Tính Chất Hóa Học Của So2

     

Trung vai trung phong gia sư - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin ra mắt phần CẤU TẠO, TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA SO2 (LƯU HUỲNH DIOXIT). Nhằm hỗ trợ cho chúng ta có thêm bốn liệu học tập. Chúc chúng ta có 1 kì thi đạt hiệu quả tốt.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của so2


*

I. Cấu trúc phân tử khí sunfurơ

- phương pháp phân tử: SO2

- phương pháp cấu tạo: O = S = O

*

II. Tính chất vật lí

- Là hóa học khí không màu, nặng hơn không khí, mùi hắc, độc, tung và chức năng được cùng với nước.

III. Tính chất vật lí

1. SO2là oxit axit

- công dụng với nước:

SO2+ H2O

*
H2SO3

- công dụng với dung dịch bazơ (có thể sản xuất thành 2 một số loại muối sunfit và hiđrosunfit):

SO2+ NaOH →NaHSO3

SO2+ 2NaOH →Na­2SO3+ H2O

* giữ ý:Tùy theo tỉ lệ phản bội ứng rất có thể tạo thành những muối không giống nhau:

GọinOH-/ nSO2= T thì

+ T → muốiHSO3- + T>hoặc= 2→SO32-

+ 1 →2 muối: HSO3-và SO32-

- tính năng với oxit bazơ→muối:

SO2+ CaO→CaSO3

2. SO2là vừa là hóa học khử, vừa là chất khử

Số lão hóa của lưu lại huỳnh:-2 0 +4 +6

* nhận xét:S trong SO2 bao gồm mức thoái hóa +4 ở tầm mức trung gian của -2 với +6. Do vậy, SO2 vừa bao gồm tính oxi hóa và tính khử.

a. SO2là hóa học oxi hóa: (S+4→ S0)

SO2+ 2H2S→3S + 2H2O

b. SO2là hóa học khử:(S+4→ S+6)

2SO2+ O2

*
2SO3(V2O5, 4500C)

Cl2+ SO2+ 2H2O →H2SO4+ 2HCl

5SO2+ 2KMnO4+ 2H2O→2MnSO4+ K2SO4+ 2H2SO4

SO2+ Br2+ 2H2O→H2SO4+ 2HBr

IV. Điều chế

- Đốt cháy giữ huỳnh:

S + O2→SO2(t0)

- Đốt cháy H2S trong oxi dư:

2H2S + 3O2→2H2O + 2SO2

- đến kim loại công dụng với H2SO4đặc nóng:

Cu + 2H2SO4→CuSO4+ SO2+ 2H2O

- Đốt quặng firit sắt:

4FeS2+ 11O2→2Fe2O3+ 8SO2

- Trong chống thí nghiệm dùng phản ứng của Na2SO3với hỗn hợp H2SO4:

Na2SO3+ H2SO4→ Na2SO4+ SO2+ H2O

V. Nhận biết khí sunfurơ

- làm quỳ tím độ ẩm chuyển thành color đỏ.

Xem thêm: Sơ Đồ Lắp Đặt Mạch Điện Bảng Điện Bảng Điện, Sơ Đồ Lắp Đặt Mạch Điện Bảng Điện

- làm mất đi màu hỗn hợp nước brom, hỗn hợp thuốc tím…

5SO2+ 2KMnO4+ 2H2O→2MnSO4+ K2SO4+ 2H2SO4

6. Ứng dụng

- chế tạo axit sunfuric.

- Tẩy white giấy, bột giấy.

- kháng nấm mốc cho lương thực, thực phẩm.

Xem thêm: 3 Cách Thêm Trang Mới Trong Word 2007, Cách Thêm Trang Trong Word

Ngoài những ứng dụng trên, SO2còn là chất gây ô nhiễm môi trường. Nó là tại sao gây ra hiện tượng mưa axit.

Trung trung ương luyện thi, thầy giáo - dạy dỗ kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ tức thì VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN chi TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC