TRỘN 10.8 GAM BỘT AL

     

Câu 194142: Trộn 10,8 gam bột nhôm với 34,8 gam bột Fe3O4 rồi triển khai phản ứng nhiệt độ nhôm thu được hỗn hợp A. Tổng hợp hết A bằng HCl thu được 10,752 lít H2 (đktc). Công suất phản ứng sức nóng nhôm là

A.

Bạn đang xem: Trộn 10.8 gam bột al

80%.

B. 20%.

C. 60%.

D.

Xem thêm: Khái Niệm Sơ Đồ Tư Duy Là Gì, Những Loại Sơ Đồ Thông Dụng Hiện Nay

40%.


Cách xác minh hiệu suất tính theo hóa học nào?

Tương từ như cách xác minh chất làm phản ứng hết.

PTHH: aA + bB → cC + dD

Đề bài cho thấy thêm nA cùng nB. Để biết được công suất tính theo A tốt B ta so sánh tỉ số (dfracn_Aa) và (dfracn_Bb).

Tỉ số nào nhỏ tuổi hơn thì năng suất tính theo chất đó.

Xem thêm: Tracuuedu : Sổ Liên Lạc Mạng Giáo Dục Việt Nam, Mạng Giáo Dục Việt Nam Vnedu


Giải đưa ra tiết:

nAl = 0,4 mol; nFe3O4 = 0,15 mol

8Al + 3Fe3O4 → 9Fe + 4Al2O3 (Ta thấy: 0,4/8 = 0,15/3 ⟶ H% tính theo Al hay Fe3O4 đều được)

x → 9x/8 

⟹ nAl dư = 0,4 - x (mol); nFe = 9x/8 (mol)

- Khi mang lại A + dd HCl:

Bảo toàn e: 3nAl + 2nFe = 2nH2

⟶ 3.(0,4 - x) + 2.9x/8 = 2.0,48

⟶ x = 0,32 

⟶ H% = (nAl pư/nAl bđ).100% = (0,32/0,4).100% = 80%.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát