B

     

Librarian: As you can see, this is our library and those are our books. These racks have magazines và those have newspapers. These shelves on the left have math and science books: chemistry, physics & biology. Those shelves on the right have history & geography books, dictionaries và literature in Vietnamese.

Bạn đang xem: B

Hoa: Are there any English books?

Librarian: Yes. Those books at the back of the library are in English. There are readers, novels, reference books và dictionaries. OK. Now, follow me khổng lồ the clip room next door.


Now answer.

(Bây giờ đồng hồ trả lời.)

a) Where are the magazines?

(Tạp chí nghỉ ngơi đâu?)

b) Where are the newspapers?

(Báo sống đâu?)

c) What books are on the left?

(Ở phía bên trái là sách gì?)

d) What books are on the right?

(Ở bên đề xuất là sách gì?)

e) Where are the books in English? 

(Sách tiếng Anh sống đâu?)

f) What time does the library open?

(Thư viện mở cửa lúc mấy giờ?)

g) What time does it close?

(Nó đóng cửa lúc mấy giờ?)

Phương pháp giải:

Dịch bài xích hội thoại:

Cô thủ thư : Như những em thấy đấy, đây là thư viện của bọn họ và kia là sách. Số đông giá này còn có tạp chí với giá kia bao gồm báo. Hầu như kệ bên trái có sách toán và sách khoa học: hoá học, đồ vật lý học và sinh học. Số đông kệ bên phải có sách lịch sử hào hùng và địa lý, từ bỏ điển cùng sách văn học bằng tiếng Việt.

Hoa: Có sách tiếng Anh không cô?

Cô thủ thư : Có. Phần nhiều quvển sách sinh sống cuối tủ sách là sách giờ Anh. Có các tuyển tập văn học, tiểu thuyết, sách tìm hiểu thêm và trường đoản cú điển. Được rồi, bây giờ các em hãy theo tôi qua phòng chiếu phim đoạn clip ở kế bên.

Lời giải chi tiết:

a. The magazines are on the racks. 

(Tạp chí ngơi nghỉ trên kệ.)

b. The newspapers are on the racks, too.

(Báo cũng sinh sống trên kệ.)

c. On the left are the shelves of Math and Science books.

(Ở phía bên trái là sách Toán với Khoa học.)

d. On the right are the shelves of History & Geography books, dictionaries & Literature in Vietnamese.

(Ở bên buộc phải là sách định kỳ sử, Địa lý, tự điển với Văn học tiếng Việt.)

e. The books in English are at the back of the library.

(Sách tiếng Anh nghỉ ngơi cuối thư viện.)

f. The library opens at 7 a.m.

(Thư viện xuất hiện lúc 7 tiếng sáng.)

g. It closes at 4:30 p.m. 


bài bác 2

Task 2. Listen. & practice with a partner.

(Nghe và thực hành thực tế với các bạn cùng học.)

Nga: Good morning.

Librarian: Good morning. Can I help you?

Nga: Yes. Where can I find the math books, please? 

Librarian: They’re on the shelves on the left. 

Nga: Do you have magazines and newspapers here?

Librarian: Yes. They"re on the racks in the middle.

Nga: Thank you very much.

Librarian: You"re welcome.

Now ask and answer questions about the library plan in B1. 

(Bây giờ đồng hồ hỏi với đáp về sơ đồ thư viện ở B1.)

a. Where are the magazines và newspapers?

(Tạp chí và báo mạng ở đâu?)

b. Where are the shelves of Maths and Science books?

(Kệ sách Toán và kỹ thuật ở đâu?)

c. Where are the History và Geography books?

(Sách lịch sử dân tộc và Địa lý làm việc đâu?)

d. What kinds of books are on the shelves at the back of the library?

(Những một số loại sách nào trên kệ sinh sống phía sau thư viện?)

Phương pháp giải:

Dịch bài xích hội thoại:

Nga: Xin chào.

Cô thủ thư: Xin chào. Em phải gì?

Nga: Dạ, xin hỏi em có thể tìm sách Toán chỗ nào ạ?

Cô thủ thư: Chúng sinh hoạt trên kệ phiá mặt trái.

Nga: Cô bao gồm tạp chí cùng báo ở đây không cô?

Cô thủ thư: Có đấy. Chúng bên trên giá chính giữa phòng. 

Nga : Cảm ơn cô nhiều.

Cô thủ thư: Không có gì.

Xem thêm: Ví Dụ Sự Thay Đổi Về Lượng Dẫn Đến Sự Thay Đổi Về Chất Và Ngược Lại

Lời giải chi tiết:

a. They are on the racks in the middle of the library.

