Tìm Tất Cả Các Giá Trị Thực Của Tham Số M

     

Tìm toàn bộ các giá trị thực của thông số m để hàm số y= log( x2- 2x- m+ 1) bao gồm tập khẳng định là R

A. m≥ 0.

Bạn đang xem: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m

B. M

C. m ≤ 2.

Xem thêm: Thế Nào Là Sự Bay Hơi - Sự Bay Hơi Và Sự Ngưng Tụ Là Gì

D. M> 2.

Các thắc mắc tương tự

Tìm tất cả các quý hiếm thực của tham số m nhằm hàm số y = log ( x 2 - 2 x - m + 1 ) tất cả tập xác minh là R:

A. M ≥ 0

B. M

C. M ≤ 2

D. M > 2

Tìm toàn bộ các cực hiếm thực của tham số m nhằm hàm số y = log ( x 2 - 4 x - m + 1 ) có tập xác minh là R

A. M > -4

B. M

C. M

D. M

Tìm tất cả các giá trị thực của thông số m nhằm hàm số y = log ( x 2 - 2 m x + 4 ) có tập xác định là R

A. - 2 ≤ m ≤ 2

B. M = 2


*

D. -2

Tìm tất cả các quý hiếm thực của tham số mđể hàm số y = log ( x 2 - 4 x - m + 1 ) có tập xác định là ℝ .

Xem thêm: Mẹ Có Biết Bé 3 Tháng An Dặm Được Chưa ? Bột Ăn Dặm Cho Trẻ 3 Tháng Tuổi

A. M > -4

B. M


C. M

D. M

Tìm tất cả các cực hiếm thực của tham số m để y = l o g ( x 2 - 4 x - m + 1 ) cótập khẳng định là R


*

*

*

*

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số mđể hàm số y = log ( x 2 - 2 m x + 4 ) bao gồm tập khẳng định là ℝ .

A . - 2 ≤ m ≤ 2

B . M = 2

C . M > 2 h o ặ c m

Tìm toàn bộ các quý giá thực của thông số m để hàm số y = l n ( x 2 - 2 m x + 4 ) cótập khẳng định D = R

A.-2

B. M

C. - 2 ≤ m ≤ 2

D. M > 2 hoặc m

Tìm toàn bộ các giá trị thực của tham số m nhằm hàm số y = ln ( x 2 - 2 m x + 4 ) bao gồm tập xác định D = R?

A. M > 2 hoặc m -2

D. - 2 ≤ m ≤ 2


Tìm tất cả các quý giá thực của tham số m nhằm hàm số y = log x 2 - 2 m x + 4 tất cả tập xác định là R


Chọn B

Để hàm số vẫn cho tất cả tập xác minh là R khi và chỉ khi : x2- 2x-m+ 1> 0 với tất cả x

Hay


Câu hỏi trên trực thuộc đề trắc nghiệm tiếp sau đây !

Số câu hỏi: 220D. -2 Đáp án chính xác


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập khẳng định của nó?