Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2

     

Tìm nhị số biết rằng nếu mang số thứ nhất chia mang đến 2, số vật dụng hai chia cho 2.5 thì đc hai hiệu quả bằng nhau với biết hiệu của chúng bởi 21.3.Bạn vẫn xem: Tìm hai số biết rằng nếu rước số thứ nhất chia mang đến 2

Trả lời: số đầu tiên là..... Số sản phẩm hai là....Bạn sẽ xem: Tìm hai số biết rằng nếu lấy số thứ nhất chia mang đến 2, số sản phẩm công nghệ hai phân chia cho 2

( nếu như là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)


*

Gọi số thứ 1 là a; số thứ 2 là b

Ta có: a:2=b:2,5

(Rightarrowfraca2=fracb2,5)

(Rightarrowfraca imes2,55=fracb imes25Rightarrow a imes2,5=b imes2)

Vậy a 2 phần thì b 2,5 phần

Số thứ nhất là: 21,3:(2,5-2)x2=85,2

Vậy số thứ hai là: 85,2+21,3=106,5


*

sai het roi chang ai lam dung ca phai ra bang so thu 1 la 85,2 so thu 2 la 136 minh lam roi violimpic dung day 100% ko dieu dau

cho mot so co cha chu so biet neu viet them chu so 1 vao ben phai so da đến ,viet them chu so 2 vao ben trai so domain authority cho, thi duoc 2 so deu teo 4 chu so ma trong vì so nay gap 3 lan so kia. Tim so domain authority cho

Gọi số vật dụng nhất là a, số máy hai là bTheo bài bác ra ta có: a/2 = b/2,5Suy ra: a/b = 2/2,5 = 4/5Số vật dụng nhất là: 21,3 : 1 x 4 = 85,2Số máy hai là: 85,2 + 21,3 = 106,5

Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2, số trang bị hai chia cho 2.5 thì đc hai công dụng bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21.3.

Bạn đang xem: Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2

( ví như là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn nhất)

mk đề nghị gấp góp mk nhé

Tìm nhị số biết rằng đem số thưs nhất phân tách cho 3 ,số vật dụng hai phân chia cho 5 thì đều bằng nhau và biết tổng của chúng bằng 364,8 để ý (nếu là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn nhất phân cách nhau bởi dấu ";")

Câu 8:Cho 3 số có tổng bởi 321,95. Biết nếu rước số đầu tiên nhân cùng với 3; số trang bị hai nhân cùng với 4; số thứ bố nhân cùng với 5 thì được 3 hiệu quả bằng nhau. Tìm kiếm số đồ vật ba.Trả lời: Số thứ ba là.(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Tìm hai số biết rằng nếu mang số đầu tiên chia mang đến 2, số sản phẩm hai phân tách cho 2.5 thì được hai kết quả bằng nhau cùng biết hiệu của chúng bởi 21.3.

Xem thêm: Cách Tính Tổng Cấp Số Nhân Lùi Vô Hạn Cực Hay, Tổng Của Cấp Số Nhân Lùi Vô Hạn

Trả lời: số đầu tiên là..... Số trang bị hai là....

Xem thêm: Please Wait - Giải Lịch Sử 7 Bài 11: Cuộc Kháng Chiến Chống

( trường hợp là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

tìm nhì số nếu lấy số nhất phân tách cho 2 , số thứ hai chia đến 2.5 thì hai công dụng bằng nhau , với biết hiệu của chúng 21.3.Tìm số khủng , số bé

Câu 1:Tìm nhì số hiểu được nếu đem số thứ nhất chia đến 2, số sản phẩm công nghệ hai phân tách cho 2,5 thì được hai tác dụng bằng nhau và biết hiệu của chúng bởi 21,3.Trả lời: Số thứ nhất là ..... Số vật dụng hai là ....(Nếu là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 2:

Câu 3:

Biết tích 25 x 26 x 27 x 28 x aCó kết quả chính xác là số gồm dạng 39 * 1200Hãy tìm cực hiếm của số *Trả lời: Chữ số * là chữ số ...

Câu 4:

Tính tuổi Mai và tuổi tía Mai hiện nay biết, 4 năm trước tuổi ba Mai cấp 5 lần tuổi Mai cùng sau 3 năm nữa tuổi tía Mai cấp 3 lần tuổi Mai.Trả lời:Tuổi Mai bây chừ là ... TuổiTuổi bố Mai hiện thời là ... Tuổi

Lớp 6 Toán 2 0

Cho 3 số gồm tổng bởi 321,95. Biết nếu đem số đầu tiên nhân cùng với 3; số thứ hai nhân với 4; số thứ ba nhân cùng với 5 thì được 3 kết quả bằng nhau. Kiếm tìm số vật dụng ba.Trả lời: Số thứ bố là.(Nhập công dụng dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Hãy điền số phù hợp vào vị trí .... Nhé !

Lớp 6 Toán 2 0

Câu 9:Cho 3 số có tổng bởi 321,95. Biết nếu mang số thứ nhất nhân cùng với 3; số đồ vật hai nhân với 4; số thứ ba nhân với 5 thì được 3 kết quả bằng nhau. Tìm kiếm số thiết bị ba.Trả lời: Số thứ tía là.(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Hãy điền số phù hợp vào địa điểm .... Nhé !

Lớp 6 Toán 0 0

tìm nhì số hiểu được nếu lấy số trước tiên chia mang lại 2;số thứ hai phân tách cho 2,5 thì được hai hiệu quả bằng nhau với biết hiệu của chúng bởi 21,3 .tìm số thứ nhất và số máy hai

Lớp 6 Toán 0 0

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN