Tính Chất Của Cuộc Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất

     

Chiến tranh nắm giới thứ nhất mang đặc điểm của một trận đánh tranh đế quốc phi nghĩa. Vì:

- mục tiêu tham chiến của những nước đế quốc: giành giật thuộc địa của nhau, khuếch trương cố lực,… nhằm mục tiêu phân chia lại cầm cố giới. Những mục đích trên chỉ đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản cầm cố quyền.

- Hậu quả: nặng năn nỉ trên toàn bộ các mặt ghê tế, bao gồm trị, xã hội,… các hậu trái này đè nén lên vai những người dân vô tội.

goodsmart.com.vn
Bạn đang xem: Tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất

*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*Xem thêm: Máy Kéo Sợi Chạy Bằng Sức Nước (1769) Là, Máy Kéo Sợi Chạy Bằng Sức Nước

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp goodsmart.com.vn
Xem thêm: Ca Dao Về Người Nông Dân - Tác Phẩm: Ca Dao, Dân Ca: Những Câu Hát Than Thân

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng goodsmart.com.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép goodsmart.com.vn giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.