(Chúng sinh hoạt trên kệ trọng điểm thư viện.)

b. They"re on the left of the library.

(Chúng ở phía bên trái thư viện.)

c. They"re on the shelves on the right.

(Chúng ngơi nghỉ trên kệ bên phải.)

d. They"re English books, novels, dictionaries, và reference books. 

(Chúng là sách, đái thuyết, tự điển cùng sách tham khảo.)


bài 3

Task 3. Listen.

(Nghe.)

Where are they? 

(Chúng ngơi nghỉ đâu?)

*

Label the shelves và racks in your exercise book.

(Ghi tên những kệ sách và kệ sách vào vở bài bác tập cùa em.)

Phương pháp giải:

Tapescript: 

Mr. Tan: Ok everyone. Are you ready? Let’s tidy. Now, Ba. Could you put all the English books on the shelves behind the librarian’s desk, please?

Ba: Yes, sir.

Minh: Where shall I put the science books, Mr. Tan?

Mr. Tan: Oh, they will go on the bookshelf next to the study area. Please put the math books on that shelf too. Let’s keep the math and science books together next khổng lồ the study area.

Minh: Ok.

An: I have some history books. Where vì chưng you want them?

Mr. Tan: Put them with geography books. They are on the shelf next lớn the science books.

Kien: And how about these magazines và newspapers?

Mr. Tan: Oh, they can go on the racks in the center of the room.

Kien: In the center of the room. Fine.

Mr Tan: Do you all know what to do? Does anyone have any questions? No? OK. Let’s begin. 

Dịch bài xích hội thoại:

Ông Tân: Được rồi, gần như người. Các cháu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cùng lau chùi nào. Bây giờ, Ba, cháu rất có thể đặt tất cả sách giờ đồng hồ Anh trên giá chỉ sau bàn của thủ thư được không?

Bá: Vâng, thưa ông.

Minh: con cháu sẽ đặt sách công nghệ ở đâu, ông Tân?

Ông Tân: Ồ, bọn chúng sẽ trên kệ đựng sách cạnh khu học tập. Hãy đặt những cuốn sách toán học trên kệ đó nữa. Hãy để sách toán và khoa học cùng nhau sát bên khu học tập tập.

Minh: Vâng ạ.

An: con cháu có một trong những cuốn sách kế hoạch sử. Ông ước ao đặt chúng chỗ nào ạ?

Ông Tân: Đặt bọn chúng với sách địa lý. Chúng ở bên trên giá kề bên những cuốn sách khoa học.

Kiên: Còn số đông tờ báo cùng tạp chí này thì sao ạ?

Ông Tân: Ồ, chúng hoàn toàn có thể trên những giá đỡ trọng tâm phòng.

Kiên: Ở giữa phòng. À vâng.

Ông Tân: những cháu có biết phải làm gì không? Còn cháu nào có thắc mắc khác không? ko à? Được rồi. Hãy ban đầu nào.

Lời giải chi tiết:

1. Study area (khu vự đọc sách)

2. Science and Math books (sách Toán với Khoa học)

3. Geography, History books (sách Địa lý cùng Lịch sử)

4 - 5. Magazines - newspapers (báo - tạp chí)

6 - 7. English books (sách giờ Anh)

8. Librarian"s desk (bàn của thủ thư)


bài 4

Task 4. Read. Then answer.

Xem thêm: Cách Tải Play Together Trên Iphone 6 Plus, Iphone 6 Chơi Play Together Bị Văng

(Đọc. Kế tiếp trả lời.)

One of the world"s largest libraries is the United States’ Library of Congress. It is in Washington D.C, the capital of the USA. It receives copies of all American books. It contains over 100 million books. It has about 1,000 km of shelves. It has over 5,000 employees. 

Questions

a) Where is the Library of Congress? 

(Thư viện Quốc Hội sinh sống đâu?)

b) How many books does it have? 

(Nó bao gồm bao nhiêu sách?)

c) How long are its shelves? 

(Các kệ sách của nó dài bao nhiêu?)

d) How many people work there? 

(Có bao nhiêu người thao tác làm việc ở đó?)

e) Why is it so large? 

(Tại sao nó rộng lớn như vậy?)

Phương pháp giải:

Dịch bài xích đọc:

Một một trong những thư viện béo nhất quả đât là tủ sách của Quốc hội Mỹ. Nó ở tp Washington D.C, hà nội thủ đô của nước Mỹ. Nó nhận phiên bản in của tất cả sách của nước Mỹ. Nó cất trên 100 triệu quyển sách. Nó có khoảng 1.000 km kệ sách và tất cả trên 5000 nhân viên.