TÍNH CHU VI MỘT MẢNH ĐẤT HÌNH CHỮ NHẬT BIẾT CHIỀU DÀI GẤP 2 LẦN CHIỀU RỘNG VÀ HƠN CHIỀU RỘNG 15M

     
Hãy nhập thắc mắc của bạn, goodsmart.com.vn đang tìm những thắc mắc có sẵn đến bạn. Giả dụ không thỏa mãn nhu cầu với các câu vấn đáp có sẵn, các bạn hãy tạo thắc mắc mới.Bạn sẽ xem: Tính chu vi một mảnh đất nền hình chữ nhật biết chiều lâu năm gấp gấp đôi chiều rộng với hơn chiều rộng 15m

Đổi : 2 lần = 2/1

Sơ đồ gia dụng :

CD : I-----I-----I

CR : I-----I Hiệu : 15 m

Toán Hiệu Tỉ :

Theo sơ thứ , Hiệu số phần đều bằng nhau là :

2 - 1 = 1 ( phần )

Chiều dài mảnh đất nền hình chữ nhật sẽ là :

15 : 1 x 2 = 30 ( m )

Chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật đó là :

30 - 15 = 15 ( m )

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật chính là :

( 30 + 15 ) x 2 = 90 ( m )

Đáp số : 90 m

Hiệu số phần bằng nhau là :

2 - 1 = 1 phần

Chiều dài mảnh đất là:

15 : 1 * 2 = 30 m

Chiều rộng mảnh đất là :

30 : 2 = 15 m

Chu vi mảnh đất là :

( 30 +15 ) * 2 = 90 m

Đ/S: 90 m

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

2-1= 1 (phần)

Chiều rộng là:

15:1x1=15 (m)

Chiều lâu năm là:

15+15=30 (m)

Chu vi là:

(30+15)x2=90 (m)

Đáp số:90 m

chọn mk nha

Hiệu số phần cân nhau là:

2 - 1 = 1 (phần )

Chiều lâu năm là:

15 : 1 x 2 = 30 (m)

Chiều rộng là:

30 - 15 = 15 (m)

Chu vi là:

(30 + 15) x 2 = 90 (m)

Đáp số: 90 m

Hiệu số phần cân nhau là:

2-1=1

Chiều rộng là:

15 : 1 x 1 = 15( m)

Chiều dài là:

15x2 = 30( m)

Chu vi là:

( 30+15) x 2= 90 ( m)

Đáp số 90 m

chon mk nha sắp đến hết hạn rùi!

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên.


Bạn đang xem: Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m


Xem thêm: Bài Văn Mẫu Tả Cây Non Mới Trồng Lớp 5, Tả Một Cây Non Mới Trồng Lớp 5

Có thể trong đó có câu vấn đáp mà các bạn cần! Đọc tiếp...

Giải

Hiệu số phần đều nhau là:

2 – 1 = 1 (phần)

Chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật là:

15 : 1 × 1 = 15 (m)

Chiều dài mảnh đất nền hình chữ nhật là:

15 × 2 = 30 (m)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

(15 + 30) × 2 = 90 (m)

Đọc tiếp...

Ta bao gồm sơ đồ:


*Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Tứ Diện Đều Cạnh A Nh Thể Tích Tứ Diện Đều Dễ Nhớ

Theo sơ đồ vật thì chiều rộng lớn là 15 m và chiều nhiều năm là:

15 x 2 = 30 (m)

Chu vi mảnh đất nền là: (30 + 15) x 2 = 90 (m)

Đáp số: 90 m.

chất vấn Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK giờ đồng hồ Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp giờ đồng hồ Anh lớp 5αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()|/ℕℤℚℝℕ∗