Tìm Chữ Số Tận Cùng Của Tích Sau:

     

goodsmart.com.vn xin ra mắt đến quý thầy gia sư cùng những em học viên lớp 5 tham khảo tài liệu bài tập toán lớp 5: tra cứu chữ số tận thuộc của một tích được cửa hàng chúng tôi đăng thiết lập ngay sau đây.

Bài tập toán lớp 5: tra cứu chữ số tận thuộc của một tích là tư liệu hữu ích, tài liệu không chỉ hỗ trợ kiến thức để giải bài xích tập mà lại còn cung cấp các ví dụ để những em cùng thực hành. Nội dung cụ thể mời bạn đọc cùng xem thêm và goodsmart.com.vn tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tìm chữ số tận cùng của tích sau:

Bài tập toán lớp 5: search chữ số tận cùng của một tích

I. Kiến thức và kỹ năng cơ bản

* Chữ số tận cùng là các chữ số không giống 0.

- Chữ số tận thuộc của tổng bằng chữ số tận cùng của tổng các chữ số hàng solo vị của những số hạng trong tổng ấy.

- Chữ số tận thuộc của tích bằng chữ số tận thuộc của tích những chữ số hàng 1-1 vị của những thừa số trong tích ấy.


- Tổng 1 + 2 + 3 + 4 + ...... + 9 tất cả chữ số tận cựng bằng 5.

- Tích một trong những có chữ số tận cùng là 5 với một trong những lẻ gồm tận cùng là 5

- Tích nhị số tất cả chữ số tận thuộc là những số từ nhiên thường xuyên chỉ có thể cho kết quả có các chữ số tận cùng là: 0, 2 hoặc 6.

- Tích của 4 vượt số 3 (3 x 3 x 3 x 3) gồm tận thuộc là 1.

- Tích của 4 quá số 2 (2 x 2 x 2 x 2) có tận cùng là 6.

- Tích những số tất cả tận cùng là một trong có tận thuộc là 1.

- Tích của toàn bộ các số có tận cùng là 6 tất cả tận thuộc là 6.

* Chữ số tận cùng là các chữ số 0

- Tích một vài có chữ số tận cùng là 5 với một trong những chẵn tất cả tận thuộc là 0.

- lúc nhân một số (khác số tròn chục, tròn trăm..) với những số tròn chục 10; 20; 30; 40; 60; 70; 80; 90 ta được tích là số só tận cùng là 1 trong những chữ số 0.

- các số 5; 15; 35; 45; 55; 65; 85; 95; 105; 115; 135; 145; 165;….. Lúc nhân với cùng một chẵn ta được tích là số gồm tận cùng là một chữ số 0.

- những số 25; 50; 75 khi nhân với một trong những chia hết chia 4 ta được tích là số tất cả tận thuộc là nhị chữ số 0.


- Tích của nhị số có chữ số ko tận thuộc giống nhau chỉ có thể có chữ số tận cùng 0; 1; 4; 5; 6 hoặc 9 (không thể tận cùng bởi 2; 3; 7 hoặc 8)

II. Bài xích tập vận dụng

Ví dụ 1:

Cho A = 3 x 3 x 3 x 3 x………..x 3 x 3 (tích này còn có 2013 chữ số 3). Hỏi tích này tận cùng là chữ số nào?

Giải: Ta thấy: 3 x 3 x 3 x 3 = 81, tích của 4 chữ số 3 đến chữ số tận cùng bằng chữ số 1.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Xe Đạp ❤️️15 Bài Văn Ngắn Gọn Hay Nhất, Giới Thiệu Về Chiếc Xe Đạp

Vì 2013 : 4 được mến là 503 (chữ số 1) với dư 1 ( 1 chữ số 3)

Vậy tích A có chữ số tận thuộc là 3.

Ví dụ 2: Tích sau tận cùng bằng văn bản số nào?

8 x 18 x 28 x 38 x ………x 198.

Giải:

Số thừa số của tích này là: (198 – 8) : 10 + 1 = 20 (số hạng) (1)

Ta thấy tích 4 quá số bao gồm tận thuộc là 8 bao gồm tận cùng là 6. Vị có trăng tròn thừa số ta phối hợp được 5 team mỗi nhóm gồm 4 vượt số, tích mỗi nhóm này còn có chữ số tận thuộc là 6. Vậy hiệu quả của tích trên bao gồm chữ số tận cùng là 6.

Ví dụ 3: tra cứu chữ số tận cùng của tích sau:

15 x 17 x 19 x 21 x 23 x 25 x 27 x 29 x……………x 2011 x 2013.

Gợi ý: Áp dụng lí thuyết ta có tác dụng chữ số tận thuộc là 5.

Ví dụ 4: cho X = A - B, biết:

A = 3 x 13 x 23 x…….x 2003 x2013

B = 2 x 12 x 22 x ……..x 2002 x 2012

Hỏi X tất cả chia hết cho 5 không?

Giải:

A có số những thừa số là: 202 số.

B tất cả số các thừa số là: 202 số.


Ta thấy tích của 4 thừa số tận cùng là 3 sẽ sở hữu được chữ số tận cùng là 1.

Vì 202 : 4 tất cả thương là 50 dư 2 cần A là tích của 50 nhóm (mỗi nhóm bao gồm 4 thừa số tận cùng là 3) với 2 quá số tận thuộc là 3. Vì thế A gồm tận thuộc là 9.

Tương trường đoản cú như trên: Tích của 4 thừa số tất cả chữ số tận cùng là 2 có tận cùng là 6.

Vì 202 : 4 được mến là 50 dư 2 đề xuất B là tích của 50 team (mỗi nhóm có 4 quá số có chữ số tận thuộc là 2) cùng với 2 thừa số tất cả chữ số tận thuộc là 2. Vì vậy B tận cùng là 4.

Vậy X có tận cùng là 5 vị 9 – 4 = 5 đề xuất X chia hết mang lại 5.

Ví dụ 5: Cho

A = 2012 x 2012 x 2012 x…….x 2012 x 2012 (2013 thừa số 2012)

B = 2013 x 2013 x 2013 x ……..x 2013 x 2013 (2012 thừa số 2013)

Hỏi A + B phân tách cho 5 tất cả số dư là bao nhiêu?

Gợi ý: Làm tương tự bài trên sẽ có A + B có chữ số tận thuộc là 3.

Ví dụ 6: cho H = 1234567891011121314151617…….được viết bởi những số từ bỏ nhiên tiếp tục và có 121 chữ số. Số H bao gồm chữ số tận thuộc là chữ số nào?

Giải:

Ta có từ một đến 9 có 9 số, từng số bao gồm 1 chữ số.

Xem thêm: #076 Là Mạng Gì ? Danh Sách Sim Số Đẹp Đầu Số 0785 Là Mạng Gì

Từ 10 đến 99 tất cả 90 số, từng số có 2 chữ số nên những lúc viết chúng liên tục ta bao gồm 90 x 2 = 180 (chữ số).