Tính bằng cách hợp lý

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cao đẳng

Tính bằng cách hợp lí: 4,38 − 1,9 + 0,62; <(−100). (−1,6)> : (−2); (2,4 . 5,55) : 1,11


mua xuống 2 801 2

Với giải thực hành 4 trang 36 Toán lớp 6 Chân trời sáng sủa tạo cụ thể được biên soạn bám đít nội dung bài học kinh nghiệm Toán lớp 6 bài xích 2: những phép tính với số thập phângiúp học sinh dễ dàng xem với so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải bài bác tập Toán lớp 6 bài bác 2: những phép tính với số thập phân - Chân trời sáng tạo

Thực hành 4 trang 36 Toán lớp 6 Tập 2:Tính bằng phương pháp hợp lí:

a) 4,38−1,9 + 0,62;

b) <(−100). (−1,6)> : (−2);

c) (2,4 . 5,55) : 1,11;

d) 100 . (2,01 + 3,99).

Bạn đang xem: Tính bằng cách hợp lý

Lời giải:

a) 4,38−1,9 + 0,62

= 4,38 + 0,62−1,9 (Tính hóa học giao hoán)

= 5−1,9

= 3,1.

b) <(−100). (−1,6)> : (−2)

= 100 . 1,6 : (−2)

=160 : (−2)

=−(160 : 2)

=−80.

c) (2,4 . 5,55) : 1,11

= 2,4. (5,55 : 1,11) (Tính hóa học chia một tích cho một số)

= 2,4 . 5

= 12.

d) 100. (2,01 + 3,99)

= 100. 6

= 600.

Hoạt động mày mò 1 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2: a) tiến hành các phép tính sau: 12,3 + 5,67 = ? 12,3 − 5,67 = ?; b) Áp dụng...

Thực hành 1 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: tiến hành các phép tính: a) 3,7 – 4,32; b) –5,5 + 90,67; c) 0,8 – 3,1651; d) 0,77 – 5,3333...

Vận dụng 1 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: cho thấy thêm một trái chuối nặng 100 g bao gồm chứa: chất béo: 0,3 g; Kali: 0,42 g. Em hãy đến biết...

Hoạt động tò mò 2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: a) triển khai các phép tính sau: 1,2 . 2,5; 125 : 0,25. B) thực hiện lại những phép...

Thực hành 2 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: thực hiện các phép tính sau: a) 20,24 . 0,125; b) 6,24 : 0,125; c) 2,40 . 0,875; d) 12,75...

Vận dụng 2 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: cho thấy một trái chuối nặng 100 g bao gồm chứa: Đường: 12,1 g; Protein: 1,1 g. Em hãy cho...

Hoạt động khám phá 3 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: a) cho hai số thập phân x = 14,3 với y = 2,5. Hãy tính x . Y với x : y. B) Hãy dùng...

Xem thêm: Em Hãy Vẽ Sơ Đồ Bộ Máy Nhà Nước Thời Trần, Vẽ Sơ Đồ Bộ Máy Nhà Nước Thời Lí Trần

Thực hành 3 trang 35 Toán lớp 6 Tập 2: triển khai các phép tính sau: a) (−45,5) . 0,4; b) (−32,2) . (−0,5); c) (−9,66) : 3,22...

Hoạt động khám phá 4 trang 35 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh tác dụng của các phép tính: a) 2,1 + 3,2 và 3,2 + 2,1; b) (2,1 + 3,2) + 4,5...

Vận dụng 3 trang 36 Toán lớp 6 Tập 2: Tính diện tích s S của một hình trụ có nửa đường kính R = 10 centimet theo công thức S = πR nón 2 với...

Thực hành 5 trang 36 Toán lớp 6 Tập 2: Tính bằng phương pháp hợp lí: a) 14,7 + (−8, 4) + (−4,7); b) (−4,2) . 5,1 + 5,1 . (−5,8); c) −0,4...

Bài 1 trang 36 Toán lớp 6 Tập 2: tiến hành các phép tính sau: a) 32 − (−1,6); b) (−0,5) . 1,23; c) (−2,3) + (−7,7); d) 0,325 − 3,21...

Bài 2 trang 36 Toán lớp 6 Tập 2: thực hiện phép tính: a) (−8,4) . 3,2; b) 3,176 − (2,104 + 1,18); c) −(2,89 − 8,075) + 3,14...

Bài 3 trang 37 Toán lớp 6 Tập 2: Tính bằng cách hợp lí: a) (−4,5) + 3,6 + 4,5 + (−3,6); b) 2,1 + 4,2 + (−7,9) + (−2,1) + 7,9; c) (-3,6)...

Bài 4 trang 37 Toán lớp 6 Tập 2: Tính diện tích một hình chữ nhật có chiều nhiều năm 31,21 centimet và chiều rộng lớn 22,52 cm...

Bài 5 trang 37 Toán lớp 6 Tập 2: khối lượng vitamin C mức độ vừa phải trong một quả ớt chuông là 0,135 g, còn vào một quả cam là...

Xem thêm: Cập Nhật Bảng Giá Gà Đông Tảo Con Giá Bao Nhiêu, Gà Đông Tảo Giá Bao Nhiêu 1Kg

Bài 6 trang 37 Toán lớp 6 Tập 2: Tính chu vi của một hình trụ có nửa đường kính R = 1,25 m theo phương pháp C = 2πR với π = 3,142...