Trộn bột al với bột fe2o3

     

Câu 524539: Trộn bột Al với bột Fe2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) thu được m gam hỗn hợp X. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hết Y bằng axit nitric loãng dư, thấy giải phóng 0,448 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Trộn bột al với bột fe2o3

7,48.

B. 11,22.

C.

Xem thêm: 17+ Hình Vẽ Cách Vẽ Người Chibi Đơn Giản Mà Đẹp, Cute, Dễ Thương Nhất

5,61.

D. 3,74.

Xem thêm: Đệm Hơi Ô To 7 Chỗ - Đệm Hơi Ô Tô Cao Cấp Cho Xe Suv 7 Chỗ


Giải chi tiết:

\(\left\{ \begin{array}{l}Al: x\,(mol)\\F{e_2}{O_3}:x\,(mol)\end{array} \right. \xrightarrow<>{t^o} \left\{ \begin{array}{l}Fe\\Al\\....\end{array} \right. \xrightarrow<>{+HNO_3} \left\{ \begin{array}{l}Al{(N{O_3})_3}\\Fe{(N{O_3})_3}\end{array} \right. + \mathop {NO}\limits_{0,02\,(mol)} \)

Al ⟶ Al3+ + 3e N+5 + 3e ⟶ N+2

0,02 ⟶ 0,06 (mol) 0,06 ⟵ 0,02 (mol)

mX = mAl + mFe2O3 = 0,02.27 + 0,02.160 = 3,74 (g).


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát