TÌM SỐ TỰ NHIÊN LỚN NHẤT CÓ 3 CHỮ SỐ

     

Giải sách bài tập Toán lớp 6 bài bác 2: Tập hợp những số tự nhiên

Bài 10 trang 8 sách bài xích tập Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều:

a) tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái lớn tốt nhất có ba chữ số.b) kiếm tìm số tự nhiên lớn tốt nhất có bố chữ số khác nhau.c) tìm số tự nhiên và thoải mái chẵn bé dại nhất có năm chữ số.d) tìm số thoải mái và tự nhiên chẵn lớn số 1 có năm chữ số không giống nhau.

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số

Lời giải:

a) Ta buộc phải tìm số thoải mái và tự nhiên lớn tốt nhất có bố chữ số:

*
(với a, b, c ∈ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9).

Chữ số hàng trăm phải lớn nhất nên a = 9;

Chữ số hàng chục cũng phải lớn số 1 nên b = 9;

Chữ số hàng đơn vị cũng phải lớn nhất nên c = 9.

Do đó số bắt buộc tìm là 999.

b) Ta buộc phải tìm số tự nhiên lớn duy nhất có cha chữ số khác nhau:

*
(với a, b, c ∈ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9).

Chữ số hàng nghìn phải lớn số 1 nên a = 9;

Chữ số hàng chục cũng phải lớn số 1 và đề xuất khác a phải b = 8;

Chữ số hàng đơn vị chức năng cũng phải lớn nhất và nên khác cả a với b phải c = 7.

Xem thêm: Thảo Luận: So Sánh Cấu Tạo Trong Của Thân Non Và Rễ? Ong Của Thân Non Và Rễ?

Do đó số đề nghị tìm là 987.

c) Ta phải tìm số thoải mái và tự nhiên chẵn nhỏ tuổi nhất gồm năm chữ số:

*
(với a, b, c, d, e ∈ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9).

Vì số đề nghị tìm là số tự nhiên và thoải mái chẵn nhỏ tuổi nhất yêu cầu chữ số hàng đơn vị chức năng e = 0.

Chữ số hàng chục ngàn phải nhỏ dại nhất và khác 0 buộc phải a = 1;

Chữ số hàng nghìn cũng phải nhỏ dại nhất nên b = 0;

Chữ số hàng trăm cũng phải bé dại nhất buộc phải c = 0;

Chữ số hàng chục cũng phải nhỏ tuổi nhất đề nghị d = 0;

Do đó số cần tìm là 10 000.

d) Ta đề xuất tìm số tự nhiên chẵn lớn nhất có năm chữ số không giống nhau:

*
(với a, b, c, d, e ∈ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9).

Xem thêm: Tìm Hình Chiếu Của Điểm Lên Đường Thẳng Cực Hay, Hình Chiếu Vuông Góc Của Một Điểm Lên Đường Thẳng

Chữ số hàng trăm nghìn phải to nhất trong số chữ số nên a = 9;

Chữ số hàng nghìn cũng bắt buộc lớn nhất trong số chữ số sót lại và khác a buộc phải b = 8;

Chữ số hàng ngàn cũng cần lớn nhất trong các chữ số còn sót lại và không giống a, b bắt buộc c = 7;

Chữ số hàng trăm cũng yêu cầu lớn nhất trong những chữ số sót lại và không giống a, b, c nên d = 6;

Chữ số hàng đơn vị phải là số chẵn lớn nhất trong những số sót lại và không giống a, b, c, d cần e = 4.