Viết chương trình tính tổng s=1^2^2^2 n^2 trong python

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa học Sinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

\(S=1^2+2^2+3^2+...+n^2\)\(=1.2-1+2.3-2+3.4-3+...+n\left(n+1\right)-n\)\(=\left<1.2+2.3+3.4+...+n\left(n+1\right)\right>-\left(1+2+3+...+n\right)\)Theo dạng tổng quát:\(1.2+2.3+3.4+...+n\left(n+1\right)=\frac{n\left(n+1\right)\left(n+2\right)}{3}\)\(\Rightarrow...

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng s=1^2^2^2 n^2 trong python


\(S=1^2+2^2+3^2+...+n^2\)

\(=1.2-1+2.3-2+3.4-3+...+n\left(n+1\right)-n\)

\(=\left<1.2+2.3+3.4+...+n\left(n+1\right)\right>-\left(1+2+3+...+n\right)\)

Theo dạng tổng quát:\(1.2+2.3+3.4+...+n\left(n+1\right)=\frac{n\left(n+1\right)\left(n+2\right)}{3}\)

\(\Rightarrow S=\frac{n\left(n+1\right)\left(n+2\right)}{3}-\frac{n\left(n+1\right)}{2}\)

\(=\frac{2n\left(n+1\right)\left(n+2\right)}{6}-\frac{3n\left(n+1\right)}{6}\)

\(=\frac{2n\left(n+1\right)\left(n+2\right)-3n\left(n+1\right)}{6}\)

\(=\frac{n\left(n+1\right).\left<2\left(n+2\right)-3\right>}{6}=\frac{n\left(n+1\right)\left(2n+1\right)}{6}\)

Vậy\(S=\frac{n\left(n+1\right)\left(2n+1\right)}{6}\)


Đúng(0)
*

Thúy Ngân

Ta có :\(S=1^2+2^2+3^2+...+\)\(n^2\)

\(\Rightarrow S=\frac{n.\left(n+1\right)\left(n+2\right)}{2}\)


Đúng(0)

Lập trình tính tổng:

S=\(1^2+2^2+3^2+....+n^2\)( n được nhập vào từ bàn phím ) .


#Tin học lớp 11
1
Nguyễn Lê Phước Thịnh

uses crt;

var i,n:longint;

s:real;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do

s:=s+sqr(i);

writeln(s:0:0);

readln;

end.


Đúng(2)

Lập tính tính tổng:

S =\(1!+2!+3!+.....+n!\)(n được nhập vào từ bàn phím) .


#Tin học lớp 11
1
Nguyễn Lê Phước Thịnh
uses crt;var n,i:longint;s:real;{------------ham-tinh-giai-thua---------------------}function gthua(x:longint):real;var i:longint;gt:real;begingt:=1;for i:=1 to x dogt:=gt*i;gthua:=gt;end;{------------chuong-trinh-chinh------------------}beginclrscr;write('Nhap n='); readln(n);s:=0;for i:=1 to n do...

Xem thêm: Áo Liền Thân Gen Bụng Định Hình Bikini Liền Thân Cao Cấp (Cod


Đọc tiếp

uses crt;

var n,i:longint;

s:real;

{------------ham-tinh-giai-thua---------------------}

function gthua(x:longint):real;

var i:longint;

gt:real;

begin

gt:=1;

for i:=1 to x do

gt:=gt*i;

gthua:=gt;

end;

{------------chuong-trinh-chinh------------------}

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do

s:=s+gthua(i);

writeln(s:0:0);

readln;

end.


Đúng(2)

Tính tổng:S=1+2+3+4+...+2107+2017

Tính tổng:S=2+4+6+...+98+100

Đang cần gấp sắp đi học


#Toán lớp 6
2
Lê Quang Phúc

S=2+4+6+...+98+100

S=\(\frac{\left<\left(\frac{100-2}{2}+1\right).\left(100+2\right)\right>}{2}=2550\)

S=1+2+3+4+...+2016+2017

S=\(\frac{\left(2017-1+1\right).\left(2017+1\right)}{2}=2035153\)


Đúng(0)
NGUYỄN MAI HẢO

1.Số lượng số của S= (2017-1)+1=2017 số

tổng=(2016+1).(2016:2)+2017=2 035 153

2.Số lượng số của S=(100-2):2+1=50 số

tổng=(100+2).(50:2)=2 550


Đúng(0)

