Tìm Số Có Hai Chữ Số Dạng

     

Hôm trước các con đã được học bài chia mang lại số có một chữ số. Vào buổi học tập hôm nay, các con sẽ làm cho quen cùng với cách giải toán lớp 4 dạng bài chia đến số có hai chữ số. Top lời giải sẽ giúp đỡ các con mày mò về cách giải dạng bài xích này, sau đó chúng bản thân cùng luyện tập nhé!

*

1. Ôn tập biện pháp chia mang đến số có 1 chữ số 

*

Thực hiện nay phép phân chia theo sản phẩm tự từ bỏ trái qua phải.

Bạn đang xem: Tìm số có hai chữ số dạng

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

- 2 phân tách 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bởi 0

- Hạ 1, 1 không phân tách được mang lại 2, viết 0

0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bằng 1

- Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bởi 0

- Hạ 2, 2 phân tách 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

- Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Biện pháp chia đến số tất cả 2 chữ số


2.1. Lấy một ví dụ 1. Phép chia không có số dư

*

Thực hiện nay phép phân tách theo máy tự tự trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

- trăng tròn chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết 6

- Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, viết 5

- Hạ 6 được 56, 56 chia 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, phép phân chia này là phép phân chia hết.

Xem thêm: Điểm Khác Nhau Cơ Bản Giữa Chế Độ Phân Biệt Chủng Tộc Apacthai Bị Xóa Bỏ?

2.2. Lấy ví dụ 2. Phép chia gồm số dư

*

Thực hiện tại phép chia theo lắp thêm tự tự trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

- 51 chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

- Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

- Hạ 1 được 161 chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

- Hạ 9 được 99 phân chia 19 bằng 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3. Dìm xét phép chia cho số gồm 2 chữ số

Những để ý khi triển khai phép phân tách số gồm hai chữ số

- Phép phân chia hết là phép chia tất cả số dư bằng 0

- Phép chia gồm dư là phép chia gồm số dư khác 0

- Phép chia tất cả dư thì số dư luôn bé dại hơn số chia

2.4 đoạn clip bài giảng phân chia cho số có hai chữ số

3. Ôn tập hàng và phần bên trong số trường đoản cú nhiên 

*

- Hàng đối kháng trăm, sản phẩm chục, hàng đơn vị hợp thành lớp solo vị

- hàng nghìn nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn hợp thành lớp nghìn

4. Những dạng toán tương quan đến chia cho số có 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính quý giá của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại gà hằng ngày gà đẻ được 3000 trứng chia thành các tá trứng, từng tá 12 quả. Hỏi có bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

*

- 36 chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

- Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

- 53 chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

- Hạ 0 được 50, 50 chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi 2

- Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 bởi 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân chia hết

*

- 205 phân chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bởi 144, 205 trừ 144 bởi 61

- Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

- Hạ 0 được 360 phân tách 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân tách hết

*

- 168 phân chia 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bởi 0

- 0 phân tách 56 bằng 0, viết 0

- Hạ 84 phân tách 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bằng 56, 84 trừ 56 bởi 28

- Hạ 0 được 280 chia 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bằng 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân chia hết.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tải Hóa Đơn Tiền Điện Mới Nhất, Hướng Dẫn Cách Tra Cứu Hóa Đơn Tiền Điện Mới Nhất

Bài 2:

*

- 56 phân chia 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

- Hạ 9 được 219 phân chia 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia tất cả số dư

*

- 205 phân tách 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bởi 25

- Hạ 2 được 252 phân tách 45 bởi 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia tất cả số dư

*

- 228 phân chia 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bởi 44

- Hạ 8 được 448 chia 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bởi 34

- Hạ 5 được 345 chia 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia gồm số dư

*

- 459 chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bằng 3

- 3 không chia được cho 57 viết 0

- Hạ 47 được 347 phân tách 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bởi 342, 347 trừ 342 bằng 5

- Hạ 6 được 56 phân chia 57 không phân chia hết viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia gồm số dư

Bài 3:

- thực hiện biểu thức theo quy tắc ưu tiên: phép nhân phân chia trước, cùng trừ sau

- Biểu thức chỉ có phép nhân, chia thì triển khai thứ tự từ trái qua phải.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy mỗi ngày gà đẻ được 250 tá trứng

Bài học về cách giải toán lớp 4 dạng bài bác chia cho số tất cả hai chữ số đang kết thúc, những con đã nhận được biết được dạng bài, cách tính giá trị cùng vận dụng kiến thức giải những bài biểu thức bao gồm chứa một chữ. Chúc những con siêng ngoan học giỏi. Ngoài bài học kinh nghiệm này, Top giải thuật còn không hề ít nhiều bài học kinh nghiệm hay tương quan đến những dạng toán lớp 4. Hãy đk để biến thành viên của Top lời giải để nhận các tài liệu hay. Hẹn gặp mặt lại những con ở các bài học tiếp theo!