Tìm M Để Hàm Số Nghịch Biến Trên Khoảng 0 Đến Dương Vô Cùng

     

Hàm số $y = x^3 - 6x^2 + mx + 1$ đồng trở nên trên $left( 0; + infty m; ight)$ khi quý giá của $m$ là:

Phương pháp giải

Hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d,mkern 1mu left( a e 0 ight)$ đồng đổi thay trên $left( p;q ight)$ khi còn chỉ khi $y" ge 0,mkern 1mu forall x in left( p;q ight)$.Bạn sẽ xem: search m để hàm số nghịch trở nên trên khoảng 0 mang đến dương vô cùng

Lời giải của GV goodsmart.com.vn

Ta gồm $y" = 3x^2 - 12x + m$. Để hàm số đồng đổi mới trên $left( 0; + infty m; ight)$ thì $y" ge 0mkern 1mu ,forall x > 0$

$ Leftrightarrow 3x^2 - 12x + m ge 0,mkern 1mu forall x > 0 Leftrightarrow - 3x^2 + 12x le m,forall x > 0$. (*)

Xét $y = gleft( x ight) = - 3x^2 + 12x$ cùng với $x > 0$.

Bạn đang xem: Tìm m để hàm số nghịch biến trên khoảng 0 đến dương vô cùng

Ta gồm $g"left( x ight) = - 6x + 12 = 0 Leftrightarrow x = 2$(TM).

BBT $y = gleft( x ight)$ với $x > 0$.


*

Đáp án bắt buộc chọn là: a


*

*

*

*

Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ đồng biến đổi trên $D$ cùng $x_1,x_2 in D$ mà $x_1 > x_2$, khi đó:

Cho hàm số $fleft( x ight)$ xác minh và bao gồm đạo hàm bên trên $left( a;b ight)$. Nếu $f"left( x ight) thì:

Hình dưới là vật dụng thị hàm số (y = f"left( x ight)). Hỏi hàm số (y = fleft( x ight)) đồng biến trên khoảng nào bên dưới đây?


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ xác minh và bao gồm đạo hàm $f"left( x ight) = 2x^2$ trên $R$. Chọn kết luận đúng:

Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ khẳng định và có đạo hàm trên $left( a;b ight)$. Chọn kết luận đúng:

Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ nghịch đổi thay và bao gồm đạo hàm bên trên $left( - 5;5 ight)$. Khi đó:

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) khẳng định và thường xuyên trên (mathbbR) và bao gồm đạo hàm (f"left( x ight) = x^2 - 4). Chọn khẳng định đúng:


Trong tất cả các cực hiếm của tham số $m$ để hàm số $y = dfrac13x^3 + mx^2 - mx - m$ đồng thay đổi trên $R$, giá trị nhỏ nhất của $m$ là:

Xác định quý hiếm của tham số $m$ nhằm hàm số $y = x^3 - 3mx^2 - m$ nghịch biến trên khoảng $left( 0;1 ight)$.

Xem thêm: Các Cách Bó Hoa Hướng Dương Và Hoa Hồng, Cách Bó Hoa Hướng Dương Đẹp Và Đơn Giản Nhất

Tìm $m$ nhằm hàm số $y = dfracx^33 - 2mx^2 + 4mx + 2$ nghịch phát triển thành trên khoảng tầm $left( - 2;0 ight)$.

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) thường xuyên trên (mathbbR) và tất cả đạo hàm (f"left( x ight) = x^2left( x - 2 ight)left( x^2 - 6x + m ight)) với mọi (x in mathbbR). Gồm bao nhiêu số nguyên (m) nằm trong đoạn (left) để hàm số (gleft( x ight) = fleft( 1 - x ight)) nghịch biến trên khoảng tầm (left( - infty ;, - 1 ight))?

Cho (fleft( x ight)) cơ mà đồ thị hàm số (y = f"left( x ight)) như hình bên. Hàm số (y = fleft( x - 1 ight) + x^2 - 2x) đồng trở nên trên khoảng?


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) tất cả đồ thị như hình bên:


Hàm số (y = - 2fleft( x ight)) đồng trở nên trên khoảng:

Bất phương trình $sqrt 2x^3 + 3x^2 + 6x + 16 - sqrt 4 - x geqslant 2sqrt 3 $ bao gồm tập nghiệm là $left.$ Hỏi tổng $a + b$ có mức giá trị là bao nhiêu?

Tìm tất cả các quý giá thực của thông số $m$ nhằm hàm số $y = dfracmx + 22x + m$ nghịch phát triển thành trên từng khoảng xác minh của nó?

Cho hàm số đa thức (f(x)) gồm đạo hàm tràm trên(R). Biết(f(0) = 0) cùng đồ thị hàm số(y = f"left( x ight))như hình sau.

Xem thêm: Thực Phẩm Giảm Đau Bụng Kinh, 6 Thực Phẩm Giúp Giảm Đau Bụng Kinh Hiệu Quả


Hàm số (g(x) = left| 4f(x) + x^2 ight|) đồng biến đổi trên khoảng chừng nào bên dưới đây?

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.


Mới nhất
Dành mang đến bạn
Chườm đá lên mặt bao gồm sao không
Cách kiểm tra điện thoại sony xperia
Các loại cá biển tốt cho bà bầu
Máy tính bảng samsung giá thấp dưới 2 triệu
Dự toán xây dựng nhà ở cấp 4
Thi chứng chỉ tiếng anh a2 đại học sư phạm hà nội