TRONG KHÔNG GIAN OXYZ CHO 3 ĐIỂM

     

Trong không khí với hệ trục Oxyz cho bố điểm A(-1;2;-3), B(1;0;2), C(x;y;-2) thẳng hàng. Khi ấy x + y bằng

A. ( x+y=1 )

B. ( x+y=17 )

C. ( x+y=-frac115 )

D. ( x+y=frac115 )
Bạn đang xem: Trong không gian oxyz cho 3 điểm

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Có ( overrightarrowAB=(2;-2;5) ), ( overrightarrowAC=(x+1;y-2;1) )

A, B, C thẳng mặt hàng ( Leftrightarrow overrightarrowAB,overrightarrowAC ) thuộc phương ( Leftrightarrow fracx+12=fracy-2-2=frac15 )

 ( Leftrightarrow left{ eginalign & x=-frac35 \ và y=frac85 \ endalign ight.Rightarrow x+y=1 )


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình vuông vắn ABCD, B(3;0;8), D(-5;-4;0). Biết đỉnh A thuộc khía cạnh phẳng (Oxy) và gồm tọa độ là phần đa số nguyên, lúc đó ∣CA+CB∣ bằng
Trong không gian vế hệ trục tọa độ Oxyz, mang lại tam giác ABC cùng với AB=(1;−2;2), AC=(3;−4;6). Độ dài mặt đường trung trực AM của tam giác ABC là
Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, mang lại a =(2;3;1), b =(−1;5;2), c =(4;−1;3) cùng x =(−3;22;5). Đẳng thức nào đúng trong các đẳng thức sau?
Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ bao gồm A(0;0;0), B(a;0;0), D(0;2a;0), A’(0;0;2a) với a≠0. Độ nhiều năm đoạn trực tiếp AC’ là
Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz cho những vectơ u =2i−2j+k, v =(m;2;m+1) với m là tham số thực. Tất cả bao nhiêu quý hiếm của m để |u|=|v|
Trong không khí Oxyz, mang đến hai điểm A(2;-2;1), B(0;1;2). Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) làm sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng là
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho cha điểm A(2;-1;5), B(5;-5;7), M(x;y;1). Với mức giá trị như thế nào của x, y thì A, B, M thẳng hàng
cho mặt mong (S):x2+y2+z2=3. Một mặt phẳng (α) xúc tiếp với mặt mong (S) với cắt những tia Ox, Oy, Oz theo lần lượt tại A, B, C vừa lòng OA^2+OB^2+OC^2=27. Diện tích s tam giác ABC bằng
mặt phẳng (P) đi qua điểm M(1;2;1) cắt những tia Ox, Oy, Oz theo lần lượt tại các điểm A, B, C (A, B, C ko trùng với cội O) làm sao cho tứ diện OABC rất có thể tích bé dại nhất. Phương diện phẳng (P) trải qua điểm
cho khía cạnh phẳng (P):x−y+2=0 cùng hai điểm A(1;2;3), B(1;0;1). Điểm C(a;b;−2)∈(P) làm thế nào để cho tam giác ABC có diện tích nhỏ nhất. Tính a+b


Xem thêm: Bài Văn Mẫu Lớp 7: Cảm Xúc Về Vườn Nhà Lớp 7 : Cảm Nghĩ Về Khu Vườn Nhà Em

cho nhì điểm A(1;2;4), B(0;0;1) với mặt mong (S):(x+1)2+(y−1)2+z2=4. Phương diện phẳng (P):ax+by+cz−4=0 đi qua A, B và giảm (S) theo giao tuyến là 1 đường tròn có phân phối kính nhỏ dại nhất
cho tứ diện ABCD bao gồm điểm A(1;0;-2), B(2;1;-1), C(1;-2;2), D(4;5;-7). Trên những cạnh AB, AC, AD lần lượt lấy những điểm B′,C′,D′ thỏa mãn nhu cầu AB/AB′+AC/AC′+AD/AD′=8. Khi tứ diện AB′C′D′ hoàn toàn có thể tích nhỏ nhất, phương diện phẳng (B′C′D′) có phương trình dạng 6x+my+nz+p=0
cho tứ diện ABCD gồm điểm A(1;1;1), B(2;0;2), C(-1;-1;0), D(0;3;4). Trên các cạnh AB, AC, AD thứu tự lấy các điểm B′,C′,D′ thỏa AB/AB′+AC/AC′+AD/AD′=4. Viết phương trình khía cạnh phẳng (B′C′D′) biết tứ diện AB′C′D′ có thể tích bé dại nhất
cho phương diện phẳng (P):x−y+2z−1=0 và các điểm A(0;1;1), B(1;0;0) (A cùng B phía bên trong mặt phẳng (P)) cùng mặt cầu (S):(x−2)2+(y+1)2+(z−2)2=4. CD là mặt đường kính biến đổi của (S) làm sao để cho CD song song với khía cạnh phẳng (P) và bốn điểm A, B, C, D chế tạo thành một tứ diện
cho hai điểm A(0;-1;-1), B(-1;-3;1). Giả sử C, D là hai điểm di động cầm tay trên mặt phẳng (P):2x+y−2z−1=0 làm thế nào cho CD=4 và A, C, D thẳng hàng. Call S1, S2 theo thứ tự là diện tích lớn tốt nhất và bé dại nhất của tam giác BCD.
cho mặt ước (S):(x−1)2+(y+2)2+(z−3)2=27. Gọi (α) là phương diện phẳng đi qua 2 điểm A(0;0;-4), B(2;0;0) và giảm (S) theo giao đường là đường tròn (C) làm sao để cho khối nón tất cả đỉnh là tâm của (S), là hình tròn trụ (C) rất có thể tích bự nhất
*
TỰ HỌC MŨ – LOGARIT
*
TỰ HỌC HÌNH TỌA ĐỘ OXYZ
3000 BÀI TẬP NÂNG CAO LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN – LÊ VĂN TUẤN
*
TUYỂN CHỌN 3000 BÀI TẬP KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ ỨNG DỤNG
Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho các vectơ a =(2;m−1;3), b =(1;3;−2n). Tìm m, n để các vectơ a ,b thuộc hướngNext


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Chỉ Nha Khoa Đúng Cách Dùng Chỉ Nha Khoa Đúng Kỹ Thuật

Cho hàm số bậc tía y=f(x) gồm f′(1)=3 và tất cả đồ thị như hình mẫu vẽ bên. Tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của thông số m với m∈<−10;10> để