Tính thể tích dung dịch

     

Công thức tính thể tích dung dịch là công thức rất đặc biệt quan trọng trong hoá học. Gồm rất nhiều phương pháp để tìm ra được thể tích dung dịch. Hôm nay, Góc yêu bé xíu sẽ khiến cho bạn tổng hợp những cách tìm thấy thể tích hỗn hợp và bài xích tập minh hoạ cho từng công thức.

Bạn đang xem: Tính thể tích dung dịch


Thể tích ở đk tiêu chuẩn

Ở đk tiêu chuẩn, thể tích hóa học khí thông qua số mol hóa học khí nhân với 22,4 (lít).

V = n.22,4

Trong đó:

V là thể tích (lít)n là số mol hóa học khí (mol)

Điều khiếu nại tiêu chuẩn trong hoá học là ánh sáng 0oC, áp suất 1 atm, lúc đó thể tích 1 mol chất khí bằng 22,4 lít.

Bài tập minh hoạ:

Hãy cho biết thể tích ở đk tiêu chuẩn chỉnh của các hỗn hợp hóa học sau:

a. 0.25 mol teo và 0.5 mol H2O

b. 0.2 mol SO2 với 0.3 mol N2

Lời giải:

a. Thể tích của 0.25 mol co và 0.5 mol H2O ở đk tiêu chuẩn chỉnh là:

V = 0.25*22.4 + 0.5*22.4 = 16.8 (lít)

b. Thể tích của 0.2 mol SO2 với 0.3 mol N2 ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh là:

V = 0.2*22.4 + 0.3*22.4 = 11.2 (lít)

Công thức tính thể tích dung dịch theo khối lượng riêng

Thể tích dung dịch được xem bằng cân nặng riêng chia cho cân nặng của dung dịch. Công thức như sau:

V = m/D

Trong đó:

V là thể tích dung dịch (lít)m là khối lượng dung dịch (kg)D là cân nặng riêng hỗn hợp (kg/lít)

Bài tập minh hoạ:

Tính thể tích phân tử, biết 0.25 kilogam mật ong, khối lượng riêng của mật ong là 1.36 (kg/lít)

Lời giải:

Theo đề bài ta hoàn toàn có thể tích của mật ong là:

Vmật ong= m/D = 0.25/1.36 =0.1838 (lít)

Thể tích hỗn hợp tính theo số mol

Khi biết số mol hóa học tan với mật độ mol của dung dịch thì thể tích dung dịch bởi thương số giữa số mol chất tan với mật độ dung dịch.


*
*
công thức tính thể tích dung dịch

Công thức như sau:

V = n/CM

Trong đó:

V là thể tích dung dịch (lít)n là số mol hóa học tan (mol)CM là nống độ dung dịch (mol/lít)

Bài tập minh hoạ:

Cho 13 gam Zn tác dụng hết với hỗn hợp axit HCl thu được muối ZnCl2 và bay ra V lít khí H2 (đktc).

Xem thêm: Viết Số Tự Nhiên Nhỏ Nhất Có Sáu Chữ Số Và Chia Hết Cho 9 Trả Lời: Số Đó Là

a) Viết phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính thể tích khí H2 (đktc)

Lời giải:

a. Phương trình hóa học của bội phản ứng:

Zn + 2HCl → ZnCl2+ H2

b. Số mol của Zn bằng: nZn= m/M = 13/65 = 0.2

Theo phương trình phản nghịch ứng: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Ta có: 1 mol 1 mol

Theo đề bài xích ta tất cả : 0,2 → 0,2 mol

Từ phương trình hóa học số mol H2 bằng: nH2 = 0,2 mol

Thể tích khí H2 là: VH2 = nH2.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Tính thể tích dung dịch theo thể tích Oxi

Ngoài ra khi chúng ta biết được thể tích của O2 bạn cũng thuận lợi tính được thể tích ko khí.

Thể tích không khí bởi 5 lần thể tích Oxi, công thức như sau:

Vkk = 5.VO2

Trong đó:

Vkk là thể tích không khí (lít)VO2 là thể tích Oxi (lít)

Bài tập minh hoạ:

Tính thể tích ko khí, biết thể tích Oxi là 0.2 lít.

Xem thêm: Chia Căn Bậc 2 Của 2 Bằng Bao Nhiêu, Căn Bậc Hai

Lời giải:

Thể tích ko khí sẽ tiến hành tính như sau:

Vkk = 5.VO2 =5*0.2 = 1 (lít)

Kết luận

Góc yêu nhỏ nhắn đã tổng hợp không thiếu những phương pháp tính thể tích cần thiết trong hoá học. Chúc chúng ta học và áp dụng thật tốt.