TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ OXY CHO HÌNH VUÔNG ABCD

     

Trong hệ trục tọa độ (Oxy) cho hình vuông (ABCD) vai trung phong $I$ và có (A(1;3)). Biết điểm $B$ trực thuộc trục (Ox) và (overrightarrow BC ) cùng hướng cùng với (overrightarrow i ). Tra cứu tọa độ những vectơ (overrightarrow AB ,,,overrightarrow BC )


Dựng hình vuông vắn trên phương diện phẳng tọa độ, tìm tọa độ những điểm (B,C,D) và tính tọa độ hai vec tơ (overrightarrow AB ,,,overrightarrow BC )


*

Vì điểm (A(1;3)) suy ra (AB = 3,,,OB = 1)

Do kia (Bleft( 1;0 ight),,,Cleft( 4;0 ight),,,Dleft( 4;3 ight))

Vậy (overrightarrow AB left( 0; - 3 ight),,,overrightarrow BC left( 3;0 ight))


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), đến hai điểm (B( - 3;6),C(1; - 2)). Xác minh điểm $E$ ở trong đoạn $BC$ làm thế nào cho (BE = 2EC)


Cho $overrightarrow u, = left( m^2 + m - 2,,;,4 ight)$ cùng $overrightarrow ,v = (m;2)$. Tìm kiếm $m$ để hai vecto (overrightarrow u ,,,overrightarrow v ) cùng phương


Cho tam giác (ABC) gồm (M,,,N,,,P) theo lần lượt là trung điểm của (BC,,,CA,,,AB). Biết (M(1;1),N( - 2; - 3),P(2; - 1)). Chọn giải đáp đúng nhất:


Cho (overrightarrow a = (1;3), m overrightarrow b = ( - 3;0) m ; overrightarrow c = ( - 1;2)). So với vectơ (overrightarrow c ) qua (overrightarrow a m ; m overrightarrow b )


Cho tam giác (ABC)có (Aleft( 3;4 ight),,,Bleft( - 1;2 ight),,,Cleft( 4;1 ight)). $A"$ là điểm đối xứng của $A$ qua $B,B"$ là vấn đề đối xứng của $B$ qua $C,C"$ là điểm đối xứng của $C$ qua $A.$ Chọn tóm lại “không” đúng:


Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) đến (Aleft( 3; - 1 ight),,,Bleft( - 1;2 ight)) với (Ileft( 1; - 1 ight)). Hotline $C,D$ là những điểm làm sao để cho tứ giác (ABCD) là hình bình hành, biết $I$ là giữa trung tâm tam giác (ABC). Tra cứu tọa trung ương $O$của hình bình hành (ABCD).

Bạn đang xem: Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho hình vuông abcd


Cho tam giác (ABC) gồm (A(2;1), m B( - 1; - 2), m C( - 3;2)). Khẳng định trọng trung ương tam giác (ABC)


Cho tía điểm (Aleft( - 4;0 ight),,Bleft( 0;3 ight)) với (,Cleft( 2;1 ight)). Tra cứu điểm $M$ thế nào cho (overrightarrow MA + 2overrightarrow MB + 3overrightarrow MC = overrightarrow 0 )


Cho (overrightarrow a = (1;2), m overrightarrow b = ( - 3;4) m ; overrightarrow c = ( - 1;3)). Tìm tọa độ của vectơ (overrightarrow u ) biết (3overrightarrow u + 2overrightarrow a + 3overrightarrow b = 3overrightarrow c )


Trong khía cạnh phẳng (Oxy), cho $3$ vecto: $overrightarrow a = left( ,3,;,,2 ight),,,overrightarrow b, = left( , - 1,;,5 ight),,,overrightarrow c = left( , - 2,; - 5 ight)$. Tìm kiếm tọa độ của vectơ$overrightarrow k = 2overrightarrow a + overrightarrow b $ cùng $,overrightarrow l = - overrightarrow a , + 2overrightarrow b ,, + 5overrightarrow c, ,,,$


Cho hình bình hành (ABCD) tất cả (AD = 4) và độ cao ứng cùng với cạnh $AD = 3,$ (widehat BAD = 60^0). Chọn hệ trục tọa độ $left( A;overrightarrow i ,overrightarrow j ight)$ thế nào cho (overrightarrow i ) và (overrightarrow AD ) cùng hướng, (y_B > 0) . Tìm xác minh sai?


Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy). Mang lại hình thoi (ABCD) cạnh $a$ cùng (widehat BAD = 60^0). Biết $A$ trùng với cội tọa độ $O,C$ nằm trong trục (Ox) và (x_B ge 0,,y_B ge 0). Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi (ABCD)


Trong hệ trục tọa độ (Oxy) cho hình vuông vắn (ABCD) chổ chính giữa $I$ và bao gồm (A(1;3)). Biết điểm $B$ nằm trong trục (Ox) cùng (overrightarrow BC ) cùng hướng với (overrightarrow i ). Tìm tọa độ các vectơ (overrightarrow AB ,,,overrightarrow BC )


Cho tam giác (ABC). Call M, N, p. Lần lượt là trung điểm của (BC,,,CA,,,AB), (O) là vấn đề bất kì. Xác định nào sau đấy là đúng nhất?


Cho hình thoi (ABCD) cạnh $a$ cùng (widehat BCD = 60^0). Call $O$ là trọng tâm hình thoi. Chọn tóm lại đúng:


Cho hình vuông (ABCD) gồm tâm là (O) với cạnh (a). (M) là 1 điểm bất kỳ. Chứng tỏ rằng (overrightarrow u = overrightarrow MA + overrightarrow MB - overrightarrow MC - overrightarrow MD ) không phụ thuộc vào vị trí điểm (M). Tính độ nhiều năm vectơ (overrightarrow u )


Cho tam giác (ABC) vuông tại (A) có và (BC = asqrt 5 ). Tính độ dài của vectơ (overrightarrow AB + overrightarrow AC ).


Cho hình bình hành (ABCD). Trên những đoạn thẳng(DC,,,AB) theo đồ vật tự lấy các điểm (M,,,N) thế nào cho (DM = BN). Call (P) là giao điểm của (AM,,,DB) và (Q) là giao điểm của (CN,,,DB). Khẳng định nào sau đấy là đúng?


Cho tam giác (ABC) có trung tâm (G). Hotline (I) là trung điểm của (BC). Dựng điểm (B") làm sao cho (overrightarrow B"B = overrightarrow AG ), gọi $J$ là trung điểm của (BB"). Khẳng định nào sau đây là đúng?


Cho tam giác (ABC) đa số cạnh (a) với (G) là trọng tâm. Call (I) là trung điểm của (AG). Tính độ nhiều năm của vectơ $overrightarrow BI $.


Cho hình thoi (ABCD) có tâm (O). Hãy cho thấy thêm số xác minh đúng ?

a) (overrightarrow AB = overrightarrow BC )

b) (overrightarrow AB = overrightarrow DC )

c) (overrightarrow OA = - overrightarrow OC )

d) (overrightarrow OB = overrightarrow OA )

e) (left| overrightarrow AB ight| = left| overrightarrow BC ight|)

f) (2left| overrightarrow OA ight| = left| overrightarrow BD ight|)


Cho (3) điểm rõ ràng (A,B,C). Nếu (overrightarrow AB = overrightarrow BC ) thì tất cả nhận xét gì về bố điểm $A,B,C$?


Cho ba điểm $A,B,C$ biệt lập thẳng hàng. Lúc nào thì nhì vectơ (overrightarrow AB ) với (overrightarrow AC ) thuộc hướng?


Cho hình vuông (ABCD) trung tâm (O) cạnh (a). điện thoại tư vấn (M) là trung điểm của (AB), (N) là điểm đối xứng với (C) qua $D$. Độ lâu năm véc tơ (overrightarrow MN ) là:


Cho hình vuông (ABCD) cạnh (a). điện thoại tư vấn (M) là trung điểm của (AB). Hãy tính độ lâu năm của vectơ (overrightarrow MD ).

Xem thêm: Miêu Tả Bức Tranh Phong Cảnh Bằng Tiếng Anh, Cách Miêu Tả Tranh Bằng Tiếng Anh


Cho tứ giác (ABCD). Có bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu cùng điểm cuối là đỉnh của tứ giác.


Cho tam giác (ABC). Gọi (M,,N,,P) theo thứ tự là trung điểm của (BC,,CA,,AB). Bao gồm bao nhiêu vectơ khác vectơ - không thuộc phương cùng với (overrightarrow MN ) bao gồm điểm đầu và điểm cuối lấy trong những điểm vẫn cho.


Cho hình bình hành (ABCD) bao gồm (Aleft( - 2;3 ight)) và trung tâm (Ileft( 1;1 ight)). Biết điểm (Kleft( - 1;2 ight)) nằm trên phố thẳng $AB$ và điểm $D$ có hoành độ gấp hai tung độ. Chọn tóm lại đúng:


Tìm trên trục hoành điểm $P$ sao cho tổng khoảng cách từ $P$ tới hai điểm $A$ cùng $B$ là bé dại nhất, biết (Aleft( 1;2 ight)) và (Bleft( 3;4 ight))


Cho tam giác (ABC) có (A(3;4), m B(2;1), m C( - 1; - 2)). Tìm kiếm điểm $M$ trên phố thẳng $BC$ thế nào cho (S_ABC = 3S_ABM)


Trong phương diện phẳng tọa độ (Oxy), cho tía điểm (A(6;3), m B( - 3;6), m C(1; - 2)). điện thoại tư vấn điểm $D$ trên trục hoành sao để cho ba điểm $A,B,D$ trực tiếp hàng, điểm $E$ thuộc đoạn $BC$ thế nào cho (BE = 2EC). Xác minh giao điểm hai tuyến đường thẳng $DE$ và $AC$.

Xem thêm: Trẻ Bị Nóng Trong Người Ăn Gì Cho Mát ? Bé Nóng Trong Người Nên Ăn Gì Cho Mát


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.