TÍNH TỔNG:S=1+1/2(1+2)+1/3(1+2+3)+1/4(1+2+3+4)+...+1/100(1+2+3+...+100)


#Toán lớp 7
0

Tính tổng:S=1+2+5+14+........+\(\frac{3^{n-1}+1}{2}\)(với n thuộc Z+) AI LAM ON GIAI HO MINH VOI ROI MINH LIKE CHO


#Toán lớp 7
0

Đố:Biết rằng 1^2+2^2+3^2+4^2+...+10^2=385, đố em tính nhanh được tổng:S=2^2+4^2+6^2+...+20^2


#Toán lớp 7
1
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
Ta có: S=22+42+62+...+202 =(2.1)2+(2.2)2+(2.3)2+...+(2.10)2 =22.12+22.22+22.32+...+22.102 =22.(1+22+32+...+102)Mà 12+22+32+...+102=385 nên:S=22.385 =4.385 =1540Vậy...
Đọc tiếp

Ta có: S=22+42+62+...+202

=(2.1)2+(2.2)2+(2.3)2+...+(2.10)2

=22.12+22.22+22.32+...+22.102

=22.(1+22+32+...+102)

Mà 12+22+32+...+102=385 nên:

S=22.385

=4.385

=1540

Vậy S=1540


Đúng(0)

Tính tổng:S=1+2+2^2+2^3+2^4+...+2^100.Chứng minh rằngS chia hết cho 3 và tìm x biết rằng:S+1=2x


#Toán lớp 6
2
Nguyễn Tấn Phát

S=(1+2)+(2^2+2^3)+(2^4+2^5)+....+(2^99+2^100)

S=3+3.2^2+3.2^4+.....+3.2^99

S=3.(2^2+2^4+.....+2^99)

Vì 3 chia hết 3=>3.(2^2+2^4+....+2^99)

=>S chia hết 3

2S=2+2^2+2^3+2^4+.....+2^101

2S-S=(2+2^2+2^3+2^4+....+2^101)-(1+2+2^2+2^3+2^4+....+2^100)

S=2^101-1

S+1=2^101-1+1=2^101

=>x=101


Đúng(0)
Nguyễn Tấn Phát

tích đúng cho mình nha


Đúng(0)

Tính tổng:S=3+3/2+3/22+3/23+...+3/29


#Toán lớp 6
1
Phong Trần Nam
...

Xem thêm: Powerpoint Về Ô Nhiễm Môi Trường Nước Đẹp Nhất, 10+ Powerpoint Ô Nhiễm Môi Trường Nước Đẹp Nhất


Đọc tiếp

\(S=3+\frac{3}{2}+\frac{3}{2^2}+....+\frac{3}{2^9}\)

\(S\cdot\frac{1}{3}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^9}\)

\(S\cdot\frac{2}{3}=2+1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{2^8}\)

\(S\cdot\frac{2}{3}-S\cdot\frac{1}{3}=2+1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{2^8}-1-\frac{1}{2}-...-\frac{1}{2^9}\)

\(S\cdot\frac{1}{3}=2-\frac{1}{2^9}\)

\(S=\left(2-\frac{1}{2^9}\right):\frac{1}{3}\)

\(S=\left(2-\frac{1}{2^9}\right)\cdot3\)

\(S=6-\frac{3}{2^9}\)

\(S=\frac{6\cdot2^9-3}{2^9}\)


Đúng(0)

#Toán lớp 6
4
Đinh Đức Hùng
...
Đọc tiếp

\(S=\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right).....\left(1-\frac{1}{2016}\right)\)

\(=\left(\frac{2}{2}-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{3}{3}-\frac{1}{3}\right)\left(\frac{4}{4}-\frac{1}{4}\right).....\left(\frac{2016}{2016}-\frac{1}{2016}\right)\)

\(=\frac{1}{2}.\frac{2}{3}.\frac{3}{4}.....\frac{2015}{2016}=\frac{1}{2016}\)


Đúng(0)
evermore Mathematics

\(S=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot...\cdot\frac{2015}{2016}\)

\(S=\frac{1\cdot2\cdot3\cdot...\cdot2015}{2\cdot3\cdot4\cdot...\cdot2016}\)

\(S=\frac{1}{2016}\)


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

goodsmart.com.vn


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng