thuộc trung ương được trang bị: súngngắn, súng đái liên, đạn sử dụng cho nhiều loại súng này và những loại trang bị thô sơ.

6. Cơ quan khảo sát Viện kiểm sátnhân dân buổi tối cao được trang bị: súng ngắn và đạn thực hiện cho các loại súng này.

7. Trung tâm giáo dục đào tạo quốc phòng vàan ninh, câu lạc bộ, cơ sở đào tạo, đào tạo và huấn luyện thể thao có bản thảo hoạt độngđược trang bị các loại tranh bị thô sơ.

8. Câu lạc bộ, cửa hàng đào tạo, huấnluyện thể dục thể thao có giấy phép hoạt động, Trung tâm giáo dục đào tạo quốc phòng và anninh, những cơ quan, tổ chức khác được cấp phép chuyển động trong luyện tập, thi đấuthể thao được trang bị: súng trường hơi, súng trường bắn đạn nổ, súng ngắn hơi,súng ngắn bắn đạn nổ, súng thể thao bắn đạn sơn, súng bắn đĩa bay, đạn sử dụngcho các loại súng này và các loại vũ khí thô sơ dùng làm luyện tập tranh tài thểthao.

Điều 9. Đối tượng,loại công cụ cung ứng trang bị

1. Đối tượng vẻ ngoài tại những khoản 2,3, 4 với 5 Điều 8 Thông tứ này và cơ sở cai nghiện ma túy được trang bị những loạicông chũm hỗ trợ.

Xem thêm: Cách Ủi Áo Sơ Mi Vải Nhăn Nhanh Chóng Và Hiệu Quả Nhất, Bí Quyết Ủi Áo Sơ Mi Thẳng Tắp Trong Vài Phút

2. Đối tượng được trang bị các loạicông cố kỉnh hỗ trợ, trừ động vật hoang dã nghiệp vụ, bao gồm:

a) Đối tượng luật tại khoản 1 vàkhoản 6 Điều 8 Thông tứ này;

b) Tổng cục Thi hành án dân sự thuộcBộ tư pháp, cục thi hành án dân sự ở những tỉnh, tp trực nằm trong trung ương,Chi cục thi hành dân sự ở quận, huyện, thị xã, tp thuộc tỉnh;

c) Ban thống trị rừng sệt dụng, Ban quảnlý rừng chống hộ, doanh nghiệp có tổ chức ra đời lực lượng bảo vệ rừngchuyên trách;

d) Lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệmvụ thanh tra siêng ngành thủy sản;

đ) Lực lượng trực tiếp triển khai nhiệmvụ thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải vận tải;

e) Đội khám nghiệm của lực lượng quản ngại lýthị trường.

3. Lực lượng đảm bảo cơ quan, tổ chức,doanh nghiệp, doanh nghiệp marketing dịch vụ bảo đảm được cẩn thận trang bị loạicông nạm hỗ trợ, bao gồm:

a) Lực lượng đảm bảo cơ quan, tổ chức,doanh nghiệp, doanh nghiệp sale dịch vụ bảo đảm được lưu ý trang bị loạicông cụ cung cấp thuộc các loại sau: dùi cui điện, dùi cui kim loại, dùi cui caosu, áo giáp, găng tay bắt dao;

b) Lực lượng đảm bảo cơ quan, tổ chức,doanh nghiệp cùng doanh nghiệp marketing dịch vụ đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ bảovệ tại phòng ban nhà nước; mục tiêu đặc biệt về chính trị, tởm tế, nước ngoài giao,khoa học tập kỹ thuật, văn hóa, thôn hội; bên trên tàu hỏa; ngân hàng; dịch viện; khukinh tế, khu vực công nghiệp, khu chế xuất; doanh nghiệp sản xuất, khiếp doanh, sử dụngvật liệu nổ công nghiệp; doanh nghiệp marketing vàng, đá quý, nước ngoài hối, tiềnViệt nam thì địa thế căn cứ tính chất, yêu cầu tiến hành nhiệm vụ đảm bảo an toàn để xem xéttrang bị loại bỏ công cụ hỗ trợ thuộc những loại sau: súng bắn điện, súng bắn đạn nổ,cao su, hơi cay cùng đạn sử dụng cho các loại súng này; phương tiện xịt hơi cay;dùi cui điện, dùi cui kim loại, dùi cui cao su, áo giáp, áp lực tay bắt dao;

c) Đối cùng với lực lượng bảo đảm cơ quan,tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại vườn thú; khu rừng nghiên cứu,thực nghiệm khoa học; khu bảo đảm loài, sinh cảnh thì được xem như xét máy loạicông cụ hỗ trợ thuộc các loại sau: súng bắn chất tạo mê, dùi cui điện, dùi cuikim loại, dùi cui cao su, áo giáp, găng tay bắt dao.

