TÍNH CHẤT CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA

     
*

mọi chủ trương công tác làm việc lớn
Đưa quyết nghị của Đảng vào cuộc sống
Tổng kết trong thực tế và tởm nghiệm
comment - Phê phán

Cách mạng mon Mười Nga là cuộc biện pháp mạng vĩ đại, sâu sắc nhất trong định kỳ sử. Bởi, đó là “Cuộc phương pháp mạng biết trường đoản cú bảo vệ”, là ngọn cờ giải phóng nhân loại khỏi áp bức bóc tách lột; “ngôi sao chỉ đường” nhằm Đảng cộng sản việt nam lãnh đạo nhân dân ta làm nên thành công Cách mạng mon Tám năm 1945 cùng trong đấu tranh bảo đảm thành quả bí quyết mạng, xây dựng, bảo đảm an toàn Tổ quốc hiện nay.

Bạn đang xem: Tính chất cách mạng tháng 10 nga

Lenin speeker trong sự cỗ vũ của binh lực Hồng quân (ảnh tư liệu)

Những cách đi thành công xuất sắc trong tiến trình bảo vệ thành quả biện pháp mạng mon Mười Nga đã trở thành động lực trẻ khỏe cổ vũ những dân tộc nằm trong địa vùng lên đấu tranh ngăn chặn lại ách áp bức, tách bóc lột của ách thống trị tư sản; đồng thời, thúc đẩy trào lưu giải phóng dân tộc, trào lưu Cộng sản với công nhân nước ngoài phát triển. Dựa vào đó, giai cấp vô sản vững vàng tin bước lên vũ đài chính trị với tư giải pháp là giai cấp trung trung tâm của thời đại. Đánh giá ý nghĩa sâu sắc của cách mạng tháng Mười, tp hcm cho rằng: “Giống như mặt trời chói lọi, biện pháp mạng tháng Mười thắp sáng khắp năm châu,... Trong lịch sử dân tộc loài người chưa từng có cuộc cách mạng làm sao có chân thành và ý nghĩa to bự và nâng cao như thế”3. Bạn khẳng định: ước ao cứu nước và giải phóng dân tộc không có con con đường nào khác con phố cách mạng vô sản. Đây là cửa hàng tiền đề nhằm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng Đảng cộng sản việt nam lãnh đạo dân chúng ta thực hiện Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành tháng 8/1945.

Tự bảo đảm thành quả của bí quyết mạng tháng Mười Nga không chỉ có là “Ánh sáng” soi rọi sự nghiệp đương đầu giải phóng những dân tộc bị áp bức, mà lại còn kim chỉ nan sự nghiệp xây dựng, bảo đảm an toàn Tổ quốc thôn hội nhà nghĩa. Thực sự đó là bắt buộc phủ nhận. Mặc dù nhiên, những thế lực thù địch tận dụng sự kiện xảy ra ở Liên Xô và những nước xã hội nhà nghĩa sinh hoạt Đông Âu trong thập kỷ 80, 90 của vắt kỷ XX, ra sức xuyên tạc nhà nghĩa Mác – Lênin, bóp méo kế hoạch sử, mưu toan xóa bỏ tầm vóc vĩ đại của cuộc bí quyết mạng tháng Mười Nga với những luận điệu: chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn lỗi thời; chủ nghĩa xã hội đã chấm dứt; phương pháp mạng mon Mười Nga chỉ là “cuộc nổi dậy mang tính chất chất Nga thuần túy”; việc cấu hình thiết lập Nhà nước công - nông Xô viết là “đi chệch” quy luật cải cách và phát triển chung của thôn hội chủng loại người, v.v.

Song, sự xuyên tạc của họ chỉ là công “dã tràng”. Bởi, thực tế đã bằng chứng dù thời cuộc có tương đối nhiều chuyển biến, nhưng luận điểm “một cuộc giải pháp mạng chỉ có giá trị lúc nào nó biết trường đoản cú vệ” vẫn còn đó nguyên giá trị. Ghi ghi nhớ lời chỉ dẫn của V.I. Lênin “hãy nhớ rằng bọn họ không được phép lơi là 1 trong giây phút nào trong việc đảm bảo an toàn công nhân cùng nông dân của ta và đảm bảo những thành quả đó của họ”5, yên cầu toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kiên định, thường xuyên vận dụng linh hoạt, trí tuệ sáng tạo những sự việc cơ bạn dạng về mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo độc lập, công ty quyền, thống nhất, toàn diện lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tập trung xây dựng cả tiềm năng và gắng trận quốc chống toàn dân gắn với cố kỉnh trận bình an nhân dân, xây dựng khoanh vùng phòng thủ tỉnh, tp vững chắc; tạo lực lượng vũ trang bí quyết mạng, chủ yếu quy, tinh nhuệ, mỗi bước hiện đại, lấy tạo vững mạnh dạn về chủ yếu trị làm cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. “Kiên quyết, kiên trì đảm bảo an toàn vững vững chắc độc lập, nhà quyền, thống nhất, toàn diện lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an toàn Đảng, đơn vị nước, quần chúng. # và cơ chế xã hội nhà nghĩa,… phát hiện nay sớm và cách xử lý kịp thời mọi yếu tố bất lợi, tuyệt nhất là đầy đủ yếu tố nguy cơ tiềm ẩn gây bất chợt biến; đẩy mạnh đấu tranh làm thua mọi thủ đoạn và vận động chống phá của các thế lực thù địch”6. Đặc biệt, luôn luôn nhận thức, quán triệt sâu sắc luận điểm của V.I. Lênin: “một cuộc bí quyết mạng chỉ có giá trị bao giờ nó biết từ vệ”, coi đó là 1 trong những nguyên tắc không thay đổi trong xây dựng và đảm bảo Tổ quốc việt nam xã hội nhà nghĩa.

PGS, TS. VŨ quang VINH, học viện Chính trị non sông Hồ Chí Minh________________

1 - V.I. Lênin – Toàn tập, Tập 37, Nxb CTQG, H. 2005, tr. 37.

Xem thêm: Bảng Tóm Tắt Các Chiến Lược Chiến Tranh Của Mỹ Ở Việt Nam Từ 1954

2 - Sđd, tr. 145.

3 - hcm –Toàn tập, Tập 12, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 300.

4 - Sđd, Tập 4, tr. 03.

5 - V.I. Lênin –Toàn tập,Tập 44, Nxb CTQG, H. 2005, tr. 370 - 371.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đổi Tên Trên Tiktok Trên Máy Tính Và Điện Thoại Chi Tiết Nhất

6 - ĐCSVN – Văn khiếu nại Đại hội đại biểu nước ta lần lắp thêm XIII, Tập I, Nxb CTQGST, H. 2021, tr. 117.