Tìm số thứ nhất biết số thứ nhất bằng 5/8 số thứ hai

     

Đang xem: tra cứu số trang bị hai biết 5/8 số thiết bị hai bằng 3/4 số thứ nhất và số sản phẩm hai rộng số thứ nhất 36 solo vị

Hãy nhập câu hỏi của bạn, goodsmart.com.vn vẫn tìm những thắc mắc có sẵn mang đến bạn. Nếu như không thỏa mãn với những câu vấn đáp có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới. *Lớp: lựa chọn Lớp… Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12 *Môn: lựa chọn Môn… nên lựa chọn lớp trước

tìm số sản phẩm hai biết 5/8 số sản phẩm hai bằng ba phần tư số trước tiên và số lắp thêm hai rộng số thứ nhất 36 solo vị

Ice Wings CTV

Vì(frac) số thứ hai =(frac) số trang bị 1(Rightarrowfrac) số thứ 2=(frac) số vật dụng 1

Ta tất cả sơ đồ dùng sau:

Số trang bị 2: 24 phần

Số thiết bị 1: 20 phần

Vậy số thứ hai bằng:

36:(24-20)x24=216

tìm số lắp thêm haibiết 5/8 số vật dụng haibằng 3 phần tư số sản phẩm công nghệ thất với số đầu tiên kém số sản phẩm công nghệ hai36 đối kháng vị

Bạn sẽ xem: tra cứu số máy hai biết số thứ nhất bằng 4/7 số trang bị hai bằng 3/8 số thứ tía và kém số thứ cha 60 đối kháng vị

Nói thì bị tiêu diệt mất !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ^ ^

(approx)

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà bạn cần!

tìm số sản phẩm công nghệ hai biết 5/8 số thiết bị hai bằng 3/4 số trước tiên và số vật dụng hai hơn số trước tiên 36 đối chọi vị

Đọc tiếp…

3/4=6/8

số thứ 2 là 6 phần

số thứ một là 5 phần

số đầu tiên là:36:(6-5)x5=180

số thứ 2 là:180+36216

tìm số đồ vật hai biết 5/8 số sản phẩm hai bằng 3/4 số đầu tiên và số thứ hai rộng số trước tiên 36 đối kháng vị

Đọc tiếp…

5/8 số thứ hai = ba phần tư số thiết bị nhất

5/8 số trang bị hai = 6/8 số lắp thêm nhất

coi số sản phẩm hai là 5 phần thì số trước tiên là 6 phần

(bài toán hiệu – tỉ)

giá trị một phần là:

36: (6-5)= 36

số trước tiên là

36 x 6 = 216

số sản phẩm hai là:

36 x 5 = 180

chọn bản thân nha

Đúng 4 không đúng 0 è cổ Hùng Tân đã lựa chọn câu trả lời này.

Tìm số sản phẩm công nghệ hai biết 5/8 số thiết bị hai bằng 3 phần tư số thứ nhất và số vật dụng hai hơn số thứ nhất 36đơn vị

Đọc tiếp…

Vì5/8 số thứ hai =3/4 số đồ vật 1⇒20/32 số vật dụng 2=24/32 số thứ 1

Ta tất cả sơ đồ gia dụng sau:

Số máy 2: 24 phần

Số thiết bị 1: trăng tròn phần

Vậy số thứ hai bằng:

36 : ( 24 – đôi mươi ) x 24 = 216

ĐS : …………

ta có:

3/4= 6/8 và không thay đổi 5/8

số nhỏ nhắn là: 36:(6-5)x5= 180

số mập là: 36+180= 216

đ/s:…

k mk nhóe

bình chọn Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK giờ đồng hồ Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp giờ Việt lớp 5 Hỏi đáp giờ Anh lớp 5

Online Math sẽ thưởng 01 mon VIP cho 5 các bạn có điểm hỏi đáp tối đa mỗi tuần!

Bảng xếp hạng + – ÷ × ≠ = ⊂ ⊃ ⊆ ⊇ ≈ ∈ ∉ ∃ ∄ ≤ ≥ ± ∓ ≠ ∅ ≃ ≅ ≡ ⋮ ⋮̸ ∀

α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ ∂ Ω ω χ σ ρ ∞ π ∃ ⊥ ( ) | / ℕ ℤ ℚ ℝ ℕ∗

Xe chóng Nằm 45 Chỗ giỏi Nhất, Xe khách Samco 1 cửa ngõ 45 giường Nằm 410Ps Trà Sữa Latte Trà Sữa 350Ml, Trà Sữa Latte Chai 345Ml Giá xuất sắc Tháng 3,, 2021