4. Ban bảo vệ dân phố được xem xéttrang bị loại bỏ công cụ cung ứng thuộc những loại sau: dùi cui điện, dùi cui cao su,dùi cui kim loại, áo giáp, bao tay tay bắt dao.

5. Câu lạc bộ, các đại lý đào tạo, huấnluyện thể thao tất cả giấy phép vận động được để mắt tới trang bị loại bỏ công ráng hỗ trợthuộc những loại sau: dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦACƠ QUAN, TỔ CHỨC trong CÔNG TÁC TRANG BỊ, QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG,CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Điều 10. Tráchnhiệm của cục Cảnh sát thống trị hành chủ yếu về cá biệt tự buôn bản hội

1. Tham vấn cấp gồm thẩm quyền xây dựng,ban hành các văn phiên bản quy bất hợp pháp luật về cai quản lý, thực hiện vũ khí, vật liệu nổquân dụng, hình thức hỗ trợ; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, soát sổ Công an cácđơn vị, địa phương trong việc thực hiện các văn phiên bản pháp giải pháp về cai quản lý, sử dụngvũ khí, vật liệu nổ quân dụng, phương pháp hỗ trợ.

2. Phòng ngừa, phát hiện, phòng chặn,đấu tranh so với các hành động vi phi pháp luật trong quản lý, thực hiện vũ khí,vật liệu nổ quân dụng, quy định hỗ trợ.

3. Tổ chức tiến hành việc tịch thu vũkhí, vật liệu nổ quân dụng, lý lẽ hỗ trợ; cấp giấy phép, giấy xác nhận, giấychứng nhận, chứng chỉ về cai quản lý, áp dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụhỗ trợ theo thẩm quyền.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn, huấnluyện công tác làm việc quản lý, thực hiện vũ khí, vật tư nổ quân dụng, nguyên lý hỗ trợcho các đối tượng người sử dụng được vật dụng theo thẩm quyền thống trị của bộ Công an.

5. Tổng hợp, report về công táctrang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật tư nổ quân dụng, công cụ cung cấp theoquy định.

Điều 11. Tráchnhiệm của những đơn vị trực thuộc bộ Công an

1. Lập chiến lược trang bị, tổ chức tiếpnhận, cung cấp phát, điều chuyển, điều hễ vũ khí, vật tư nổ quân dụng, hình thức hỗtrợ mang lại các đối tượng người sử dụng thuộc phạm vi quản lý.

2. Tổng hợp, báo cáo về công táctrang bị, cai quản lý, áp dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ cung ứng thuộcphạm vi quản lý.

3. Cơ quan quản lý về trang bị và khovận thuộc cỗ Công an bao gồm trách nhiệm:

a) Lập kế hoạch trang bị, cấp phát vũkhí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ cung ứng trong Công an nhân dân;

b) Lập biểu định mức, phần trăm và cơ cấutrang bị vũ khí, vật tư nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ cho Công an các đơn vị,địa phương; tính lượng dự trữ vũ khí, vật tư nổ quân dụng, công cụ cung ứng đểtại kho của bộ Công an;

c) desgin tiêu chuẩn unique vũ khí,vật liệu nổ quân dụng, pháp luật hỗ trợ;

d) Kiểm tra, tiến công giá unique vũkhí, vật tư nổ quân dụng, công cụ cung cấp và report cấp gồm thẩm quyền đểthanh lý, tiêu hủy theo quy định;

đ) tổ chức kiểm tra công tác làm việc trang bị,quản lý, sử dụng vũ khí, vật tư nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an cácđơn vị, địa phương.

Điều 12. Tráchnhiệm của Công an tỉnh, tp trực thuộc trung ương

1. Lập chiến lược trang bị, tổ chức triển khai tiếpnhận, cung cấp phát, điều chuyển, điều đụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, phép tắc hỗtrợ mang lại các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

2. Phòng ngừa, phân phát hiện, phòng chặn,đấu tranh đối với các hành vi vi bất hợp pháp luật trong cai quản lý, sử dụng vũ khí,vật liệu nổ quân dụng, lý lẽ hỗ trợ.

3. Kiểm tra, đánh giá quality vũkhí, vật tư nổ quân dụng, công cụ cung ứng và báo cáo cấp bao gồm thẩm quyền đểthanh lý, tiêu diệt theo quy định.

4. Chỉ đạo thực hiện việc tịch thu vũkhí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ cung ứng theo thẩm quyền.

5. Tổ chức triển khai đào tạo, tập huấn, huấnluyện công tác làm việc quản lý, thực hiện vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, phương tiện hỗ trợcho các đối tượng người dùng được thiết bị theo thẩm quyền.

6. Tổng hợp, báo cáo về công táctrang bị, quản lý, áp dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ cung cấp theoquy định.

Điều 13. Tráchnhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lớn được máy vũ khí, vật tư nổ quândụng, công cụ cung ứng thuộc phạm vi thống trị của bộ Công an

1. Lập chiến lược trang bị, tổ chức triển khai tiếpnhận, cấp cho phát, điều chuyển, điều động, thu hồi các loại vũ khí, vật tư nổquân dụng, công cụ cung cấp cho các đối tượng người tiêu dùng thuộc phạm vi cai quản lý.

2. Triển khai việc quản lý, bảo quản,sử dụng, sửa chữa, giao nộp vũ khí, vật tư nổ quân dụng, công cụ cung cấp theoquy định.

3. Phối kết hợp tổ chức đào tạo, tập huấn,huấn luyện công tác làm việc quản lý, thực hiện vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, phương pháp hỗtrợ mang lại các đối tượng người dùng được sản phẩm công nghệ thuộc phạm vi quản lý.

4. Chấp hành việc kiểm tra, thanh tratrong công tác làm việc trang bị, quản lý, thực hiện vũ khí, vật tư nổ quân dụng, công cụhỗ trợ theo quy định; kiểm tra việc chấp hành những quy định về quản lí lý, sử dụngvũ khí, vật tư nổ quân dụng, công cụ cung ứng thuộc phạm vi cai quản lý.

5. Tổng hợp, báo cáo về công táctrang bị, cai quản lý, áp dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ cung ứng theoquy định.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hànhtừ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

2. Thông bốn này bãi bỏ:

a) Thông tư số 06/2014/TT-BCA ngày 25tháng 01 năm 2014 của bộ trưởng liên nghành Bộ Công an vẻ ngoài về trang bị, quản ngại lý, sử dụngvũ khí, vật tư nổ, công cụ cung ứng trong Công an nhân dân;

b) Thông tư liên tịch số06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 18 mon 10 năm trước đó của Bộ văn hóa Thể thao vàDu định kỳ - bộ Công an lao lý về trang bị, quản lý, thực hiện vũ khí thể thaotrong luyện tập và thi đấu thể thao;

c) Thông bốn liên tịch số01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA ngày 22 tháng 01 năm năm trước của Bộ nông nghiệp và Pháttriển nông làng - cỗ Công an quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quândụng, công cụ cung cấp của lực lượng Kiểm lâm cùng lực lượng bảo đảm an toàn rừng chăm trách;

d) Thông tứ liên tịch số01/2015/TTLT-BNNPTNT-BCA ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Bộ nông nghiệp và Pháttriển nông làng mạc - bộ Công an lý lẽ về trang bị, quản lý, áp dụng vũ khí quândụng, công cụ cung cấp và thiết bị chuyên dùng của của lực lượng Kiểm ngư.

Điều 15. Tráchnhiệm thi hành

1. Viên trưởng Cục công an quản lýhành chính về trơ trẽn tự xóm hội có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việcthực hiện tại Thông tứ này.

2. Công an các đơn vị, địa phương,các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tứ này.

Trong quy trình thực hiện nay Thông tưnày, nếu gồm khó khăn, vướng mắc Công an các đơn vị, địa phương report về BộCông an (qua viên Cảnh sát cai quản hành bao gồm về cô đơn tự làng mạc hội) nhằm kịp thời hướngdẫn.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Quá Trình Bày Quá Trình Chuyển Hóa Nitơ Trong Đất Và Cố Định Nitơ

chỗ nhận: - những bộ, ban ngành ngang bộ, cơ sở thuộc chủ yếu phủ; - Viện Kiểm liền kề nhân dân tối cao; - tandtc nhân dân tối cao; - Các bằng hữu Thứ trưởng cỗ Công an; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực ở trong TW; - Công an những đơn vị, địa phương; - Cục kiểm tra văn phiên bản quy bất hợp pháp luật cỗ Tư pháp; - Công báo; - Lưu: VT, C41.

Fun789