TÌM M ĐỂ PHƯƠNG TRÌNH CÓ 4 NGHIỆM PHÂN BIỆT

     

Để phương trình sau bao gồm 4 nghiệm phân biệt: (left| 10x - 2x^2 - 8 ight| = x^2 - 5x + a) thì cực hiếm của thông số (a) là:
Bạn đang xem: Tìm m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt

- xa lánh (a) mang lại (a = left| 10x - 2x^2 - 8 ight| - x^2 + 5x)

- Sử dụng cách thức xét hàm số vế phải, lập bảng đổi thay thiên suy ra quý hiếm của (a) để phương trình bao gồm (4) nghiệm.


Xét phương trình: (left| 10x - 2x^2 - 8 ight| = x^2 - 5x + a) (1)

( Leftrightarrow a = left| 10x - 2x^2 - 8 ight| - x^2 + 5x)

Xét (fleft( x ight) = left| 10x - 2x^2 - 8 ight| - x^2 + 5x)

( = left{ eginarraylleft( 10x - 2x^2 - 8 ight) - x^2 + 5x m và mkhi 10x - 2x^2 - 8 ge 0\ - left( 10x - 2x^2 - 8 ight) - x^2 + 5x m và mkhi 10x - 2x^2 - 8 d*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Tả Cảnh Biển Lúc Hoàng Hôn (Lớp 5) Hay Nhất, Tả Cảnh Biển Vào Lúc Hoàng Hôn Hay Tuyển Chọn
Xem thêm: Chứng Minh Câu Tục Ngữ Lá Lành Đùm Lá Rách, ❤️️15 Bài Hay

tìm (m) để bất phương trình (sqrt x - m^2 - m left( 3 - dfracx + 1x^3 - x^2 - 3x + 3 ight)

Một viên gạch hình vuông vắn có cạnh biến đổi được đặt nội tiếp trong một hình vuông vắn có cạnh bởi 20cm, tạo nên thành bốn tam giác bao phủ như hình vẽ.

*

Tìm tập hợp các giá trị của x để diện tích s viên gạch men không vượt quá (208cm^2).