Tôn trung sơn và cách mạng tân hợi

     

– Vào đầu nuốm kỉ XX, kẻ thống trị tư sản china đã vững mạnh mẽ lên khôn xiết nhiều. Họ bị tư bạn dạng quốc tế và triều đình phong kiến Mãn Thanh chèn ép, lắng dịu .– dựa vào các cuộc đấu tranh chắc chắn của quần chúng nhân dân, kẻ thống trị tư sản Trung Quốc bắt đầu xây dựng những tổ chức xúc tiến chính trị của mình.


Bạn đang xem: Tôn trung sơn và cách mạng tân hợi


Xem thêm: X2 + 4X + 3 - Cho Hàm Sốy = X^2

Tôn Trung sơn là đại diện thay phương diện xuất sắc ưu tú và là lãnh tụ của trào lưu giải pháp mạng theo khuynh hướng dân chủ bốn sản ngơi nghỉ Trung Quốc.

Mục b

b) Tôn Trung sơn và trung hoa Đồng minh hội

– Tôn Trung Sơn là một trong tri thức bao gồm tư tưởng giải pháp mạng theo xu hướng dân chủ tứ sản .– tháng 8/1905, Tôn Trung tô tập hợp kẻ thống trị tư sản trung quốc xây dựng trung quốc Đồng minh hội – thiết yếu Đảng của ách thống trị tư sản china .– nguyên tố : trí thức tư sản, tiểu tứ sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với bên Thanh, cùng một số ít ít đại biểu công nông .– cương lĩnh chủ yếu trị : theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn, nêu rõ : “ dân tộc độc lập, dân quyền từ bỏ do, số lượng dân sinh niềm niềm hạnh phúc ”– phương châm : lật đổ Mãn Thanh, gây ra dân quốc, xúc tiến bình đẳng về ruộng đất cho dân cày .– Lực lượng tham gia : tri thức tư sản, tiểu bốn sản, địa chủ, công – nông, …

*

Tôn Trung tô

Mục c

c) biện pháp mạng Tân Hợi 1911

* Nguyên nhân– Nhân dân trung quốc xích míc với đế quốc phong loài kiến .– Ngòi nổ của biện pháp mạng là do nhà Thanh trao quyền sale thương mại con đường tàu đến đế quốc, phân phối rẻ nghĩa vụ và quyền lợi dân tộc ( quốc hữu hóa mặt đường tàu ) đề nghị trào giữ “ giữ mặt đường ” bùng nổ, nhân thời dịp đó Đồng minh hội vạc động đương đầu .* diễn biến :

*

+ Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống lâm thời.
Xem thêm: Tiền Là Tiên Là Phật - Là Sức Bật Của Lò Xo Là Thước Đo Lòng Người


Mục d

d) Mở rộng: Tư tưởng Tôn Trung Sơn tác động đến con đường đấu tranh của Phan Bội Châu:

– lý thuyết Tam dân và cuộc phương pháp mạng Tân Hợi năm 1911 ở trung hoa đã tất cả tác động tác động đến nhiều nhà yêu thương nước nước ta trong đó có Phan Bội Châu .– tháng 6-1912, Phan Bội Châu và các chiến sỹ của chính mình xây dựng vn Quang phục hội với kim chỉ nam : tấn công đuổi giặc Pháp, phục sinh nước Nước Ta, sản xuất nước cùng hòa Dân quốc Việt Nam.

ND chính

– Tôn Trung sơn và trung hoa Đồng minh hội .– cách mạng Tân Hợi 1911 : nguyên do, diễn biến, quánh thù, ý nghĩa, hạn chế, …– tư tưởng Tôn Trung Sơn ảnh hưởng tác đụng đến tuyến phố đấu tranh của Phan Bội Châu .

Sơ đồ tứ duy Trung Quốc